Episerver

Senast ändrad: 01 mars 2021

På SLU använder vi Episerver för publicering av sidor på externwebb, medarbetarwebb, studentwebb och UDS. Webbredaktionen ser till att det finns utbildning och support. IT-avdelningen utvecklar ny funktionalitet på uppdrag av webbredaktionen.

I Episerver kan du skapa en rad olika sidtyper. Sidtyperna används till olika sorts innehåll.

I innehållsstrategin hittar du information om hur du använder sidtyperna. 

Sidtyperna kan även kompletteras med block, som skapas i Globala resurser och som går att återanvända på flera olika sidor. Gör man sedan ändringar i blocket slår ändringen igenom på alla ställen blocket används. Mindre jobb för oss webbpublicerare!

Innehåll som du kan hitta under denna sida: 

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se