Kalenderhändelse

Senast ändrad: 04 februari 2021

Här hittar du instruktioner för hur du lägger in olika händelser i kalendariet på webben.

När du ska skapa kalenderhändelser skapar du dem alltid på Medarbetarwebben i behållaren [Kalender, originalen: skapa här, tidssorteras automatiskt]. Genom att sätta taggar (kategorier) speglar du händelsen till den eller de webbar som du vill att den ska visas på, läs mer om det under rubriken Kategori.

Kalenderhändelsen  rekommenderas att skapas från Alla egenskaper (baksidan på sidan).

Gör så här när du skapar en Kalenderhändelse:

 1. Öppna trädstrukturen genom att klicka på Växla navigeringsfönster.
 2. Öppna Medarbetarwebben och leta upp behållaren [Kalender, originalen: skapa här, tidssorteras automatiskt].
 3. Klicka på Menyn som kommer upp till höger på behållaren [Kalender, originalen] när du markerar den.
 4. Klicka på Ny sida.
 5. Fyll i fältet Namn.
  Det namn kommer bli rubriken på kalenderhändelsen, det namn som syns i trädstrukturen och sidans adress i webbläsarens adressfält.
 6. Välj Kalenderhändelse.
  Egenskaper som krävs visas:
  1. Starttid - Sätt startdatum och eventuell tid när händelsen startar.
  2. Lokal - Ange lokal där händelsen ska vara.
  3. Kontakt och mer information - Lägg till kontaktperson/er för händelsen och övrig information om så önskas.
 7. Klicka på Skapa.
 8. Klicka på Alla egenskaper och fyll i resterande egenskaper för kalenderhändelsen.
 9. Förhandsgranska sidan genom att klicka Växla förhandsgranska läge uppe till vänster.
  Klickar du här syns inte de innehållsytor du valt att inte lägga innehåll i.
 10. Klicka på Visa visningsinställningar (ögat) och Välj att visa i kanal eller upplösning (mobilikonen) om du vill se hur din sidas innehåll kommer se ut i till exempel smartphone eller läsplatta.
  Glöm inte att sätta sidan i förhandsgranskning för att du ska se sidan som besökaren kommer se den.
 11. Klicka på Publicera? och Publicera och sidan är publicerad.
 12. Klicka på Visa på webbplats i rutan som visas till höger när du publicerat sidan om du vill du se sidan publicerad.
 13. Klicka på CMS och Redigera uppe till vänster för att komma tillbaka till sidan så att du kan fortsätta redigera eller skapa innehåll.

Innehållsytor på kalenderhändelse

 1. Kategori - Sätt relevanta kategorier/taggar på kalenderhändelsen. Kalenderhändelsen måste speglas till den eller de webbar den ska visas på, vilket också väljs i kategorier.
 2. Vill du dessutom att händelsen ska hamna på startsidorna för externwebben, medarbetarwebben eller studentwebben ska du kryssa för någon eller några av dessa under Visa nyheter/händelser på startsida. Läs mer om Taggar/kategorier.
  För disputationer gäller särskilda regler, se i checklistan nedan!
 3. Sidrubrik - Textyta med bestämd storlek på innehållet. Går att ändra genom att klicka i ytan och redigera innehållet. Ändrar du i ytan Sidrubrik kommer inte menyalternativet eller sidans adress i webbläsarens adressfältet ändras.
 4. Sidansvarig - Skriv den sidansvarige e-post i fältet på alla sidor innan du publicera den

  Obligatoriska fält är markerade med *
 5. *Starttid - Klicka på pilen till höger och markera datum och tid i kalendern för startdatum och tid för händelsen.
 6. Sluttid - Klicka på pilen till höger och markera datum och tid i kalendern för slutdatum och tid för händelsen.
 7. Klockslag ska ej visas - Markera om klockslag inte ska visas.
 8. Kalenderhändelser som går över flera dagar kommer att visas i listningsblock samtliga dagar som händelsen äger rum
 9. Ingresstext - Textyta med bestämd storlek på innehållet. Går att ändra genom att klicka i ytan och redigera innehållet.
 10. IntroImage - Dra och släpp bild i ytan om händelsen ska visas med bild. Bilden visas till höger på händelsen.
 11. Huvudbild. Du kan lägga en känsloskapande huvudbild bild överst. Rekommenderat bildmått är 760*240 pixlar. Tänk på att inte välja en bild med för många detaljer eftersom bilden till viss del skyms av datumplattan i vänstra hörnet.
 12. Primärt innehåll - I ytan lägger du den stora massan av sidan innehåll. Du kan i detta fält formatera texten och skapa länkar.
 13. Arrangör - Skriv vilken/vilka som arrangerar händelsen
 14. Lokal - Skriv lokal. Lokalen visas längst upp på händelsen
 15. Ort - Skriv ort. Orten visas intill lokalen högst upp på sidan
 16. Sista anmälningsdatum - Ska besökaren anmälas sig till händelsen klicka på pilen till höger och ställ in datum för sista anmälningsdag. Ska händelsen innehålla ett formulär för anmälan, gå till fliken Funktioner och lägg till eller skapa ett formulär.
 17. Pris - Kostar händelsen skriv kostnaden här
 18. Kontakt och mer information - Händelsen bör innehålla kontaktpersoner och dess kontaktuppgifter lägg till dem här.
 19. Länk till dokument - Dra och släpp dokumentet i fältet.
 20. Program - I fältet kan du skapa ett program för händelsen.

Lägga till formulär på sida 

Disputationskalendariet

Fälten längst ner på sidan gäller bara disputationer och licentiatföreläsningar. Disputationer ska bara läggas in av den utsedda handläggaren på respektive fakultetskansli! 

Fakta:

Vad kan läggas i kalendariet?

För att läggas ut i centrala SLU-kalendariet ska händelsen uppfylla något av nedanstående:

 • SLU ska vara arrangör/medarrangör.
 • Någon från SLU ska delta som talare/aktiv deltagare i egenskap av SLU-medarbetare. 

Problem med att fel bild och rubrik syns vid delning på Facebook?

Vem kan lägga in i kalendariet?

Kalenderhändelser kan läggas ut av alla som är webbpublicerare, med ett undantag. Kalenderhändelsen "disputation/licentiatföreläsning" ska bara läggas ut av utsedd webbpublicerare på respektive fakultetskansli.


Kontaktinformation
Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se