Sökmotoroptimering

Senast ändrad: 13 april 2023

Skriv för att bli hittad av sökmotorerna. Att använda sig av de inbyggda formatmallarna för rubriker är ett måste, liksom att använda viktiga nyckelord i sidans namn, i rubriker och i ingress. En bonus är att om du sökmotoroptimerar dina sidor så underlättar du också för besökaren.

Innehåll och utformning av sidan

Allmänt

Först, tänk på användaren. 

 • Vem riktar sig informationen till?
 • Vad är det som användaren vill få reda på genom att besöka sidan?

Försök att definiera det och skriv så att det blir begripligt och relevant. Håll gärna texterna korta, med korta stycken. Överskådlighet är viktigt.

Nyckelord

Vilka uttryck använder den tänkta användaren?

Bestäm dig för 1-3 nyckelord och använd dessa konsekvent i sidans titel, i rubriker, i länktexter och i brödtexten. Använd gärna också synonymer och närliggande ordböjningar och begrepp. Använd nyckelord och synonymer tidigt på din sida. Ju högre upp i texten desto större värde tillmäts de av sökmotorerna.

Namn och sidrubrik

Namnet som du ger sidan blir också automatiskt sidrubriken. Det är också den rubrik som visas i träfflistor. Se till att använda nyckelord i namnet och försök att ge varje sida ett unikt namn.

Rubriker

Använd alltid formatmallar för rubrikerna. Varje sida måste ha en unik rubrik formaterad som "Rubrik 1". Det du skriver i fältet "Sidrubrik" blir automatiskt formaterat som huvudrubrik, "Rubrik 1".

Använd alltid "Rubrik 2" för nästa nivå (mellanrubriker) och "Rubrik 3" för underrubriker. 

Rubriker måste inte vara korta, det är viktigare att de är tydliga. Undvik dock extremt långa rubriker då de eventuellt kan komma att klippas av vid läsning på små skärmar. Sidans rubrik ska

 • tydligt och direkt tala om vad texten handlar om
 • innehålla något eller flera av textens nyckelord
 • locka till läsning.

Skriv gärna dina mellanrubriker först – det gör det enklare att strukturera texten. Mellanrubriken ska berätta om vad nästa stycke text handlar om.

Brödtext

Räkna inte med att användarna läser allt på din sida. De skannar bara snabbt av innehållet  i sin jakt på "rätt" information. Därför gäller det att snabbt och tydligt visa vad en sida handlar om. Det finns flera sätt att göra det:

 • Det viktigaste ska ligga överst på sidan, minst viktigt ska hamna längst ner. Användaren (och sökmotorerna) ska vid en snabb överblick få klart för sig vad sidan handlar om.
 • Använd ingress, som ska vara max 300 tecken och innehålla det viktigast i din text. Den första meningen ska svara på frågan "Vad innehåller den här sidan?".
 • Använd korta stycken och var frikostig med mellanrubriker. 
 • Gör aldrig uppräkningar i löpande text - använd punktlistor.
 • Använd varierande längd på meningarna. Det blir svårt och tungt för läsaren med enbart långa meningar.

Bilder

Använd gärna bilder, men se till att de fyller en funktion på sidan och att de hör ihop med sidans innehåll. Lägg gärna lite eftertanke på bildtexten, det är en av de mest lästa texterna, vilket ger dig ett verktyg att få fram det du vill säga.

Länkar

Läs om hur du formulerar tydliga och tillgängliga länkar på sidan om tillgänglighet.

Sidans topp

Sökmotoroptimering (SEO) - steg för steg

Sökmotoroptimering är ett "fotarbete" som lönar sig för att sidan ska hittas av google. Nedan finns några grundregler som du ska hålla dig till för att få din sida att hamna högt upp bland sökresultaten:

 1. Bestäm syftet med din sida. Vem riktar du dig till, vad är syftet/budskapet, och vad ska användaren kunna göra efter att ha sett din sida? Vilka nyckelord gäller för innehållet på sidan?
 2. Formulera sidrubriken rätt. Google vill ha svar så fort som möjligt och så relevant som möjligt. Lägg därför in nyckelorden i rubriken. Även besökarna är betjänta av detta.
 3. Använd mellanrubriker. Gör sidan lättöverskådlig genom att använda många mellanrubriker och ha korta stycken. Använd formateringen för mellanrubriker, det rankas högt av Google.
 4. Bildtexter har också ett högt värde för både sökmotorer och användare. Använd formatering för bildtext.
 5. Länkning till och från sidan. Be andra att länka till din sida. Lägg gärna in länkar inom SLU-webben också. Det värdesätts av Google.
 6. Uppdatera sidorna ofta. Aktiva webbplatser rankas högre än inaktiva. När sökmotorer märker att SLU:s webb uppdateras ofta, så indexeras hela webben oftare.
 7. Ha tålamod. Sökoptimering är ingen ”quick-fix”. Det är ett ständigt arbete med att säkerställa att din webbplats är synlig för sökmotorerna.

Sidans topp

Språk

Några generella skrivregler

 • Skriv direkt till läsaren. Använd ”du”, inte ”Du” eller ”Ni”. Använd "vi" med omdöme och etablera alltid först vem "vi" är på den aktuella sidan. Är det SLU eller är det till exempel webbredaktionen som är vi på just den här sidan?  "Universitetet" är ett annat alternativ till "SLU" som du kan använda för att skapa variation på en sida.
 • Använd rak ordföljd.
 • Använd inte versaler, det ger intryck av att du skriker.
 • Använd inte kursiv stil i långa stycken, det kan vara svårt att läsa på en skärm.
 • Skriv gärna ut förkortningar, eller sätt punkt mellan bokstäverna. Exempel: bland annat - bl.a.

Svenska eller engelska?

Blanda inte språk på en webbsida. På en sida i den svenska strukturen ska du inte skriva på engelska, och vice versa. Om sidhuvud och sidfot är på svenska, men sidans innehåll är på engelska ger det ett rörigt intryck för besökaren. Om du till exempel vill ha en sida bara på engelska kan du lägga in en hänvisning på den svenska till sidan i den engelska strukturen. 

Namngivning, text och språk vid SLU

För SLU gäller att skriva Sveriges lantbruksuniversitet med gement ”l”, att genitivformen skrivs med kolon (SLU:s), inte med apostrof, och att man i löpande text skriver till exempel institutionen för ekonomi. I sammanhang internt inom SLU fungerar också bara Ekonomi. Mer om hur namn inom universitetet ska skrivas hittar du under Kommunikation / Språk / Namn och namngivningsprinciper.

Under Kommunikation / Språk hittar du aktuell information om frågor som rör text och språk.  Det gäller exempelvis SLU:s språkpolicy, vilka riktlinjer som gäller för namn, kommunikationstexter för SLU, information om klarspråksfrågor, översättningsfrågor och länkar till språkhjälpmedel.

 • Sidan Stilguide för svenska är mycket användbar, där hittar du mängder med SLU-anpassade tips och regler för hur vi ska skriva på svenska. 
 • Den engelska versionen av sidan leder till Style guide for English, som ger svar på vanliga frågor om hur vi ska skriva på engelska. 

Sidans topp

Fakta:

Checklista för webbtextarbete

 1. Analysera målgrupp, syfte och situation. - Vem är det du riktar dig till? - Vad är syftet och budskapet med texten? - Vad ska läsaren kunna göra efter att ha fått informationen från din webbsida?
 2. Strukturera innehållet. Indelning av ämnet i olika kategorier med mellanrubriker hjälper besökaren att få grepp om innehållet.
 3. Håll texten konkret. Undvik ordrika utvikningar och allmänna "trevligheter" som inte innehåller fakta. 
 4. Testa, be någon oinvigd att läsa!