Presshjälp vid disputationer

Senast ändrad: 21 december 2023

Presentera din avhandling populärt! Vill du kontakta media inför din disputation? Vill du informera via SLU:s webb? Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig med det!

Att dela med sig av ny kunskap är en viktig uppgift för forskare, och för doktorander kan det vara lägligt att göra det i samband med disputationen. Vilket nyhetsvärde avhandlingen har varierar dock, och det påverkar valet av kanaler. Ibland kan det räcka med en populärt skriven webbnyhet, men ibland förväntas det finnas ett medialt intresse som motiverar ett pressmeddelande från SLU.

För att kunna bedöma nyhetsvärdet behöver vi en populärt skriven sammanfattning på svenska. (Omfattning ca 2 000 tecken med blanksteg, helst minst två veckor före disputationen.) Koncentrera dig på resultat och slutsatser, gärna med praktisk anknytning. När du väljer nivå och språk bör du tänka på målgruppen, dvs. journalister i etermedia, dags- och fackpress och i förlängningen deras läsekrets.

Om vi vill se ett pressmeddelande redigerar vi din text så att den ska bli lätt att ta till sig. Ibland kan vi behöva kontakta dig för uppföljande frågor. Du får alltid godkänna texten innan den skickas ut per e-post till berörda redaktioner. Vi vill att du också låter din handledare se det färdiga pressmeddelandet.

Pressmeddelanden läggs också som nyheter på SLU-webben, bl.a. under Pressrum.

Bifoga gärna foton på dig själv och/eller från verksamheten, helst digitala och högupplösta jpg-bilder. Ange alltid fotografens namn. Alla pressfoton måste kunna användas fritt till artiklar om din avhandling, både i tidningar och på webben, och fotografen måste vara vidtalad om detta.

Vi behöver också följande uppgifter när du skickar in din text och dina bilder:

  • Avhandlingens titel, tid, plats och opponent
  • Nuvarande egen titel och blivande doktorstitel
  • Tel.nr. där vi kan nå dig (hem och arbete)
  • Tel.nr. att sättas ut i pressmeddelandet
  • Hemort och aktuella lokaltidningar, gärna med e-postadress
  • Särskilt intressant fackpress
  • Webbadress till mer information, t.ex. din eller institutionens hemsida, helst på svenska. 

Skicka din sammanfattning, bilder och ovanstående uppgifter med e-post till:

Media använder sig ofta av dessa pressmeddelanden, speciellt om ämnet är intressant för allmänheten. Varje redaktion bedömer dock själv nyhetsvärdet, vilket gör att vi inte kan garantera att de blir publicerade.

Hjälp med vetenskaplig poster eller bidrag till Wikipedia?

Kommunikationsavdelningen har också mallar för bland annat vetenskapliga postrar - en hjälp om du t.ex. ska presentera dina resultat vid någon konferens.

Du kan också få hjälp med att bidra med ditt vetande i världens största nätencyklopedi, Wikipedia. Här kan du få ytterligare spridning av dina nya kunskaper.