Instruktioner för lokal startsida

Senast ändrad: 04 juli 2023

I första hand avses här en  lokal startsida för en institution, men fakulteter, centrumbildningar och andra fristående enheter bör följa samma instruktioner så långt det går.

Uppbyggnaden av medarbetarwebbens innehåll och struktur följer delvis andra principer, se längre ner på denna sida. 

Huvudbild

Sidrubrik i bilden: Institutionen för x-vetenskap (undvik Välkommen till… Det är rubrikens innehåll som hamnar på listor).

Sidansvarig: webbpublicerarens mejladress

Huvudbild i fullbredd: Känsloskapande bild, helst sidoställt motiv. Spara bilden minst 2 000 px bred och 500 px hög. Bilden visas aldrig i sin originalstorlek, men måtten är tilltagna för att passa alla skärmstorlekar. Visas maximalt 660 px hög (se bildmått). Bildens överkant syns alltid, även om bilden automatbeskärs för att passa för bildytan. Alternativ: ta en bakgrundsfärg.

Innehåll i rutan på huvudbild: Institutionen för x-vetenskap bedriver forskning och undervisning inom ...  (kort, informativ och lättillgänglig text om institutionens verksamhet med många sökbara nyckelord). Rutans höjd blir inte högre ju mer text du lägger in. Rutans fasta mått gör att du måste uttrycka dig kort. Längre texter om enheten bör läggas på en undersida "Om oss". Kolla också hur det ser ut i mobilläge.

I huvudbilden kan du också lägga knappar. Välj i så fall det som du vet är viktigt för din besökare att hitta, inte enbart det du själv vill lyfta fram. Vilket innehåll som är viktigast för besökaren skiljer sig mellan verksamheterna. Använd Vizzits besöksstatistik och fråga några väl valda besökare i rätt målgrupp!

Men allt behöver inte läggas som kanppar. En del viktiga saker kan istället läggas som bildknappar eller andra block på sidan.

Lokala menyraden

Enhetens lokala menyrad syns i ett horisontellt band under SLU:s övergripande meny.

Den lokala menyraden bildas av de sidor som läggs under din lokala startsida och som har Visa i navigering i bockad. De kan vara antingen av sidtypen standardsida eller ingångssida, beroende på innehållet som ska visas.

För att dina ingångar i menyn ska få plats är det viktigt att menynamnen på sidorna är korta och tydliga. Det får plats max 6-7 stycken - om de går över på två rader visas sidan inte som den ska i designen.

Du ska inte göra någon sida som heter Hem eller liknande, till startsidan kommer man automatiskt om man i megamneyn klickar på "Startsida för xxx". Du kan också välja bort megamenyn om du bara har en sida under en ingång. Då kommer besökaren direkt til den sidan.

Ordning i menyn

  1. Om oss, Utbildning, Forskning: tre ingångar är obligatoriska för en institution. För att det ska bli enhetligt på SLU:s webbplats och lätt för besökaren att känna igen sig, är det viktigt att dessa ingångar läggs i denna ordning (samma som i SLU:s huvudmeny förutom för Om oss/Om SLU). Det ordnar du genom att sortera sidorna i den ordningen under din lokala startsida i epi-strukturen. Genom att Om oss ligger först i den lokala menyn förskjuts den i förhållande till SLU:s, vilket minskar risken för förväxlingar för besökaren.
  2. Under Om oss bör det ingå en beskrivning av institutionens verksamhet, personallista, kontaktinformation och hitta hit och här. Den viktigaste kontaktinformationen med adress och nyckelpersoner på enheten bör även ligga i den lokala sidfoten.
  3. Vid behov används även andra ingångar, dvs. Miljöanalys, Samverkan, Resurser, Valfri (t.ex. Publikationer) i nu nämnd ordning.
  4. Interna sidor/intranät ska inte ligga på externwebben. De riktar sig inte till alla läsare. Använd Sharepoint (gratis) för låsta sidor eller flytta dina interna epi-sidor till medarbetarwebbens Interna sidor. Kontakta webbredaktionen om du har kvar interna sidor på den externa webben!

Megamenyer

När strukturen i trädet är ordnad och den lokala menyn är på plats kan du börja göra den lokala megamenyn.

Du drar över de sidor som hör till respektive huvudingång i vald kolumn i megamenyn, se bild.

Om namnet i länken blir för långt, kan du redigera länktexten utan att ändra sidans namn. Det gör du genom att hålla markören till höger i rutan med länktexten. Det dyker då upp en markering, välj Redigera och ändra länktexten.

Lokal sidfot

Skapa en lokal sidfot där besöksadress, godsadress, en länk till din kontaktsida eller andra viktiga kontaktuppgifter läggs. Sidfoten följer med alla dina sidor.

Övrigt innehåll

På startsidan kan du exempelvis lägga ett listningsblock för nyheter och ett för händelser.

Du kan även lägga till Bildknappar eller andra block, t ex text- och bildblock och megabildsblock med innehåll som vet är efterfrågat av besökaren och som du vill lyfta fram speciellt. 

Visa upp forskningen!

Forskningen är efterfrågad av våra besökare. Använd SLU:s kunskapsbank och gör listor på institutionen över er forskning.

Strukturen på medarbetarwebben

På medarbetarwebben ska strukturen och innehållet styras av sakfrågorna, inte av organisatorisk tillhörighet. Detta för att underlätta för webbsidornas målgrupp – anställda vid SLU – att hitta den information de behöver i sitt arbete. Besökarna ska inte behöva känna till vilka avdelningar eller enheter inom universitetsadministrationen som hanterar olika sakfrågor.  

Presentationer av de administrativa avdelningarna och enheterna får därför en underordnad roll. De kan bestå av en webbsida och en personallista, som nås från Universitetsadministrationen, under ingången Organisation & styrning.


Kontaktinformation