Skapa ett nyhetsflöde

Senast ändrad: 04 juli 2023

Här finns instruktioner för att skapa ett listningsblock för nyheter och för att skapa en sida med alla tidigare nyheter. Instruktionerna gäller i stort även för kalendarieflöden.

För att de nyheter du har skapat i det centrala nyhetsflödet ska kunna visas på den lokala startsidan för t.ex. en institution eller centrumbildning, behöver du skapa ett listningsblock på din startsida och en sidlistningssida för fler nyheter från din enhet.

Kalendarium - använd annan sidtyp

För kalendervisning bör du använda en ingångssida med ett listningsblock i stället för en sidlistningssida, eftersom det enbart är listningsblocket som innehåller design för kalendarium. Annars är det samma instruktioner som gäller.

Organisationstagg eller ej

Om du har fått en egen organisationstagg har enheten troligen haft ett någorlunda stort lokalt nyhetsflöde förut. Då behöver du bara sätta den taggen på ditt listningsblock på startsidan så kan du skapa ett flöde som sköter sig själv.

Om du inte har en egen organisationstagg kan du visa flödet från den organisatoriska enhet som ligger närmast. Ett annat alternativ är att skapa en handplockad lista med enbart de nyheter du publicerar. Om nyhetsflödet är litet innebär inte detta så mycket extraarbete.

Exempel

Visa dina lokala nyheter/kalenderhändelser - steg för steg

1. Om du har ett stort nyhetsflöde och en egen organisatorisk tagg

Skapa en sidlistningssida där alla nyheter som du producerar listas (Fler nyheter från ...). För kalenderflöde ska du istället skapa ett listningsblock på en ingångssida.

  • Sätt EW-Nyheter som startnod eftersom du publicerar på externwebben.
  • Välj din organisationstagg alternativt taggen för den enhet som din enhet tillhör.
  • Välj också taggen för den typ av nyheter som du vill lista, samma som du väljer i listningsblocket.
  • Ta bort bocken för Visa i navigering.

2. Om nyhetsflödet är litet och du inte har en egen organisatorisk tagg

Skapa en sidlistningssida där du i stället gör en handplockad lista med de nyheter du producerar. (Fler nyheter från ...). För kalenderflöde ska du även här skapa ett listningsblock på en ingångssida. 

  • Dra in de utvalda nyheterna i rutan för handplockad lista.
  • Ta bort bocken för Visa i navigering.

3. Skapa ett listningsblock för nyheter på din lokala startsida

  • Välj din organisationstagg alternativt den enhet som ligger närmast över.
  • Välj också taggen för den typ av nyheter som du vill lista, samma som du väljer på sidlistningssidan under 1.
  • Eller dra in de nyheter du vill visa på startsidan i en handplockad lista.
  • Skriv in "Fler nyheter från inst ... " och länka till listan från punkt 1 eller punkt 2 längst ner i listningsblocket.