Webbanalys och webbstatistik

Senast ändrad: 04 mars 2024
Skärmbild från rapportverktyget Vizzit.

Webbanalys bygger inte bara på webbstatistik. Det gäller lika mycket att kunna sätta sig in i besökarnas situation och att sätta siffrorna i relation till allt annat.

Webbpublicering går att mäta på längden och tvären. Här berättar vi mer om analysen - där siffrorna bara är en del. 

En av fördelarna med att publicera innehåll på webben är att det enkelt går att mäta hur många som besökt sidan där innehållet publiceras. Men webbstatistik är bara en del av webbanalys. Det handlar lika mycket om att:

 • försöka lista ut varför saker och ting händer
 • förstå besökarna
 • sätta webbanalysen i relation till annat
 • kunna presentera sin analys så att kollegorna förstår och gör förändringar.

Vilket analysverktyg kan jag använda?

Ett vanligt verktyg för att mäta och analysera statistik för webbsidor är Google Analytics. Det är sedan hösten 2021 bortplockat från SLU:s huvudwebbplatser eftersom användningen av detta verktyg är oförenlig med GDPR-lagstiftningen. Även Google Tag Manager, ett verktyg för mätning av mer specifika händelser, som t ex knapptryck eller nedladdningar av dokument är bortblockat av samma skäl. 

Vi kommer i dagsläget inte att ersätta Google Analytics eller Google Tag Manager med nya verktyg, men Vizzit finns fortsatt kvar på huvudwebbplatserna (slu.se, medarbetarwebben, studentwebben och universitetsdjursjukhuset.se).

Varför webbanalys?

Webbstatistik bidrar med sifferunderlag i mängder. Börja med att välja ut ett fåtal nyckeltal från besöksstatistiken och jobba med dem fortlöpande. Det är lätt att bli överväldigad över all rolig statistik som går att få fram. Men fråga dig vad du har tid att analysera regelbundet och vad som är relevant för er att mäta.

 1. Att välja nyckeltal kräver en viss eftertanke. Till exempel kan nyckeltalet "Tid på sidan" (alltså hur lång tid varje besökare har spenderat på en viss sida) behöva värderas olika beroende på sidtyp.
  - På en sida av genomgångstyp där besökaren snabbt ska välja ett av de tydliga alternativen är det bra med kort besökstid medan en fördjupningssida med mycket innehåll och bara några sekunders tid på sidan i snitt förmodligen måste redigeras om. 
 2. Nästa utmaning blir att sätta nyckeltalen i relation till verkligheten.
  - 50 besökare i veckan kan vara framgång för en verksamhet och ett fiasko för en annan. Hur stor är egentligen målgruppen för respektive sidor?
  - Ett annat exempel kan vara att ni väljer att satsa på mer information på webben för att minska antalet telefonsamtal. Se då till att ha koll på hur många gånger ni svarar i telefon före respektive efter webbkampanjen. 
 3. Den sista utmaningen med webbanalys är att presentera den så att dina kollegor förstår varför förändringar behöver göras. En rapport från webbanalysen bör vara ett naturligt inslag på varje ledningsmöte, i varje verksamhetsplan och i alla budgetunderlag. Och då kommer vi tillbaka till första punkten - det går inte att redovisa alla nyckeltal vid varje tillfälle.

 

Nyckeltal

Här beskrivs några grundläggande nyckeltal ur webbstatistiken som du kan använda i din webbanalys.

Från webbstatistiken i Vizzit går det att få ut mängder av nyckeltal. Vilka du väljer att använda är upp till de mål du har med webben. Här nedanför listar vi några vanliga nyckeltal och några ord om hur man kan resonera kring varje.

Besök

Ett besök definieras som en unik webbläsare som varit aktiv på webbplatsen. Om webbläsaren varit inaktiv i mer än 20 minuter och sedan återkommer räknas detta som ett nytt besök.

Exempel: Besökare B kommer till din webbplats två gånger på måndagen, tre gånger på tisdagen och en gång på onsdagen. Totalt sex besök.

Unika webbläsare

Unika webbläsare kan enklast förklaras som "Unika besökare". Det vill säga om en besökare kommer in dag 1 och sedan igen senare inom samma period räknas denna endast som en unik webbläsare. Anledningen till benämningen Unika webbläsare istället för just Unika besökare beror på att det är webbläsare som Vizzit identifierar.

