Redaktionellt fokus under 2024

Senast ändrad: 11 mars 2024

Vi behöver fortsätta det löpande arbetet med den nuvarande webben, samtidigt som vi förbereder inför den nya. Vissa saker kan lunka på, andra behöver vi göra mer av, och ytterligare andra är det bättre att avvakta med.

Nuvarande webb ska fungera tills bytet till den nya görs, och när det görs vill vi att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi behöver fortsätta publicera, underhålla och förvalta parallellt med förberedelser för det nya. Inte minst behöver vi tänka särskilt på tillgänglighet. ​

Arbete med nuvarande webb

 • Fortsätt publicera, underhålla och förvalta
 • Håll det som ska vara kvar aktuellt och korrekt 
 • Inventera
 • Städa och ta bort gammalt. Hitta ouppdaterade sidor i Vizzit 
 • Jobba extra tillgängligt. Anpassa filer, bilder, innehåll. PDF-”förbud”
 • Innehåll och struktur före form 
 • Anamma nya tänket vartefter – underlättar övergången 

Avvakta med nytt

Överlag är det bättre att avvakta med att göra nytt och göra om på nuvarande webb. Det är bättre att de resurserna läggs på den nya webben som ska byggas upp. Däremot är det motiverat att göra förändringar nu där det innebär en förberedelse för den nya webben, där man har igen arbetet vid övergången. 

Involvera

Det är inte bara alla vi som arbetar mer direkt med webben som kommer vara berörda av förändringarna under de kommande åren. Det här berör hela verksamheten och det behöver vi förmedla på olika vis. Dels direkt, när projektet informerar om saker som händer. Då kan ni bedöma vilka mer i er del av verksamheten som är berörda och se till att sprida vidare. När ni ser över innehållet på era sidor så kan det vara klokt att verksamheten är med och bedömer att innehållet fortfarande stämmer och är aktuellt. På köpet ser verksamheten vad vi arbetar med och ser sin egen roll i det.

Förbereda innehåll för nya webben

Vissa arbetsinsatser nu kan underlätta den kommande övergången till en ny webb. Beroende på hur arbetet ser ut i övrigt under året kan man välja att lägga upp det som man själv tycker blir mest effektivt. Förbereda innan eller göra de justeringar som behövs i samband med själva flytten. Men oavsett hur man väljer är det bra att skaffa sig en bild av vad som behöver göras så man kan planera. 

Den gamla webben ska vara ett bra underlag att hämta ifrån när vi bygger 
upp den nya webben. För att förbättra det underlaget, och kanske minska arbetsinsatsen framöver, kan du göra en del förberedelser. 

Inventera och analysera

Vi behöver först och främst se till att vi har en bild av hur det ser ut nu, och då behöver var och en titta på sina sidor. Sen utifrån det fundera över vad som ska in på den nya webben och hur, och vad som inte behövs och kan tas bort. Det kan också finnas problem, som bilder och pdf:er som behöver göras tillgängliga. Vissa saker kan åtgärdas ganska lätt och i förväg, annat kan kräva en större arbetsinsats och huvudbry. 

Ni behöver se över de sidor ni ansvarar för och analysera vad som behöver göras inför den nya webben. Här kan inte minst Vizzit vara till god hjälp. 

 • Problem: Åtgärda eller notera 
 • Pdf, ersätt med webbsidor 
 • Inbäddade tjänster 
 • Vad fungerar bra och kan vara kvar?Vad måste ändras? Vad kan tas bort?
 • Ligger saker på rätt plats? 

Granska innehåll och språk

Allt innehåll måste också granskas så att det håller en god kvalitet i flera olika avseenden. Inte bara att det stämmer, är lagligt och aktuellt, utan också att det är relevant utifrån syfte, målgrupp och innehållsstrategi. Men även text och bild behöver vi granska om de håller måttet eller om någon insats krävs. Och då även fundera över vilka språk innehåller behöver finnas på. 

 • Stämmer det fortfarande. Är det aktuellt? 
 • Checka av mot innehållsstrategi, syfte, målgrupp 
 • Är det GDPR-vänligt? 
 • Bilder, behövs nya?
 • Skriva om, förenkla, tydliggöra?
 • Ska innehållet finnas på två språk?

Granska tillgänglighet

Tillgänglighet är en nödvändighet framöver. Egentligen redan nu, men vi har kunnat göra vissa undantag från lagkravet. På nya webben kan vi inte längre ha undantag från tillgänglighetskraven. Inga alls. Alltså måste vi lösa eventuella problem där för att kunna lägga in innehållet på nya webben.

Det kan gälla pdf:er som måste göras om till webbsidor eller olika former av media som behöver tillgängliggöras. I nuläget har vi t ex 16 300 bilder som saknar alttexter. Så det här behöver vi vara särskilt uppmärksamma på. 

Råd och tips

Vissa saker kan vara till särskild hjälp i arbetet. Som att träna på tillgänglighet. 

Och om du behöver ändra bildformat på nya webben underlättar det att ha tillgång till originalbilderna. Så se till att spara originalbilder på ett sånt sätt att du kan komma åt dem lätt framöver när de behövs. Du behöver inte gå tillbaka och göra för allt gammalt, men det kan vara bra nu och framöver. 

Vizzitrapporterna är ett bra sätt att inte bara se trasiga länkar och ouppdaterade sidor, utan även få en bild av vilka sidor som är besökta och inte. Det är till hjälp för att analysera vilket innehåll som funkar och som är viktigt att få med till nya webben. 

Vi behöver ha ett samarbete med verksamheten för att kunna hålla webben aktuell och relevant, både nu och framöver. Därför är det bra att fundera tillsammans vad som ska in på nya webben och hur. Och det skapar också förståelse och acceptans för förändringar som vi behöver göra, t ex om något gammalt inte längre behövs eller om det ska presenteras på nytt vis. För vi behöver ha verksamheten med oss i det här.