Sortering och struktur för block och media i resursfönstret/filhanteraren

Senast ändrad: 04 juli 2023

I Episervers resursfönster hittar du en SLU-gemensam struktur för block och media, dvs. bilder och dokument.

Resursfönstret/filhanteraren/mediabiblioteket hittas under en mappsymbol i övre högra hörnet i redigeringsläget. Det står: "Växla resursfönster" som mouse-over-text (se gul markering i bilden).

 

Struktur med egen mapp

Här finns det en struktur uppbyggd där du ska skapa dina block och spara dina mediafiler (bilder och dokument). Du ska hålla dig till den mapp som är skapad för din verksamhet, t.ex. institution. Om du jobbar med centrala sidor på EW, eller stödområden på MW och SW använder du undermapparna där.

De förutbestämda mapparna är namngivna med förkortningar för att adresserna ska bli så korta som möjligt till de filer och block som finns där. Bygg inte upp djupa strukturer eller separata mappar för bilder och block inom din organisationsmapp, då blir adressen onödigt lång och du får klicka jättemycket för att komma ner till rätt mapp.

Välj först Block eller Media för att öppna rätt träd innan du letar upp din organisationsmapp!

Skapa blocken från din mapp

Skapa alla block från mappstrukturen så hamnar de rätt. Även om det i dagsläget fungerar att skapa nya block direkt från sidan så innebär det att de hamnar utanför strukturen och måste flyttas i efterhand.

Du ska alltså inte skapa block från den sida du jobbar med. Då hamnar de under "För denna sida" (Sidans katalog/Pagefiles). Det innebär att du dels inte kan hitta dem i filstrukturen senare, dels att de riskerar att försvinna då filer och block utanför den bestämda strukturen kan komma att gallras utan förvarning. Detta för att säkerställa den gemensamma strukturen.

Hitta dina förlupna block och bilder

Om du råkar ha skapat ett block från sidan så letar du upp det så här:

 • Stå på den aktuella sidan i redigeringsläget.
 • Gå in i resursfönstret och leta upp För denna sida längst ner. Du kan behöva ta tag i den nedre gränsen och dra lite i den för att hitta rätt.
 • Markera För denna sida - därunder ligger dina förlupna media.
 • Flytta in dem i rätt mapp i strukturen ovanför.

Så här har vi byggt upp strukturen

EW-centrala: här skapas block och läggs media som hör till de centrala huvudingångarna på externwebben, i respektive undermapp.

 • EW-centrala: här skapas block och läggs media som hör till de centrala huvudingångarna på externwebben, i respektive undermapp.
 • ORG: här finns mappar för institutioner, andra enheter (fakulteterna, UADM och UDS), centrumbildningar (Centrb) etc.SUBW: här ligger subwebbarna, som har speciella villkor, t.ex. Biblioteket, SLU Holding och LifeWatch.
 • GEM: här läggs gemensamma block och media som kan återanvändas av många, t.ex. bildblock och logotyper.
 • KONTAKT: här skapas kontaktblock för kontaktpersoner för sidinnehållet. Ändra uppgifter här så uppdateras det på alla ställen på webben. Funktionsadresser har en särskild mapp. Alfabetisk sortering.
 • MW: här läggs block och media som hör till huvudingångarna på MW, i respektive undermapp. (Foma=Fortlöpande miljöanalys, stod-serv=Stöd och service, Org=Organisation och styrning.)
 • NYHET-KALEND: här läggs block och media som hör till kalenderhändelser och nyheter, i rätt årsmapp.
 • SW: här läggs block och media som tillhör huvudingångarna på SW, i respektive mapp.

Om din verksamhet saknas i ORG-mappen, meddela oss i webbredaktionen.