Sidvisningar

En sidvisning räknas varje gång en besökare efterfrågar en sida som finns i strukturen för er webbplats. Detta innebär att ett besök har en eller fler sidvisningar.

Genom att titta på hur många sidvisningar som besökarna har klickat sig igenom på webbplatsen kan du få en bild av hur intressant ditt innehåll är.

Sidor/besök

Det genomsnittliga antal sidor som visades per besök. Alltså antalet totala sidvisningar delat på totala antalet besök. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.

Exempel: Om en besökare kommer in till sidan A, går vidare till B, går tillbaka till A, går till C och tillbaka till A igen räknas det som tre sidvisningar på A, en på B och en på C.

Genomsnittlig sessionstid

Genomssnittlig längd på besöken.

Avser hur länge en besökare i genomsnitt stannar på dina sidor.

Här får man sätta nyckeltalet i relation till vilken typ av sida det rör sig om. En sida som bara ska skicka besökaren vidare till en av (till exempel) fem undersidor ska kanske inte ha så lång besökstid medan en sida med lång text bör ha en längre besökstid för att vi ska kunna säga att sidan är framgångsrik - att besökarna verkligen läser innehållet.

Avvisningsfrekvens

Procentandelen besök på endast en sida - alltså besök där personen lämnade webbplatsen från ingångssidan.

Ett typexempel kan vara en person som googlat sig in på en sida och lämnar webbplatsen direkt från den sidan.

Nya besök

Antal besök från en webbläsare som inte tidigare har besökt webbplatsen, eller senast minst ett år sedan. 

Observera här att om en användare raderat sina cookies (kakfiler på svenska) så räknas besöket som ett nytt även om datorn besökte oss förra veckan (men före kakraderingen). 

Plattform

Hur stor andel av era besökare som kommer via mobila enheter (smarta telefoner och surfplattor). Ökar snabbt men ligger ännu på låga nivåer. Jämför med snittet för hela www.slu.se så får ni en indikation på om era besökare är större mobilanvändare än snittet.

Trafikkällor

"Kom från & gick till" i VIzzit.

Hur hittade besökarna till din webbplats? Att titta på vilka källor som genererar trafik till sajten är intressant för alla som jobbar med någon typ av kanalstrategi.

Det finns tre typer av källor som kan ge trafik till dina webbsidor på www.slu.se.

 1. Störst med cirka hälften av all trafik in till www.slu.se är söktrafiken. Det är alltså besökare som gjort en sökning på en söktjänst (i praktiken nästan uteslutande Google) och klickat på ett sökresultat vilket lett dem till dina sidor.
 2. Näst störst med cirka en tredjedel av trafiken är direkt trafik vilket typiskt sett är de som har en sida på www.slu.se som startsida eller i ett bokmärke eller skriver in adressen i adressfältet.
 3. En femtedel av trafiken är hänvisningstrafik och är alltså besökare som klickat på en länk på en annan webbplats och på så vis kommit till dina sidor.

Nyckeltalen under trafikkällor kan användas på olika sätt när det handlar om att sätta upp mål. Har ni till exempel många samarbetspartners ute i samhället kan det vara intressant att titta på hur mycket trafik ni får från deras respektive webbplatser. Har ni nyckelord som många andra också använder kan söktrafiken vara särskilt intressant att bevaka.

Landningssidor/ingångssidor

En landningssida/ingångssida är den sida som besökaren först landar på när de besöker din webbplats. Eftersom de flesta söker information via sökmotorer är det troligt att de landar på en undersida. Därför är det viktigt att undersidorna är lätta att navigera inom så att besökaren hittar det han eller hon söker. Om en målsida har en hög avvisningsfrekvens är det ett tecken på att sidan saknar engagerande innehåll som besökaren förväntar sig.

Avslutningssidor/utgångssidor

Att titta på vilka sidor som besökarna var på innan de lämnade webbplatsen kan vara lika intressant som att titta på vilka de vanligaste landningssidorna är. Sidor som har hög procent utgång är viktiga att analysera. Den höga utgångsprocenten tyder på att innehållet på sidan inte får besökaren att gå vidare på webbplatsen.