Webbredaktionen

Senast ändrad: 24 februari 2022

SLU:s webbredaktionen utgörs av en digigal förvaltare och huvudredaktörerna för externwebben (EW), medarbetarwebben (MW) och studentwebben (SW). Redaktionen har ett nära samarbete med IT-avdelningen och knyter andra kompetenser till sig vid behov.

Webbredaktionen är ett forum för det operativa arbetet med webben. Den träffas regelbundet och går igenom och fördelar aktuella arbetsuppgifter, inom områdena

  • webbutveckling och test
  • innehåll och struktur
  • support, webbstugor och utbildningar.

Digital förvaltare

Den digitala förvaltaren arbetar övergripande med förvaltning av SLU:s webbplatform i nära samarbete med it. Den digitala förvaltaren är placerad på kommunikationsavdelningen. 

Digital förvaltare: Caroline Backman

Huvudredaktörer

Det finns en huvudredaktör för varje webbplats (externwebben www.slu.se, medarbetarwebben internt.slu.se och studentwebben student.slu.se). Huvudredaktören har det övergripande ansvaret för struktur och innehåll på respektive webbplats. 

Huvudredaktörerna för externwebben och medarbetarwebben är placerade på kommunikationsavdelningen, medan huvudredaktören för studentwebben är placerad på avdelningen för lärande och digitalisering. 

Huvudredaktör för externwebben: Caroline Backman

Huvudredaktör för medarbetarwebben: Charlotta Lantz

Huvudredaktör för studentwebben: Mats Persson