Personallista

Senast ändrad: 04 juli 2023

Sidtypen Personallista används för att lista all personal anställd på en institution, centrumbildning, avdelning eller motsvarande.

Listan hämtar personer och kontaktuppgifter från Idis. Det du som publicerare gör är att peka ut den enhet du vill att personallistan ska hämta kontaktuppgifter ifrån.

Du pekar ut en enhet genom att markera vald enhet i listan vid  Val av enhet/inst/avd. att visa personal från.

Kom även ihåg att välja startnod för cv-sidor

Välj behållaren för speglade cv-sidor under EW, så kommer cv-sidorna för personer på din institution/avdelning att läggas till i din personallista, vartefter de skapas.

Då kommer de också att få en https-adress som lyder www.slu.se/cv/namn-namn, en kort och tydlig adress.

Om någon behöver ha tillbaks sin gamla enkeladress för att de har använt en sådan tidigare i olika sammanhang kan ärendet skickas till webbredaktionen.

Exempel på personallista finns här!


Kontaktinformation