Publicera film på SLU-webben

Senast ändrad: 11 juni 2021

Om du ska publicera en film eller kortare video på webben behöver du ha koll på din målgrupp. Målgruppen styr var filmen ska lagras, och lagringaplatsen ger dig en adress (URL) att länka till.

Var ska jag lagra filmen?

Inga filmfiler lagras direkt i Episerver, eftersom det skulle ta alldeles för mycket av systemets lagringskapacitet i anspråk. I stället länkar webbplatsen till filmen som finns lagrad på en annan plats. 

På SLU kan vi använda oss av antingen Utbildningsmedias mediaserver eller Youtube som lagringsplatser. Lagringsplatsen genererar den URL som du behöver använda för att kunna visa filmen på en webbsida. 

Utbildningsmedias mediaserver

Filmer som i första hand är tänkta att användas i undervisningen inom SLU eller för andra interna målgrupper kan lagras på Utbildningsmedias mediaserver, som administreras av utbildningsavdelningen, driftas av IT-avdelningen och bekostas centralt. Du hittar kontaktuppgifter till Utbildningsmedia längre ner på sidan. 

Youtube

Youtube kan med fördel användas som lagringsplats för filmer med externa målgrupper. När du publicerar på Youtube får du dessutom en länk som du kan använda till att bädda in filmrutan på en annan webbplats, till exempel slu.se.

Om filmen har en extern målgrupp men du inte tycker att filmen står för sig själv, dvs. att den måste ha ett sammanhang för att bli begriplig, kan du ställa in att filmen ska ligga "olistad". Filmen visas då inte i listan över alla videoklipp på SLU:s Youtubekanal utan ligger dold, men kan ändå bäddas in på annan webbplats. Den som får länken kan hitta den olistade filmen. 

På SLU:s officiella Youtubekonto lagrar vi filmer som har tillräckligt hög kvalitet vad gäller ljud, bild, tillgänglighet etc. för att visas för en extern målgrupp, exempelvis på SLU:s externwebb.

Alla på kommunikationsavdelningen har behörighet till lagringsplatsen, du kan kontakta någon på avdelningen för bedömning och eventuell publicering av filmen, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Hur du publicerar filmen?

Du kan publicera/bädda in filmen genom

  1. vanlig text- eller bildlänk på alla slags sidtyper
  2. bildknapp på en ingångssida eller standardsida
  3. inramning på en ingångs-, standard-, nyhets- eller kalendersida 

1. Vanlig text- eller bildlänk 

Du kan länka på vanligt sätt i en mening eller några nyckelord, eller också kan du lägga in en passande bild och länka den till filmen. Då dirigeras besökaren till en annan sida där filmen visas. Detta går att göra på alla sidor där det går att lägga in en länk.   

Exempel: https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/webbpublicerare/episerver/block/formular/

2. Bildknapp med video

Filmklippet du vill visa måste finnas på Youtube, för att detta ska gå att koppla ihop. OBS!  Använd inte webbläsaren Internet Explorer när du redigerar detta, då blir länken till videon obrukbar i bildknappen!

Gör enligt de vanliga instruktionerna för bildknapp, men i stället för att fylla i rutan Bild väljer du rutan Youtube video id. 

  • På Youtube har alla filmer ett id-nummer som du kan använda för att videon ska synas. Kopiera länken efter =-tecknet.
    Det går bra med hela url:en också. 
  • I rutan därunder (If not start osv.) kan du även bestämma om videon ska börja spela från början eller valt antal sekunder in i filmen.
  • Justera visningsstorleken av bildknappen på ingångs- eller standardsidan där du lägger bildknappen. För att videon ska få plats i bildknappen behöver du ställa in blocket på minst 33 procent. Du kan alltså inte ha 4 bildknappar i bredd om en av bildknapparna innehåller video.

3. Inramad på en sida

Du kan rama in din film direkt på sidan med hjälp av knappen infoga/redigera media som du hittar i editorn. Välj fliken inbäddning och klistra in länken från Youtube.