Kontaktblock

Senast ändrad: 03 juli 2023

Varje målsida (standardsida, nyhetsartikel etc.) måste innehålla kontaktinformation angående sidans innehåll, i form av ett kontaktblock.

Kontaktblocket kan användas på flera sidor. När en uppdatering görs i blocket slår det igenom på samtliga sidor där blocket är publicerat.

Kontaktblocken skapas i en och samma mapp i mediabiblioteket, i mappen KONTAKT. Namnge blocket efter den person det gäller. Då hamnar det i bokstavsordning i mediabiblioteket och blir lätt för andra att hitta och använda sig av. Om du ska skapa ett kontaktblock för en funktionsadress lägger du det i undermappen Funktionsadresser.

Automatiskt kontaktblock: ange ad-namnet

Det allra bästa och enklaste sättet att skapa ett kontaktblock är genom att ange upp till tre personers ad-namn på blockets baksida. Om man gör det hämtas alltid alla uppgifter från Idis, där de också uppdateras.

Så här gör du

 • Ta reda på kontaktpersonens användarnamn genom att gå in i Outlooks adressbok och söka rätt på personen. Längst till höger i adressboken kommer då ad-namnet upp.
 • Skriv in det med gemena bokstäver i fältet för användarnamn på kontaktblockets baksida.
 • Publicera! Är uppgifterna felaktiga ändras de i Idis av din katalogansvariga.

Ibland vill man ha en annan uppställning eller ha med fler uppgifter. Det går att komplettera det automatiska kontaktblocket med egna uppgifter. Det går också att som förut göra blocket helt och hållet redaktionellt.

Redaktionellt kontaktblock - maxi och mini

Tidigare hade vi två mallar av blocket, en mini och en maxi, men dessa har tagits bort eftersom det finns risk för att skräpkod följer med och för att blocken förväxlas om de inte översätts till engelska och namnges efter aktuell kontaktperson.

Så här vill vi att kontaktblock ställs upp om du gör det redaktionellt. Använd shift+enter när du gör radbrytning så att det blir kompaktare. Detta är den svenska  och engelska maxivarianten:

Förnamn Efternamn, titel
Institutionen för x/Avdelningen för x, SLU
fornamn.efternamn@slu.se, 018-67 34 56, 070-123 45 67

Name Surname, Title
Department of x/Division of x, SLU
name.surname@slu.se, +46 18 12 34 56, +46 70-123 45 67

Minivarianten innehåller bara:

namn.fornamn@slu.se, 040-41 xx yy, 070-456 78 90

name.surname@slu.se, +46 18 12 34 56, +46 70-123 45 67

Skapa kontaktblock - steg för steg

Sök först i söket i mediabiblioteket på kontakten du tänker skapa, det kan vara så att det redan finns!

Gör så här när du ska skapa ett kontaktblock:

 1. Öppna mediabiblioteket och gå in under fliken Block. Sök upp KONTAKT-mappen.
 2. Sök först efter om kontaktblocket för den person du tänker skapa redan finns. Blocken ligger i bokstavsordning. Om du inte hittar ett färdigt block måste du skapa det.
 3. Markera först mappen KONTAKT.
 4. Klicka på menyn till höger.
 5. Klicka på Nytt Block.
 6. I rutan Namn skriv kontaktens för- och efternamn och ev. om det är ett maxi- eller miniblock. Namnet kommer synas i bokstavsordning i mappen KONTAKT, vilket gör det sökbart för dig och andra webbpublicerare.
 7. Skapa ett automatiskt block enligt ovan genom att lägga in ad-namnet för kontaktpersonen.
 8. I annat fall: I Information skriv in informationen om aktuell kontaktperson, enligt mallen ovan.
 9. Publicera blocket.
 10. Gör en engelsk version av blocket, dvs. byt till den engelska webbplatsen när du har blocket markerat. På frågan om du vill översätta blocket svarar du ja. Fyll i motsvarande uppgifter enligt ovan.
 11. Placera kontaktblocket på önskade målsidor. På toppsidor och transfersidor (startsidor och ingångssidor) ska vi inte använda kontaktblock. Där kan man i stället göra en lokal sidfot som hänger med på alla undersidor.

 

Fakta:

Språkkoordinatorn påpekar

Kontaktblocken gör det enkelt att ha kontaktuppgifter som är konsekvent utformade på alla sidor. Tänk på detta:

 • På svenska har titlar alltid liten bokstav: Förnamn Efternamn, universitetslektor
 • På engelska har titlar stor begynnelsebokstav när de skrivs tillsammans med namnet, vilket de gör i kontaktblocken: Förnamn Efternamn, Senior Lecturer
 • Namn på institutioner och avdelningar skrivs med liten bokstav på svenska – bara det första ordet på en rad/i en mening ska vara stor. I ett kontaktblock ska det t.ex. se ut så här:

Förnamn Efternamn Avdelningen för infrastruktur (inte Avdelningen för Infrastruktur)

På engelska används stor bokstav på alla ord i namnet utom prepositionen: Division of Facility Management