Medarbetarwebben

Att kommunicera SLU

Oavsett om vi presenterar hela SLU, en viss verksamhet eller skapar en kampanj, så ska alla delarna skapa en stark helhet tillsammans. På så vis stärks vår samlade kapacitet och det blir tydligare för omvärlden vad vi står för.

Avsändaren ska vara tydlig och budskapen ska alltid utgå från våra huvudbudskap. Kommunikationen ska alltid anpassas efter målgruppen och sammanhanget.


Nyttiga länkar och exempel:

Publicerad: 12 april 2021 -
Loading…