Rapporter från Vizzit

Senast ändrad: 03 juli 2023

Vizzit är ett statistik- och rapportverktyg som finns på SLU:s webbplatser. Du som webbpublicerare kommer åt Vizzit från Episervers redigeringsgränssnitt.

Vanliga frågor och svar om Vizzit (till FAQ längre ner på sidan)

Du som är webbpublicerare får mejlutskick från Vizzit med några veckors mellanrum. Du får ett mejl per webbplats, t.ex. SLU EW (sv), med påminnelse om:

Vilka sidor dyker upp i dina rapporter?

Rapporterna är knutna till den som står som sidansvarig. Det är därför viktigt att sidansvarig är webbpublicerare och den som faktiskt hanterar sidan.

Om du är nodansvarig för t.ex. en institutions sidor kommer du att få rapport om alla dessa sidor oberoende av vem som står som sidansvarig.

Rapporten Brutna länkar

En hygienfaktor på webben är att länkarna fungerar. Då blir både besökarna nöjdare och Google mer benägen att indexera våra sidor.

Så här gör du

 1. När du klickat på länken Mina brutna länkar kommer du in på motsvarande Vizzit-sida.
 2. Klicka på en sida som har brutna länkar (röd gubbe) i listan  - då kommer det upp en vit ruta (Sammanfattning av sidans brutna länkar) över sidan.
 3. Stäng rutan - då syns själva sidan med röda gubbar som markerar de ställen där den brutna länken finns. Du kan också se en symbol för saknade bilder/filer.
 4. Länka om den brutna länken/bilden/filen eller ta bort den helt om den är inaktuell.
 5. Fortsätt med nästa sida som har röd gubbe i listan. Beta av de mest välbesökta sidorna först.
 6. Ha som mål att det inte ska finnas några brutna länkar på dina sidor.

Rapporten Sidor att uppdatera (ompublicera)

Om en sida inte uppdaterats, dvs. fått nytt publiceringsdatum, på ett antal månader börjar många besökare undra om innehållet är korrekt eller inte. Förtroendet sjunker, inte bara för den specifika sidan utan för hela webbplatsen. Även sökindexeringen påverkas då Googles sökrobotar inte kommer tillbaka lika ofta till en sida som sällan uppdateras.

Så här gör du

 1. Kom ihåg att alltid publicera om en sida efter det att du har granskat den. Då får sidan ett nytt publiceringsdatum.
 2. Du ompublicerar genom att först göra en liten ändring, t.ex. ett extra mellanslag efter rubriken, om inget behöver ändras på sidan. Då frågar systemet om du vill publicera sidan igen. Du kan också uppdatera sidan genom att kryssa i rutan uppdatera modifieringsdatum som du hittar under fliken Sidinställningar.
 3. Ha som mål att uppdatera/granska och ompublicera dina sidor minst var 6:e månad. Det är detta tidsspann som gäller för de flesta av dina sidor i Vizzit.
 4. Nyhetsartiklar och kalenderhändelser är undantagna ur rapporten "Sidor att uppdatera", vilket bör göra det rimligt att komma ner i få eller inga ouppdaterade sidor på relativt kort tid.

Rapporten Mina sidor (obesökta sidor)

Om du ansvarar för många sidor som inte besöks, är det ett tecken på att webben inte fungerar optimalt för dina presumtiva besökare. Det finns flera tänkbara orsaker till att sidan inte har några besök och orsaken ger en vägledning till vad du bör göra. Här är några:

 • Att innehållet är ointressant för besökarna
  Finns det en tydlig målgrupp och ett syfte med sidan? Om du inte vet, kommer besökarna med stor sannolikhet inte heller att veta det och då fyller sidan ingen funktion och ska raderas. Om sidan är publicerad för att någon i verksamheten vill det, behöver du fråga vem sidan vänder sig till och varför.

 • Att sidan är avpublicerad
  Om sidan är avpublicerad betyder det troligtvis att innehållet inte längre är aktuellt för dina besökare och ska då raderas helt från Episerver. Tänk på att webben arkiveras två gånger per år. Du behöver alltså inte spara sidor som har varit aktiva och som finns i den arkiverade versionen.

 • Att sidan är en genväg någon annanstans
  Sidor som är genvägar kan behövas i vissa sammanhang. Se till att kryssa i No-index, så att genvägssidan inte dyker upp i sökresultat. Att den dyker upp i Vizzit kan du bortse från.

 • Att sidan ligger fel i strukturen
  Besökare vill hitta rätt information snabbt, och om strukturen är för djup eller otydlig hittar man inte dit. Det finns flera sätt att åtgärda detta. Snabbast är att lägga till sidan i relevant megameny, men det som ger mest effekt är att ändra i strukturen utifrån besöksstatistik och lyfta fram det mest efterfrågade innehållet.

 • Att innehållet inte är sökmotoroptimerat
  Ungefär hälften av all trafik externt kommer från Google. Därför är sökoptimeringen minst lika viktig som att bygga en ändamålsenlig struktur.

Så här gör du

 1. Bilden nedan visar rapporten över besök på dina sidor.
 2. Om du klickar på Intervall 1 i tabellen, så ändras sorteringsordningen så att du snabbt ser dina sidor utan besök överst i listan.
 3. Fundera över vilka/vilken av ovanstående saker du tror att det beror på och överväg att kasta, flytta i strukturen, klicka i no index (genvägssida) eller titta över sökmotoroptimeringen.

Mål för sidor utan besök

När vi har använt Vizzit en period kommer vi sätta mål för hur många sidor utan besök som ska få finnas på SLU:s webbar och för varje webbpublicerare. Ett vanligt riktmärke är att man ska ha max 20 procent sidor utan besök (slu.se ligger i dagsläget på 53 procent).

Vanliga frågor och svar om Vizzit

 

 1. Kan jag få en lista över alla sidor under en viss nod, med besökssiffror till varje sida? Ja, det går att göra i Vizzit, så här gör du: 
  1. Gå in i Vizzit, välj Portal i fliken i på sidan-redigeringsläget. Välj rätt webb i sidhuvudet (EW(sv), MW(en), osv).
  2. Gå in i Web Analyzer, välj fliken Verktyg.
  3. Ställ en annan period om du inte vill ha för den senaste månaden, och klicka på Visa rapport.
  4. Leta upp noden du vill visa genom att klicka på +-tecknet.
  5. Klicka på pilen intill din valda nod. Då hämtar systemet besökssiffrorna och lägger i listan, där sidorna sorteras efter antal sidvisningar.
  6. Välj Spara, ovanför kolumnen med siffror, spara ev. om med annat namn. Stäng rutan. 
  7. Gå till Vizzit rapportcenter, stäng introduktionsrutan.
  8. Under steg 1, klicka på Jag är klar, nästa sektion.
  9. Välj 2, välj mottagare (du själv troligtvis).
  10. Välj Jag är klar, välj nästa sektion, spara igen, med ev. nytt namn på utskicket, spara.
  11. Granska utskicket och stäng fliken/fönstret.
  12. Klicka på Jag är nöjd med mitt utskick, och sen Skicka. Innan du klickar på Skicka kan du ställa in ett återkommande utskick efter samma modell.
  13. Rapporten skickas till din epost efter några minuter.
  14. Det går att ställa in på återkommande utskick av rapporten.

 2. Kan jag få statistik för nedladdade dokument på en sida? Ja, det är möjligt i Vizzit. Så här gör du:
 • Gå till verktyget Vizzit Web Analyzer och välj inställning för vilken för den del av webben du vill se och eventuellt vilken period du vill se. 
 • Längst ner i strukturen samlas dokument under katalogen/noden "Upload-filer". 
 • Klicka på nedåtpilen så öppnas en lista med filnamn och antal klick för den förvalda perioden, med mest klickad fil överst. Du behöver klicka upp mappen Övriga, längst ner, för att få fram alla filer. 
 • För att hitta filen du är intresserad av kan du söka på sidan (ctrl + F) och i sökrutan skriva in någon del av filnamnet, så markeras det i listan. Se till att mappen Övriga är öppnad då, annars visas inte sökträffen om filen inte är bland de mest klickade. 
 1. Jag kan inte hitta några brutna länkar på min sida, men rapporten säger att det finns. Hur ska jag hitta dem? 
  Titta i redigeringsläge igenom sidan och sidans alla enskilda block, t.ex. expanderbara menyer. Då kan man upptäcka att det finns brutna länkar som inte syns i visaläget. Efter rensningen av gamla bild- och dokumentfiler i juni 2017 kan det vara en vanlig anledning till rapport om bruten länk.

