Publicera film på SLU-webben

Senast ändrad: 03 juli 2023

Om du ska publicera en film eller kortare video på webben behöver du ha koll på din målgrupp. Målgruppen styr var filmen ska lagras, och lagringaplatsen ger dig en adress (URL) att länka till.

Var ska jag lagra filmen?

Inga filmfiler lagras direkt i Episerver, eftersom det skulle ta alldeles för mycket av systemets lagringskapacitet i anspråk. I stället länkar webbplatsen till filmen som finns lagrad på en annan plats. 

Läs mer om lagringsplatser och SLU:s riktlinjer för video.

Hur du publicerar filmen?

När du har laddat upp din film på lämplig lagringsplats kan du publicera filmen på en webbsida genom

  1. vanlig text- eller bildlänk på alla slags sidtyper
  2. bildknapp på en ingångssida eller standardsida
  3. play-block på en startsida, ingångssida eller standardsida

1. Vanlig text- eller bildlänk 

Du kan länka på vanligt sätt i en mening eller några nyckelord, eller också kan du lägga in en passande bild och länka den till filmen. Då dirigeras besökaren till en annan sida där filmen visas. Detta går att göra på alla sidor där det går att lägga in en länk.

2. Bildknapp med video

Filmklippet du vill visa måste finnas på Youtube, för att detta ska gå att koppla ihop. OBS!  Använd inte webbläsaren Internet Explorer när du redigerar detta, då blir länken till videon obrukbar i bildknappen!

Tittaren måste acceptera cookies för att kunna se videon. Om tittaren inte accepterat cookies visas inramade videofilmer på SLU:s webbplats bara som en svart ruta.

Gör enligt de vanliga instruktionerna för bildknapp, men i stället för att fylla i rutan Bild väljer du rutan Youtube video id. 

  • På Youtube har alla filmer ett id-nummer som du kan använda för att videon ska synas. Kopiera länken efter =-tecknet.
    Det går bra med hela url:en också. 
  • I rutan därunder (If not start osv.) kan du även bestämma om videon ska börja spela från början eller valt antal sekunder in i filmen.
  • Justera visningsstorleken av bildknappen på ingångs- eller standardsidan där du lägger bildknappen. För att videon ska få plats i bildknappen behöver du ställa in blocket på minst 33 procent. Du kan alltså inte ha 4 bildknappar i bredd om en av bildknapparna innehåller video.

3. Play-block

Filmer som är lagrade på SLU Play kan visas i ett Play-block.

Läs mer om SLU Play

Här finns instruktioner för play-blocket