Skapa ett nyhetsflöde

Senast ändrad: 16 december 2021

Här finns instruktioner för att skapa ett listningsblock för nyheter, för att skapa en sida med alla tidigare nyheter och en arkivsida med lokala nyheter från gamla webben. Instruktionerna gäller i stort även för kalendarieflöden.

För att de nyheter du har skapat i det centrala nyhetsflödet ska kunna visas på den lokala startsidan för t.ex. en institution eller centrumbildning, behöver du skapa ett listningsblock på din startsida och en sidlistningssida för fler nyheter från din enhet.

Kalendarium - använd annan sidtyp

För kalendervisning bör du använda en ingångssida med ett listningsblock i stället för en sidlistningssida, eftersom det enbart är listningsblocket som innehåller design för kalendarium. Annars är det samma instruktioner som gäller.

Organisationstagg eller ej

Om du har fått en egen organisationstagg har enheten troligen haft ett någorlunda stort lokalt nyhetsflöde förut. Då behöver du bara sätta den taggen på ditt listningsblock på startsidan så kan du skapa ett flöde som sköter sig själv.

Om du inte har en egen organisationstagg kan du visa flödet från den organisatoriska enhet som ligger närmast. Ett annat alternativ är att skapa en handplockad lista med enbart de nyheter du publicerar. Om nyhetsflödet är litet innebär inte detta så mycket extraarbete.

Arkivsida för gamla nyheter

Om du har haft lokala nyheter tidigare och vill visa upp även dem måste du lista dessa på en separat sidlistningssida (arkiv).

Exempel

Visa dina lokala nyheter/kalenderhändelser - steg för steg

1. Om du har ett stort nyhetsflöde och en egen organisatorisk tagg

Skapa en sidlistningssida där alla nyheter som du producerar listas (Fler nyheter från ...). För kalenderflöde ska du istället skapa ett listningsblock på en ingångssida.

 • Sätt EW-Nyheter som startnod eftersom du publicerar på externwebben.
 • Välj din organisationstagg alternativt taggen för den enhet som din enhet tillhör.
 • Välj också taggen för den typ av nyheter som du vill lista, samma som du väljer i listningsblocket.
 • Dra ev. in nyhetsarkivet (se nedan) med dina lokala nyheter i rutan för handplockad lista.
 • Ta bort bocken för Visa i navigering.

2. Om nyhetsflödet är litet och du inte har en egen organisatorisk tagg

 Gör i stället en handplockad lista med de nyheter du producerar.

 • Dra in de utvalda nyheterna i rutan för handplockad lista.
 • Dra ev. in nyhetsarkivet (se nedan) med dina lokala nyheter sist i rutan för handplockad lista.
 • Ta bort bocken för Visa i navigering.

3. Skapa ett listningsblock för nyheter på din lokala startsida

 • Välj din organisationstagg alternativt den enhet som ligger närmast över.
 • Välj också taggen för den typ av nyheter som du vill lista, samma som du väljer på sidlistningssidan under 1.
 • Eller dra in de nyheter du vill visa på startsidan i en handplockad lista.
 • Skriv in "Fler nyheter från inst ... " och länka till listan från punkt 1 eller punkt 2 längst ner i listningsblocket.

4. Arkiv för gamla lokala nyheter/händelser

Skapa sidlistningssida/ingångssida med listningsblock

Om du vill att dina gamla nyheter (före april 2016) ska kunna hittas måste du först skapa ett arkiv med en en sidlistningssida för dina gamla lokala nyheter (för gamla lokala kalenderhändelser ska du istället skapa ett listningsblock på en ingångssida).

 • Skapa en sidlistningssida: t.ex.  "Nyhetsarkiv för xx 2010-2016". Publicera.
 • Placera de gamla årsuppdelade nyhetsmapparna under denna sidlistningssida i strukturen och släng den gamla "Lokala nyheter" från gamla webben.
 • Gå in på nyhetsarkivsidans baksida och sätt densamma som startnod.
 • Ta bort bocken för Visa i navigering.
 • Ändra varje nyhetsartikel enligt beskrivning nedan - annars kommer de inte att synas på arkivlistan.
 • Denna nyhetsarkivlista kan du lägga in som handplockad lista (punkt 1 och 2 ovan), så hamnar den underst på dessa sidor.

Gör så att dina gamla nyheter syns i ditt lokala nyhetsarkiv

Dina gamla lokala nyheter måste också ändras lite för att de ska visas på listan.  Leta upp dina lokala nyhetsmappar från gamla webben under din enhets startsida. För att de ska synas på på din nyhetsarkivlista gör du så här:

 1. Börja med de senaste/viktigaste av de gamla lokala nyheterna.
 2. Öppna nyhetens baksida.
 3. Gå in under Sidinställningar och ta bort att publiceringsdatum ska modifieras. Om man glömmer det ändras publiceringsdatumet till dagens, vilket blir förvirrande.
 4. Bocka för Visa i navigering.  
 5. Klart! Nu ska nyheten synas i arkivlistan.