Kampanjsida

Senast ändrad: 03 juli 2023

Kampanjsidtypen kan liknas vid en affisch och används för att skapa ensideswebbar för kampanjer (stora, tidsbegränsade evenemang eller marknadsföringskampanjer) som behöver egen visuell identitet. SLU ska alltid vara avsändare, men målgrupper och/eller syfte är andra än www.slu.se:s vanliga.

Endast vid stora tidsbegränsade evenemang

Kampanjsidan är en tillfällig sida som kan liknas vid en digital affisch. Den är tänkt att användas vid SLU:s större evenemang (t.ex. SLU:s 40-årsjubileum eller öppet hus) och marknadsförings-/informationskampanjer (t.ex. studentrekrytering).

Syftet är generellt att få en specifik målgrupp att komma på ett evenemang, utföra en handling eller ändra sitt beteende. Kampanjsidor är endast publicerade under en begränsad tid (max 1 år) - efter kampanjen ska sidan ("affischen") tas bort. 

Kampanjer har i tryckt material ofta en egen profilering. Man kanske använder ett eget märke, som vid SLU:s 40-årsjubileum, och använder annorlunda kombinationer av färgerna som finns i SLU:s grafiska profil.

Innehåll hämtas från www.slu.se

Kampanjens målgrupper och syfte ska vara skilda från www.slu.se:s vanliga - om inte ska SLU:s vanliga sidtyper, t.ex. ingångssida, användas. Innehållet på kampanjsidan produceras på SLU:s webbar och visas upp på kampanjsidan i form av kalendrar, videoblock etc. 

Länkar från kampanjsidan kan användas för att styra trafik till någon av våra ordinarie webbplatser, men även till anmälningsformulär eller till rörligt material på t. ex. SLUPlay.  

Vem kan skapa och redigera en kampanjsida?

För att skapa en kampanjsida krävs det mycket förberedelser i samarbete mellan dig och kommunikationsavdelningen. 

Själva kampanjsidan med de behållare som krävs skapas upp av kommunikationsavdelningen. Du som webbpublicerare skapar och uppdaterar själv de block som kampanjsidan ska innehålla. Viktigt är att blocken finns färdiga när själva kampanjsidan skapas.

Beskriv innehåll, syfte, målgrupper, tidshorisont

Hör av dig till webbredaktionen@slu.se om du funderar på att använda dig av en kampanjsida.

Först bör du ha tänkt igenom vilket innehåll som ska finnas på sidan. Beskriv också syftet med den tillfälliga sidan, vilka du vill nå och vad du vill att de ska göra på sidan. Hur länge ska kampanjen pågå (sidan får finnas max 1 år)? Vem ska sköta uppdateringen av blocken? 

Det är viktigt att du är ute i god tid för att kommunikationsavdelningen ska kunna planera in arbetet. 

Hur ändrar man utseendet på sidorna?

En kampanjsida får sin särprofilering, sitt egna uttryck, genom ett antal olika inställningar i en css-fil. Det man kan ändra på är sidhuvudets bakgrundsfärg, textfärg och textstorlek, bakgrundsfärgen på de fyra olika blockgrupperna, färger på knappar och flikar mm. 

Inställningarna görs av AD Michael Kvick på kommunikationsavdelningen. Han ser till att det visuella uttrycket stämmer överens med vad som är tillåtet i den grafiska profilen samt ser till att kontraster och storlek uppfyller tillgänglighetsreglerna enligt WCAG 2.1 nivå AA. 

Vilka delar består en kampanjsida av?

 1. Sidhuvud
  med logga, ev menylänkar (genvägar till längre ner på sidan), kort textrad, språkbyte svenska/engelska.
  Obligatorisk del av sidan, skapas med blocket "Menyblock".

 2. Huvudbild/videoloop i fullbredd (2000 x 1200 pixlar), med eller utan innehåll på bilden. Innehållet kan vara en rubrik, en kort text eller bild/märke/symbol.
  Vid försämrad kontrast mellan huvudbild/innehåll läggs innehållet i en enfärgad bakgrundsplatta. Man kan styra placeringen av innehållet, samt lägga på en visuell skrolleffekt på huvudbilden (parallax). 
  Obligatorisk del, skapas med blocket "Herobild/video". 

 3. Fyra blockgrupper med valfritt innehåll. Varje blockgrupp har tre blockytor i två olika bredder. Om länkar används i sidhuvudet (max fyra länkar), går länkarna till motsvarande blockgrupp. Bakgrundsfärgen går att styra separat för varje blockgrupp. 
  I blockgrupperna kan man lägga samtliga block och blockbehållare som är anpassade till kampanjwebbarna. 

 4. Sidfot med valfritt textblock. Lämpligt är t ex att lägga flera arrangörers loggor här, alternativt kontaktuppgifter, hashtag mm. 
  Obligatorisk del, skapas med blocket "Textblock". 

 5. Dela-knappar. Valfria att använda. Kan läggas i sidhuvudet eller i sidfoten, beroende på var det finns bäst med utrymme. Om man t ex har länkar, kort text och språkväxling i sidhuvudet är det svårt att rymma dela-knappar också. 
  Dela-knapparna läggs till genom att kampanjsidesadministratören länkar valda sociala medier i en inställningssida. Viktigt är också att man lägger till en standardbild och -text som kan tolkas av sociala medier vid delning, om man vill ha kontroll på hur en delad länk ska se ut. 

Allt heter ju nåt på "-block", hur håller man isär begreppen?

 • Block
  Ett block är den minsta beståndsdelen av en sida, dvs det är i blocket man lägger den faktiska informationen. Blocket kan finnas på flera språk.

 • Blockbehållare
  En blockbehållare är också ett block, men kan användas för att "rama in" innehåll som hänger ihop. Det finns tre typer av blockbehållare: blockbehållare, programbehållare och flikblockbehållare. De olika behållarna har olika egenskaper och design. 

 • Blockyta
  När man har skapat ett block så syns det inte förrän man har lagt det i en blockyta på sidan. Blockytan är generell, dvs man behöver inte göra flera språkversioner.

 • Blockgrupp
  Kampanjsidan är uppdelad i fyra valfria innehållsdelar som kallas blockgrupper. I varje blockgrupp finns tre blockytor. Blockgrupperna är sammankopplade med eventuella länkar i sidhuvudet. 

Block som är skapade för att användas på kampanjsidor ska inte användas på våra ordinarie webbplatser. I och med att en kampanjsida får ett eget utseende genom egna css:er, kan vi inte garantera att dessa block fungerar fullt ut på de vanliga webbsidorna. Om du råkar använda ett av dessa kampanjblock kan det hända att webbredaktionen hör av sig och ber dig byta till ett av våra vanliga block istället. 

Hur ser en kampanjsida ut? Finns det nåt exempel?

Den första kampanjwebben gjordes till SLU:s 40-årsjubileum.