Hoppa till huvudinnehåll

Att kommunicera SLU

Oavsett om vi presenterar hela SLU, en viss verksamhet eller skapar en kampanj, så ska alla delarna skapa en stark helhet tillsammans. På så vis stärks vår samlade kapacitet och det blir tydligare för omvärlden vad vi står för. Avsändaren ska vara tydlig och budskapen ska alltid utgå från våra huvudbudskap. Kommunikationen ska alltid anpassas efter målgruppen och sammanhanget.

Anpassad kommunikation

Anpassa bilder och budskap så att din målgrupp förstår, känner och gör det du önskar. Här kan du se hur vi kommunicerar på en övergripande nivå resp verksamhetsnivå samt när vi skapar speciella kampanjer.

Omslag på kommunikationsmanual för studentrekrytering vid SLU

Anpassad manual

Med utgångspunkt i vår varumärkesmanual kan man skräddarsy manualer anpassade för en särskild målgrupp. Den blir ett ett praktiskt verktyg att luta sig mot i det dagliga arbetet där budskap och bildval har vässats lite extra.

Här kan du se några exempel.

Lagkrav och riktlinjer för kommunikation

Kommunikation omgärdas av många regler och lagkrav. Vi som myndighet måste självklart följa dem alla. Lagarna reglerar bland annat vilka bilder vi kan använda, hur vi behandlar personuppgifter och språket i offentlig verksamhet. Här hittar du en samling av de lagar som rör våra områden.


Några tips

Publicerad: 11 april 2022 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…