Kalenderhändelse

Senast ändrad: 03 juli 2023

Instruktioner för hur du lägger händelser i kalendariet på webben.

Skapa alltid nya kalenderhändelser på Medarbetarwebben i behållaren [Kalender, originalen: skapa här, tidssorteras automatiskt].

Du styr sedan var du vill visa din händelse med hjälp av taggar (kategorier).

Skapa en kalenderhändelse

 1. Öppna trädstrukturen genom att klicka på Växla navigeringsfönster.
 2. Öppna Medarbetarwebben och leta upp behållaren [Kalender, originalen: skapa här, tidssorteras automatiskt].
 3. Klicka på Menyn som kommer upp till höger på behållaren [Kalender, originalen] när du markerar den.
 4. Klicka på Ny sida och fyll i fältet Namn. Namnet blir rubriken på kalenderhändelsen, det namn som syns i trädstrukturen och sidans URL.
 5. Välj Kalenderhändelse och ange:
  1. Starttid – Sätt startdatum och eventuell tid när händelsen startar.
  2. Lokal – Ange lokal för händelsen.
  3. Kontakt och mer information – Lägg till kontaktperson och eventuell övrig information för händelsen.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Klicka på Alla egenskaper och fyll i resterande egenskaper för kalenderhändelsen.
 8. Förhandsgranska sidan genom att klicka Växla förhandsgranska läge uppe till vänster.
  Klickar du här syns inte de innehållsytor du valt att inte lägga innehåll i.
 9. Klicka på Visa visningsinställningar (ögat) och Välj att visa i kanal eller upplösning (mobilikonen) om du vill se hur din sidas innehåll kommer se ut i till exempel smartphone eller läsplatta.
  Glöm inte att sätta sidan i förhandsgranskning för att du ska se sidan som besökaren kommer se den.
 10. Klicka på Publicera? och Publicera och sidan är publicerad.
 11. Klicka på Visa på webbplats i rutan som visas till höger när du publicerat sidan om du vill du se sidan publicerad.
 12. Klicka på CMS och Redigera uppe till vänster för att komma tillbaka till sidan så att du kan fortsätta redigera eller skapa innehåll.

Innehållsytor på kalenderhändelse

 1. Kategori – Sätt relevanta kategorier/taggar på kalenderhändelsen. Kalenderhändelsen måste speglas till den eller de webbar den ska visas på. Också detta väljer du med hjälp av kategorier.  
 2. Vill du dessutom att händelsen ska hamna på startsidorna för externwebben, medarbetarwebben eller studentwebben ska du kryssa för någon eller några av dessa under Visa nyheter/händelser på startsida. Läs mer om taggar/kategorier.
  För disputationer gäller särskilda regler, se checklistan nedan!
 3. Sidrubrik – Om du vill att kalenderhändelsen ska ha en annan rubrik än sidans namn.
 4. Sidansvarig – Skriv den sidansvariges e-post.
 5. Starttid – Klicka på pilen till höger och markera datum och tid i kalendern för startdatum och tid för händelsen.
 6. Sluttid – Klicka på pilen till höger och markera datum och tid i kalendern för slutdatum och tid för händelsen.
 7. Klockslag ska ej visas – Markera om klockslag inte ska visas.
 8. Kalenderhändelser som går över flera dagar kommer att visas i listningsblock samtliga dagar som händelsen äger rum
 9. Ingresstext – Textyta med bestämd storlek på innehållet. Går att ändra genom att klicka i ytan och redigera innehållet.
 10. IntroImage – Dra och släpp bild i ytan om händelsen ska visas med bild. Bilden visas till höger på händelsen.
 11. Huvudbild. Du kan lägga en känsloskapande huvudbild bild överst. Rekommenderat bildmått är 760*240 pixlar. Tänk på att inte välja en bild med för många detaljer eftersom bilden till viss del skyms av datumplattan i vänstra hörnet.
 12. Primärt innehåll – I ytan lägger du den stora massan av sidan innehåll. I detta fält kan du formatera texten och skapa länkar.
 13. Arrangör - Ange vem som arrangerar händelsen.
 14. Lokal – Ange lokal. Lokalen visas längst upp på händelsen.
 15. Ort – Ange ort. Orten visas intill lokalen högst upp på sidan.
 16. Sista anmälningsdatum – Ska besökaren anmäla sig till händelsen? Klicka på pilen till höger och ställ in datum för sista anmälningsdag. Ska händelsen innehålla ett formulär för anmälan? Gå till fliken Funktioner och lägg till eller skapa ett formulär.
 17. Pris – Kostar händelsen något? Ange kostnaden här.
 18. Kontakt och mer information – Händelsen bör innehålla kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter.
 19. Länk till dokument – Dra och släpp dokumentet i fältet.
 20. Program – I programfältet kan du skapa ett program för händelsen.

Lägga till formulär på sida 

Disputationskalendariet

Fälten längst ner på sidan gäller bara disputationer och licentiatföreläsningar. Disputationer ska bara läggas in av den utsedda handläggaren på respektive fakultetskansli! 

Fakta:

Vad passar i kalendariet?

För att publiceras i SLU:s centrala kalendarium ska händelsen uppfylla något av nedanstående kriterier:

 • SLU är arrangör eller medarrangör.
 • Någon från SLU deltar som talare eller aktiv deltagare i egenskap av SLU-medarbetare. 

Vem kan publicera i kalendariet?

Alla webbpublicerare kan skapa kalenderhändelser. Dock kan kalenderhändelsen "disputation/licentiatföreläsning" enbart publiceras  av utsedd webbpublicerare på respektive fakultetskansli.