Facebook-block

Senast ändrad: 04 juli 2023

Blocket används för att lista flöden från ett valt konto på Facebook, på exempelvis en institutions startsida.

Notera att det inte går att visa flöden från grupper, bara från öppna sidor! 

Börja med att skapa ett block i mediabiblioteket i den mapp du lägger dina block.

  1. Välj Skapa nytt, välj Facebook-block och namnge blocket. Se till att rubriken för blocket tydligt talar om att det handlar om Facebook. 
  2. Välj blocket för Facebook, och lägg in url:en för det Facebookflöde du vill visa.
  3. Om det inte visas några inlägg i ditt facebookblock - se till att det inte finns några restriktioner inlagda på ditt facebookflöde, tex. landrestriktioner, ålder eller liknande.
  4. Lägg in blocket på den sida där vill ha flödet. Det måste vara en ingångssida!
  5. Reglera blockets storlek så att det passar in på sidan. 25 eller 33 % är lagom.