Referensgrupp

Senast ändrad: 03 april 2024

Till projektets första år har vi satt ihop en referensgrupp.

Gruppen har 20 deltagare och kommer att ses 5–6 gånger under 2024. Syftet med gruppen är att vi ska kunna testa idéer och förankra det som händer i projektet. 

Se material från gruppens möten:

Referensgruppsmöte #1 - 14 mars 2024