Textblock

Senast ändrad: 16 februari 2024

Textblocket skapar du för att kunna visa bild, rubrik, mycket kort text och länkar (blå knappar) till målsidor över hela kolumnbredden.

Vill du ha flera liknande block intill  varandra är det bättre att du skapar blocket Bildknapp och ställer in önskad storlek på det. Blocket används på ingångssidorna i någon av innehållsytorna för block.

Skapa textblock

 1. Öppna Resursfönstret och fliken Block.
 2. Öppna mappen blocket ska lagras i.
 3. Klicka på menyn till höger på mappen du valt.
 4. Klicka på Nytt block.
 5. Namn ge blocket ett namn som beskriver var det innehåller. 
  Namnet kommer synas i mappen och göra blocket sökbart för dig och andra webbpublicerare.
 6. Välj Textblock.
 7. Klicka på Alla egenskaper.
 8. Rubrik skriv blockets rubrik.
 9. Bild dra och släpp bild som ska visas till vänster i blocket.
 10. Beskrivning skriv texten som visas till höger om bilden.
  Max 6 knappar visas.
 11. Knappar dra och släpp de sidor från trädet du vill skapa en knapp till.
 12. Klicka på Publicera? Publicera.
  Blocket är skapat och publicerat nästa steg är att placera det på sida i innehållsyta.

Bild i Textblocket bör vara minst 350 pixlar bred men helst 750 pixlar bred.