Twitter-block

Senast ändrad: 12 november 2021

Blocket används för att visa flöden från Twitter på en ingångssida.

Det går att använda Twitterblocket till att göra två typer av flöden - antingen kan du visa flödet från ett visst konto, t ex @_slu, eller visa ett flöde med innehåll märkt med en viss hashtagg eller sökord, t ex #slu40.

Flöde från ett visst konto

 1. Bestäm var du ska lägga blocket i mediabiblioteket.
 2. Välj Nytt block, välj Twitter-block och namnge det. Se till att rubriken för blocket tydligt talar om att det handlar om Twitter.
 3. Välj i fältet Type of Twitter action: User Timeline
 4. Fyll i kontots namn i fältet under User Timeline Settings.
 5. Lägg in blocket på sidan där du vill ha flödet. Obs att det måste vara en ingångssida.
 6. Reglera blockets storlek så att det passar in på sidan. Twitterblocket bör ligga på minst 66% av webbsidan om du vill visa 3 tweets åt gången, 33-50% om du ska visa 2 tweets. 

Flöde med innehåll märkt med hashtagg eller nyckelord

 1. Bestäm var du ska lägga blocket i mediabiblioteket.
 2. Välj Nytt block, välj Twitter-block och namnge det. Se till att rubriken för blocket tydligt talar om att det handlar om Twitter.
 3. Välj i fältet Type of Twitter action: Search
 4. Fyll i fälten under Search Settings, och lägg in en hashtag eller sökord du vill visa (inte flera). OBS: det spelar ingen roll om du använder #-tecken eller inte i hashtaggen, det fungerar ändå. Däremot finns det en tidsgräns i funktionen för hur länge tweets visas i flödet. 
 5. Spara och se om du behöver göra några justeringar. 
 6. Lägg in blocket på sidan där du vill ha flödet. Obs att det måste vara en ingångssida.
 7. Reglera blockets storlek så att det passar in på sidan. Twitterblocket bör ligga på minst 66% av webbsidan om du vill visa 3 tweets åt gången, 33-50% om du ska visa 2 tweets.