CTA-knapp

Senast ändrad: 03 juli 2023

CTA-knapp (call to action) är en knapp som du kan lägga på en standardsida när du vill uppmana besökaren till en handling, som exempelvis söka en kurs, anmäla sig till en konferens eller beställa informationsmaterial. Genom att klicka på CTA-knappen länkas besökaren vidare till en annan webbsida inom eller SLU eller till en extern sida.

Riktlinjer för CTA-knapp

 • Placera CTA-knappen endast i blockytan för CTA-knapp. Erfarenheten visar att placering av knappen så högt som möjligt på sidan ger bästa utfallet.
 • Webbstudier visar att en CTA-knapp per sida är att föredra. Fler knappar gör att användaren i mindre grad klickar på knappen. Du får därför inte skapa fler CTA-knappar i blocket även om det går.

Skapa en CTA-knapp

 1. Öppna Resursfönstret och fliken Block.
 2. Öppna mappen blocket ska lagras i.
 3. Klicka på menyn till höger på mappen du valt.
 4. Klicka på Nytt block.
 5. Välj CTA-knapp.
 6. Döp blocket.
 7. Klicka på Alla egenskaper (baksidan på blocket).
 8. rubrik skriver du det som ska stå i knappen i första person, exempelvis Jag vill gå till systemet, Jag vill anmäla mig, Jag vill läsa dokumentet, Skicka information till mig. Det är ett begränsat antal tecken i rubrikfältet, och det gäller att formulera sig tydligt.
 9. Länk dra och släpp den sida eller dokument som blocket ska länkas till. Ska länken gå till en extern sida skapa en extern länk.
 10. Publicera blocket.
 11. Dra ut blocket i innehållsrutan "Plats för CallToAction-knapp"som ligger under ingressen. Kan göras på sidan eller på sidans baksida.