Listningsblock

Senast ändrad: 30 oktober 2018

Listningsblocket används på sidtypen ingångssida.

Listningsblocket ger dig möjlighet att skapa en listning av till exempel nyheter eller kalenderhändelser som visas på ingångssidan.

Listningsblocket

Skapa listningsblocket

 1. Öppna Resursfönstret och fliken Block.
 2. Öppna mappen blocket ska lagras i under Ny_Struktur.
 3. Klicka på menyn till höger på mappen du valt.
 4. Klicka på Nytt block.
 5. Namn ge blocket ett namn som beskriver var det innehåller. 
  Namnet kommer synas i mappen och göra blocket sökbart för dig och andra webbpublicerare.
 6. Välj Listningsblock.
 7. Klicka på Alla egenskaper (baksidan av blocket).
 8. I Rubrik skriv rubriken till listningen. Rubriken visas över själva listan.
 9. Utvald sida, visas överst i listan dra och släpp om det finns någon sida som du vill ska ligga kvar överst i listan. 

  Källa 1: Automatisk hämtning från en startnod
 10. I Startnod för lista dra och släpp huvudsidan till de sidor som ska visas i listan till detta fält. Innehållet under den huvudsida kommer skapa listans innehåll.
 11. I Filter på sidtyp  välj  vilken sidtyp som ska visas i sidan. Görs inget val kommer alla sidtyper skapade under startnoden (huvudsidan) visas.
 12. I Kategorifilter - Markera vid de taggar du vill sidorna i listan ska vara taggade med. 
 13. I Lista sidor på alla nivåer i strukturen markera om du vill att alla sidor under startnoden ska visas i listan.
 14. I Max antal i lista nge hur många sidor som ska visas i listan. 
 15. Sorteringsordning - Sätt vilken ordning sidorna i listan ska visas.

  Källa 2: Handplocka sidor i lista
 16. Sidor att lista - Dra och släpp sidor från trädet som du vill ska visas i listan. 

  Vanliga inställningar
 17. I Visa ändradatum markerar du om det på sidorna i listan ska visas ändrat datum. Då måste du också ha valt sorteringsordning Ändratdatum, annars blir det konstig datumordning i listan.
 18. I Visa ingresstext markerar du om det på sidorna i listan ska visas med ingresstext.
 19. Visa ingressbild markerar du om sidorna i listan har ingressbild ska de visas.
 20. Visa som kalenderlista markera du om listan är en kalenderlista.

  Läs mer
 21. Rubrik för "Läs mer" skriver du rubriken som visas i det blå fältet längst ner i lista. Till exempel Fler Nyheter.
 22. Länk till läsmer-sida peka ut vilka nyheter som ska visas. Går att visa enbart nyheter från till exempel extern webben genom att peka ut de nyheter som har taggats med taggen Extern webben under Spegling av nyheter och händelser.
 23. Publicera blocket. 
  Blocket är skapat och publicerat nästa steg är att placera det på sida i innehållsyta.
Listningsblocket - CMS
 


Kontaktinformation