  Kolla igenom länkarna i ev. megameny. Där kan det ligga kvar länkar till sidor som inte finns längre, eftersom megamenyerna måste uppdateras ”manuellt” och inte rensas automatiskt när en sida raderas.

  Om det har funnits en megameny på sidan, som har tagits bort genom den nya funktionen "Direktlänk utan megameny", måste man rensa bort alla länkar som varit inlagda i megamenyn. 

  Den ena språkversionen av sidan kan vara avpublicerad. Då försöker Episerver och Vizzit fortfarande att länka till den när man klickar på ENGLISH eller SVENSKA, men lyckas inte hitta något att länka till.

  Om du vill behålla den ena språkversionen men slänga den andra gör du det i language-gadgeten. Välj "Disable editing for svenska/english". Då behåller du den ena språkversionen och du får bort den du inte vill ha kvar.

  Generellt gäller att det är bättre att slänga än att avpublicera! Om du vill kunna gå tillbaka och se hur något såg ut tidigare kan du göra det i de arkiverade kopiorna som tas av webben två gånger per år, se Gamla versioner av SLU-webben.
   
 2. Varför får jag en viss sida i min rapport? Det är inte min sida. 
  Svar: Kontakta webbredaktionen om din rapport innehåller sidor som du inte står som sidasvarig för.

 3. Min sida har noll träffar, men jag vet att den har besök. Varför?
  Svar: Har du en genvägssida som leder till din sida? Ibland hamnar all trafik/statistik på genvägssidan! Titta i så fall på genvägssidan för att få statistikuppgifterna. 

 4. Jag har åtgärdat några sidor men de ligger fortfarande med i rapporten. När syns mina ändringar i Vizzit?
  Svar: Vizzit uppdateras varje dygn. Rapporten som du har fått på mejl ändras inte. Du behöver alltså gå in i portalen för att se ändringarna. 

 5. Jag får dubbla rapporter för samma webbplats. Hur kommer det sig?
  Svar: SLU har under åren bytt ut AD-användarnamnet flera gånger, så i Episerver och i Vizzit finns det flera "användare" med ditt AD-namn. Vi försöker synka dessa manuellt. Hör gärna av dig till webbredaktionen om vi har missat just dig.

 6. Jag har en avpublicerad sida som dyker upp i rapporten. Ska den göra det?
  Svar: I Vizzit spelar det ingen roll om sidan är aktiv eller avpublicerad, det räknas ändå som en sida. Släng sidan. 

 7. Jag har satt No-index och No-follow på sidan, ändå finns den med i rapporten. Varför?
  Svar: No-index och No-follow har bara effekt i sökmotorer, inte i Vizzit.

 8. Jag har uppdaterat en sida nyligen, men ändå finns den med i rapporten över ouppdaterade sidor. Varför?
  Svar: Det kan bero på att sidan i rapporten i själva verket är en genvägssida. Om du uppdaterar ursprungssidan men inte genvägssidan kommer genvägssidan med i rapporten.

 9. Samma besökssiffror visas för svenska och engelska versionen av en sida när jag tittar i This page, fastän jag vet att det är olika. Varför?
  Svar: Den svenska språkversionen förvald i Vizzit. Men du kan ändra det genom att välja engelska under "Välj trafikkälla", uppe till vänster på This page-sidan. 

Om du använder Vizzit direkt från Vizzit-portalen

För att du ska få fram rätt rapport måste du välja webb och språk i den drop-downmeny som ligger i översta högra hörnet!