Designprinciper

Senast ändrad: 23 maj 2024

Designprinciperna hjälper oss att landa i en bra och funktionell webb som är både användarvänlig och tekniskt robust.

Designprinciperna är de grundläggande riktlinjer som styr utformningen av den nya webben. Principerna påverkar inte bara själva designen, utan även funktioner, kod och redaktionellt innehåll.

Vi har identifierat sju viktiga designprinciper som kommer att vägleda projektet:

 1. Lagligt
 2. Förvaltningsbart
 3. Konsekvent och standardiserat
 4. Prestanda i fokus
 5. Lätt att göra rätt
 6. Designa med data
 7. Skilj på användarbehov och önskemål

Designprinciperna ligger också till grund för webbprojektets namn FALK, vilket är en förenklad summering av designprinciperna:

 • Förvalningsbart
 • Användaren i fokus
 • Lagligt
 • Konsekvent och standardiserat.

Lagligt

Allt innehåll på den nya webbplatsen ska följa relevanta lagar och regler. Det inkluderar språklagen, dataskydd, upphovsrätt och tillgänglighet.

Exempel på åtgärder för att öka lagefterlevnaden:

 • Vi styr mer innehåll med hjälp av mallar
 • Vi begränsar antalet tredjepartsprodukter
 • Vi gör om webborganisationen och plockar bort sällanpublicerare.

Förvaltningsbart

Vi strävar efter att bygga smart och vi tänker långsiktigt. Det innebär att vi

 • fokuserar på kvalitet framför kvantitet
 • vågar välja bort önskemål
 • håller ordning och reda i koden.

Konsekvent och standardiserat

Genom att hålla oss till standardiserade och konsekventa lösningar skapar vi en enhetlig och professionell webbupplevelse för våra användare.

Exempel:

 • När vi använder standardprodukter, är vi försiktiga med anpassningar​ (eftersom det annars kan bli svårt att uppgradera till senare versioner).
 • När behoven är liknande försöker vi hitta gemensamma lösningar​.
 • Med en enhetlig design skapar vi tydlighet och förutsägbarhet för våra användare. Samtidigt underlättar vi för våra redaktörer genom att begränsa antalet val.

Prestanda i fokus

God prestanda är en av grundpelarna för den nya webben. Vi optimerar vår webbplats för snabb laddning och korta svarstider.

Exempel:

 • Vi fokuserar på hastighet före design​ genom att koprimera bilder och begränsa mängden fonter.
 • Vi prioriterar förvaltning före nyutveckling​.
 • Vi jobbar hårt med kontinuerlig städning och rensning – så väl automatiserad som manuell.

Lätt att göra rätt

Vi undviker komplicerade lösningar med många valmöjligheter. På så sätt  behöver inte varje webbredaktör vara expert på lagar och regler.

Exempel på åtgärder:

 • Vi erbjuder enkla, funktionella (och robusta) sidtyper och block
 • Så långt som möjligt bygger vi in smart stöd för tillgänglighet, analys och kvalitet​sarbete.
 • Vi förändrar webborganisationen med förhoppningen om att kunna erbjuda mer kvalificerat stöd till webbredaktörer.

Skilj på användarbehov och önskemål

Vi sätter användaren(=besökaren) i första rummet och prioriterar att utveckla det som användarna har behov av och som bidrar till att uppfylla webbplatsens syften.

Detta rimmar inte alltid med verksamhetens önskemål om vad som borde prioriteras. Därför tillämpas denna princip ofta i kombination med principerna designa med data, konsekvent och standardiserat och förvaltningbart. Vi kan med andra ord inte möta alla önskemål.

Exempel:

En institution har ett speciellt önskemål om en viss sorteringsordning för kunna visa en publikationslista utifrån vilken avdelning inom institutionen första författaren tillhör.

Detta är ett internt önskemål och inte ett användarbehov. Vi kommer inte att utveckla en specialsortering eftersom det inte är relevant för webbplatsens målgrupp att sortera på institutionens egen organisatoriska uppdelning. En sådan utveckling skulle också försvåra framtida förvaltning genom en onödigt komplex kod.

Designa med data

Genom att använda insikter från användardata kan vi skapa en mer effektiv och användarcentrerad webbplats.

 • Vi undviker att gissa och att anta
 • Vi testar och analyserar kontinuerligt
 • Vi använder data som underlag för prioritering

Exempel:

Ett block som finns i nuvarande webb kommer inte att finnas i nästa version. Detta beslut baseras på att det inte används i tillräckligt stor omfattning idag samt att klickfrekvensen visar att funktionaliteten inte lever upp till syftet.