Sidlistningssida

Senast ändrad: 13 juni 2018

Sidtypen sidlistning används för att på ett enkelt sätt skapa en lista med sidor. Vilka sidor som ska listas och från var bestämmer du som skapar den.

 1. Öppna trädstrukturen genom att klicka på Växla navigeringsfönster.
 2. Leta upp och markera sidan där du vill skapa en sidlistningen under. 
  Menyn kommer upp till höger på raden när du markerar sidan.
 3. Öppna Menyn och klicka på Ny sida.
 4. Fyll i fältet Namn. Namnet blir rubriken på sidan och det som syns i trädstrukturen och sidans adress i webbläsarens adressfält.
 5. Välj Sidlistning.
 6. Klicka på Alla egenskaper (baksidan på sidan).
 7. Fyll önskade innehållsytor med innehåll.
 8. Förhandsgranska sidan genom att klicka Växla förhandsgranska läge uppe till vänster. Klickar du här syns inte de innehållsytor du valt att inte lägga innehåll i.
 9. Klicka på Visa visningsinställningar (ögat) och Välj att visa i kanal eller upplösning (mobilikonen) om du vill se hur din sidas innehåll kommer se ut i till exempel mobil eller läsplatta. Glöm inte att sätta sidan i förhandsgranskning för att du ska se sidan som besökaren kommer se den.
 10. Klicka på Publicera och sidan är publicerad.
 11. Klicka på Visa på webbplats i rutan som visas till höger när du publicerat sidan om du vill du se sidan publicerad.
 12. Klicka på CMS och Redigera uppe till vänster för att komma tillbaka till sidan så att du kan fortsätta redigera eller skapa innehåll.

Innehållsytor på sidtypen

Innehållet på dessa sidor kan skapas från två olika källor - antingen en automatisk hämtning från en startnod eller genom att göra en handplockad lista.idansvarig: här lägger du till den som är sidansvarig för sidan

 1. Huvudbild i fullbredd: lägg här till en bild genom att dra och släppa. Bilden bör vara  minst 2000 pixlar bred och 500 pixlar hög. Bilden kommer visas som bakgrund längst upp på sidan.
 2. Rubrik i huvudbild: ange rubrik. Rubriken visas centrerad högst upp i bilden.
 3. Text i huvudbild: för en kort sammanfattande text. 
 4. Rubrik för urvalstaggar: Om du vill det ska visas en rubrik över taggarna som besökaren filterar ut innehållet med hjälp av. 

Källa 1: automatisk hämtning från en startnod

 1. Startnod för lista: Dra och släpp huvudsidan till de sidor som ska visas i listan till detta fält. Innehållet under den huvudsida kommer skapa listans innehåll.
 2. Filter på sidtyp: Välj här vilken sidtyp som ska visas i sidan. Görs inget val kommer alla sidtyper skapade under startnoden (huvudsidan) visas.
 3. Kategorifilter: Markera vid de taggar du vill sidorna i listan ska vara taggade med. Taggarna visas som en typ av filtrerings möjlighet för besökaren i toppen listan.
 4. Lista även underliggande sidor: om startnoden innehåller sidor i flera nivåer, och du vill att undersidorna också ska synas i listan, behöver du kryssa i denna. 
 5. Max antal i lista: hur många sidor som ska visas i listan. 
 6. Sorteringsordning: i vilken ordning sidorna i listan ska visas.

Källa 2: handplockad lista

Dra och släpp sidor från trädet som du vill ska visas i listan. 

Handplockade listor går inte att sortera i en viss sorteringsordning. Du behöver själv gå in och manuellt se till att sorteringsordningen blir rätt gjord.

Om en sida är markerad att inte visas i navigering kommer den inte synas i sidlistningen heller. 

Vanliga inställningar

 1. Visa utgångna kalenderhändelser: man kan skapa ett arkiv för utgångna händelser.
 2. Visa datum: markeras om du vill att datum ska visas. 
 3. Visa kategorier: taggen som satts på sidorna visas under rubrik på sidan i listan.
 4. Göm introtexter: ingressen visas inte i listan.
 5. Göm introbilder: ingressbilden visas inte i listan.
Sidlistning - CMS 1
Sidlistning - CMS 2

Exempel på sidlistningssidor: