Valbara block på kampanjwebbarna

Senast ändrad: 09 maj 2017

Vilka block är anpassade till kampanjwebbarna? Vilka egenskaper finns i blocken? Hur kan blocken se ut på en kampanjsida?

Viktigt: alla block som skapas för en kampanjsida behöver ha kryssrutan "Is campaign" ikryssad, finns under fliken "Campaign". Annars får blocket standardutseendet från slu.se.

Programbehållare + programblock

Programbehållaren skapar ett sammanhängande program med en rubrik och kort ingresstext. Men för att programmet ska fyllas behöver varje programpunkt skapas, dvs ett programblock för varje programpunkt. 

Programbehållare med programblock

 

Blockbehållare

Blockbehållare används för att rama in block med en gemensam rubrik och ingresstext. Blockbehållaren kan innehålla bildblock eller textblock. Eventuella länkar i bildblock eller knappar i textblock leder till länkar på exempelvis slu.se, eftersom kampanjsidan inte har en egen menystruktur.

 

Flikblockbehållare

Med en flikblockbehållare kan man skapa ett fliksystem för flera block på en liten yta, där besökaren kan växla mellan flikarna genom att klicka på varje flik. 

 

Menyblock (sidhuvud)

I menyblocket läggs logga, menylänkar, en växling mellan svenska och engelska samt en kort text. Eventuella menylänkar länkar vidare till kampanjsidans blockgrupper och det räcker att man skriver en länktext så sker länkningen automatiskt. 

 

Heroimage/video 

Det går bara att använda detta block i den yta på kampanjwebben som är avsett för heroimage. Inställningarna i detta block bollas med fördel med en publicerare som har admin-rättigheter i Episerver. 


Kontaktinformation