Praktisk tillämpning

Senast ändrad: 19 februari 2024

All kommunikation ska följa vår grafiska profil. Inom vissa områden finns det dessutom ett gemensamt utseende fastställt så att vi kan göra ett starkare intryck. Här ser du vad som gäller då.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen