Språkhjälpmedel

Senast ändrad: 04 december 2023

Här finns länkar till skrivregler, ordlistor och andra språkhjälpmedel.

Hur ska jag skriva? Stilguide och skrivregler

Enligt språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt.

Enkelt och begripligt blir det om du anpassar språket till den tänkta målgruppen och följer principerna för klarspråk. Vårdat språk får du genom att följa de skrivregler och språkliga rekommendationer som finns - på den här sidan finns länkar till de viktigaste.

Stilguide

Det är viktigt att vi har ett konsekvent språkbruk på SLU. Det underlättar kommunikation och tydliggör SLU som avsändare. Precis som vi har en grafisk profil som anger vilka färger och teckensnitt vi ska använda har vi en språklig profil i form av en stilguide.

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler är en samling regler och exempel anpassade till skrivande i offentlig förvaltning. Om du inte hittar det du söker i SLU:s stilguide kan du söka här.

Svenska skrivregler från Språkrådet

Finns som e-bok hos SLU-biblioteket.

Svarta listan

Svarta listan innehåller ålderdomliga och krångliga ord som bör undvikas.

Onödig engelska i svenska texter

Listan Engelska ord på svenska A-Ö på Språkrådets webbplats innehåller engelska ord som ofta ses i svenska texter, med förslag på svenska motsvarigheter.

Undertexta filmer

Rörlig bild blir allt vanligare på webben, och till det behövs undertexter. Att skriva undertexter - talat språk - skiljer sig från att skriva andra typer av texter.  Läs mer i en kort guide till undertextning

Hitta rätt ord - ordlistor och termbanker

SLU-ordlistan

SLU-ordlistan (Excel-fil) innehåller bland annat namn på utbildningar och examina, forskningsämnen enligt SCB:s klassificering, personaladministrativa termer och större delen av Universitets- och högskolerådets ordbok.

Ordlistan är tänkt att användas från svenska till engelska. Det går naturligtvis att söka åt båda hållen men ordlistan utgår från de svenska begreppen och eventuella kommentarer är enbart på svenska.

Titlar vid SLU

Det är personalavdelningen som fastställer svenska och engelska titlar för personal vid SLU.  Behöver du veta hur en titel ska översättas kan du söka i denna pdf-version av titellistan.

Namn på organisatoriska enheter vid SLU

Det enklaste sättet att ta reda på vad en viss enhet eller avdelning heter på engelska är att använda funktionen Sök personal på medarbetarwebben. Skriv det svenska namnet i fältet Institution/avdelning/enhet och byt sedan språk till engelska när sökresultatet visas.

UHR:s svensk-engelska ordbok

Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok innehåller ett stort antal uppslagsord inom området högre utbildning. Använd ordbokens förslag till översättning i SLU-texter såvida inte SLU-ordlistan föreskriver något annat. De flesta termer från UHR-ordboken finns också med i SLU-ordlistan. Om någon översättning skiljer sig mellan UHR-ordboken och SLU-ordlistan är det den senare som gäller.

Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok

På webbplatsen svenska.se kan du söka samtidigt i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB, en historisk ordbok). SAOL finns också som app för iOS och Android.

Rikstermbanken

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, är gratis och öppen för alla. Här samlas svensk terminologi inom flera olika områden, oftast enspråkig men ibland också med motsvarigheter på andra språk.

EU-institutionernas termbank

EU-institutionernas termbank Iate (Interactive Terminology for Europe) är också den gratis och innehåller termer inom alla EU:s verksamhetsområden på flera språk.

Riksdagens ordlista

Vanliga termer i riksdagens arbete finns i Riksdagens flerspråkiga ordlista som innehåller termer översatta till engelska, tyska och franska.

Utrikes namnbok

Utrikes namnbok innehåller namn på svenska myndigheter, organisationer med mera på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska.

Svenska biotermgruppen

Svenska biotermgruppen är en ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära. Här kan du få veta hur begrepp definieras och vilka termer du bör använda på svenska.

Hållbarhetstermgruppen

Hållbarhetstermgruppen samordnas av Språkrådet och har representanter från bland annat myndigheter, media och intresseorganisationer.

Gruppen arbetar med att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling och ska bland annat utarbeta en termlista.

Syftet med arbetet är att underlätta kommunikation och kunskapsspridning mellan exempelvis forskare, journalister, politiker och allmänhet.

Svenska datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur IT-termer bör hanteras på svenska.

Mejlfraser på engelska

Några vanliga, användbara fraser när du skriver mejl på engelska, till exempel olika inledande och avslutande hälsningar.

Språklig frågelåda

Språkrådet har mycket nyttig information på sin webbplats, till exempel en sökbar frågelåda där du hittar svar på många vanliga frågor.

De tvittrar också i språkfrågor som @Sprakradgivning. Språkrådet har även det huvudsakliga ansvaret för att följa och främja terminologisk utveckling i Sverige, framför allt inom offentlig sektor.

Träna din engelska

Det finns gott om bra webbsidor för dig som vill förbättra din engelska, oavsett om det gäller ordförråd eller grammatik. Nedan är några exempel.

  • Språkpodd hos businessenglishpod.com med olika teman som möten, presentationer och förhandlingar