Presshjälp vid disputationer

Senast ändrad: 12 februari 2021

Presentera din avhandling populärt! Vill du kontakta media inför din disputation? Vill du informera via SLU:s webb? Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig med det!

Skicka oss en populärt skriven sammanfattning på svenska som underlag för ett pressmeddelande. (Omfattning ca 2 000 tecken med blanksteg, helst minst två veckor före disputationen.) Koncentrera dig på resultat och slutsatser, gärna med praktisk anknytning. När du väljer nivå och språk bör du tänka på målgruppen, dvs. journalister i etermedia, dags- och fackpress och i förlängningen deras läsekrets.

 

Vi redigerar din text så att den ska bli lätt att ta till sig. Ibland kan vi behöva kontakta dig för uppföljande frågor. Du får alltid godkänna texten innan den skickas ut per e-post till berörda redaktioner. Vi rekommenderar att du också låter din handledare se det färdiga pressmeddelandet.

 

Pressmeddelandet läggs också som nyhet på SLU-webben, bl.a. under Pressrum och på sidan disputationer och licentiatförekläsningar. Där länkas även till ditt abstract, som du redan tidigare har registrerat i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub).

 

Bifoga gärna foton på dig själv och/eller från verksamheten, helst digitala och högupplösta jpg-bilder. Ange alltid fotografens namn. Alla pressfoton måste kunna användas fritt till artiklar om din avhandling, både i tidningar och på webben, och fotografen måste vara vidtalad om detta.

 

Vi behöver också följande uppgifter när du skickar in din text och dina bilder:

  • Avhandlingens titel, tid, plats och opponent
  • Nuvarande egen titel och blivande doktorstitel
  • Tel.nr. där vi kan nå dig (hem och arbete)
  • Tel.nr. att sättas ut i pressmeddelandet
  • Hemort och aktuella lokaltidningar, gärna med e-postadress
  • Särskilt intressant fackpress
  • Webbadress till mer information, t.ex. din eller institutionens hemsida, helst på svenska. 

Skicka din sammanfattning, bilder och ovanstående uppgifter med e-post till:

  • press@slu.se (OBS! Högst 10 Mb/brev. Har du inte fått bekräftelse på att ditt material har kommit fram - ta kontakt med en fackredaktör.)

Media använder sig ofta av dessa pressmeddelanden, speciellt om ämnet är intressant för allmänheten. Varje redaktion bedömer dock själv nyhetsvärdet, vilket gör att vi inte kan garantera att de blir publicerade.

Hjälp med vetenskaplig poster eller bidrag till Wikipedia?

Kommunikationsavdelningen har också mallar för bland annat vetenskapliga postrar - en hjälp om du t.ex. ska presentera dina resultat vid någon konferens.

Du kan också få hjälp med att bidra med ditt vetande i världens största nätencyklopedi, Wikipedia. Här kan du få ytterligare spridning av dina nya kunskaper.


Kontaktinformation