Twitter-block

Senast ändrad: 19 juni 2023

Twitter-blocket har varit trasigt ett tag och webbförvaltningen har beslutat att blocket inte ska lagas utan avvecklas. Av integritetsskäl vill vi undvika att bädda in och anropa denna typ av tjänster.