Webbredaktionen

Senast ändrad: 12 september 2019

SLU:s webbredaktionen består av webbstrategen och huvudredaktörerna för externwebben (EW), medarbetarwebben (MW) och studentwebben (SW). Redaktionen har ett nära samarbete med IT-avdelningen och knyter andra kompetenser till sig vid behov.

Webbredaktionen är ett forum för det operativa arbetet med webben. Den träffas regelbundet och går igenom och fördelar aktuella arbetsuppgifter, inom områdena:

  • Webbutveckling och test
  • Innehåll och struktur
  • Support, webbstugor och utbildningar

Webbstrateg

Webbstrategen har det övergripande ansvaret för arbetet med SLU:s webbar. Webbstrategen är placerad på kommunikationsavdelningen. 

Webbstrateg: Maria Bergkvist

Huvudredaktörer

Det finns en för varje webbplats (externwebben www.slu.se, medarbetarwebben internt.slu.se och studentwebben student.slu.se). Huvudredaktören har det övergripande ansvaret för struktur och innehåll på respektive webbplats. 

Huvudredaktörerna för externwebben och medarbetarwebben är placerade på kommunikationsavdelningen, medan huvudredaktören för studentwebben är placerad på utbildningsavdelningen. 

Huvudredaktör för externwebben: Nora Adelsköld

Huvudredaktör för medarbetarwebben: Mia Gröndahl

Huvudredaktör för studentwebben: Mats Persson


Kontaktinformation

Mats Persson, Kommunikatör
Utbildningsavdelningen, Enheten för utbildningssystem och -media
mats.persson@slu.se, 018-673060

 

webbredaktionen@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se