Webbredaktionen

Senast ändrad: 28 april 2023

SLU:s webbredaktionen utgörs av en webbspecialist och huvudredaktörerna för externwebben (EW), medarbetarwebben (MW) och studentwebben (SW). Redaktionen har ett nära samarbete med förvaltningsledaren och IT-avdelningen.

Webbredaktionen är ett forum för det operativa arbetet med webben. Den träffas regelbundet och går igenom och fördelar aktuella arbetsuppgifter, inom områdena

  • webbutveckling och test
  • innehåll och struktur
  • support, webbstugor och utbildningar.

Webbspecialisten

Webbspecialisten arbetar övergripande med förvaltning av SLU:s webbplatser i nära samarbete med förvaltningsledaren och it. 

Webbspecialist: Sebastian Ahlund

Huvudredaktörer

Det finns en huvudredaktör för varje webbplats (externwebben www.slu.se, medarbetarwebben internt.slu.se och studentwebben student.slu.se). Huvudredaktören har det övergripande ansvaret för struktur och innehåll på respektive webbplats. 

Huvudredaktörerna för externwebben och medarbetarwebben är placerade på kommunikationsavdelningen, medan huvudredaktören för studentwebben är placerad på avdelningen för lärande och digitalisering. 

Huvudredaktör för externwebben: Li Gesbo

Huvudredaktör för medarbetarwebben: Charlotta Lantz

Huvudredaktör för studentwebben: Mats Persson


Kontaktinformation

Mats Persson, Kommunikatör
Utbildningsavdelningen, Enheten för utbildningssystem och -media
mats.persson@slu.se, 018-673060