Innehållsprinciper

Senast ändrad: 29 februari 2024

Innehållsprinciperna hjälper oss att landa en bra och funktionell webb. Samt fokusera på rätt saker.

För att projektet ska lyckas leverera en ny externwebb som är redo för lansering kommer vi utgå från några grundläggande principer i prioriteringarna: 

Lagligt

Allt innehåll på den nya webbplatsen ska följa GDPR, tillgänglighetslagen och språklagen.

Exempel

  • Inga undantag vad gäller tillgänglighet den här gången. Det betyder bland annat att:
    • alla pdf:er (som verkligen, verkligen behöver finnas kvar), ska vara tillgängliga
    • alla bilder ska ha alt-text, 
    • filmer ska vara textade.​
  • Innehåll kommer fortsatt att vara styrt med mallar.
  • Inget eller mycket begänsat inramat innehåll med tredjepartsprodukter.

Förvaltningsbart

Med förvaltningsbart menar vi...

Exempel

dgasdfgdafg

Konsekvent och standardiserat

Vi använder oss av standardiserade lösningar och undviker speciallösningar för enskilda behov.

Exempel

Navigation och besöksupplevelse ska vara samstämmig på hela webbplatsen.

Prestanda i fokus

God prestanda är en av grundpelarna i den nya webben... Därför prioriterar vi...

Exempel

dlkfgajlösdgfkjl

 

Lätt att göra rätt

Förklaring...

Exempel

sdkjflöakjdlsjkfaö

Skilj på användarbehov och önskemål

Vi ska prioritera att utveckla det som besökarna har behov av och det som uppfyller webbplatstens syften. Det betyder att interna önskemål utan matchning mot besökarens behov och webbplatsens syfte inte kan prioriteras.

Exempel

En institution har en väldigt speciellt önskemål om en viss sorteringsordning för att en publikationslista ska visas utifrån vilken avdelning inom institutionen förstaförfattaren tillhör.

Detta är ett internt önskemål och inte ett användarbehov. Vi kommer inte att utveckla en specialsortering eftersom det inte är relevant för webbplatsens målgrupp att sortera på institutionens egen organisatoriska uppdelning.

 

Som exempel kommer vi, om det behövs att, prioritera att utveckla färre funktioner men som följer lagkrav och som är förvaltningsbara och användartestade, framför att utveckla många funktioner som bara delvis uppfyller principerna. 

Varje utvecklad funktion ska vara nödvändig för att uppnå webbplatsens syfte och mål, d v s det ska finnas ett reellt behov. 

Mindre avvikelser från dessa prioriteringsprinciper diskuteras i arbetsgruppen och större avvikelser med styrgruppen.


Kontaktinformation