Informationsmaterial om SLU

Senast ändrad: 04 juni 2024

Använd gärna något av dessa informationsmaterial om universitetet och dess verksamheter, i form av trycksaker, powerpoint-presentationer av SLU, filmer, pdf:er och länkar till webbsidor, när du ska presentera och representera SLU.

SLU-presentation i Powerpoint

Färdiga ppt-presentationer om SLU för olika sammanhang. Du kan använda presentationerna i sin helhet, eller bara plocka de sidor du behöver och komplettera med egna sidor i SLU:s ppt-mall.

Om SLU – presentationsfolder med siffror och fakta

En sexsidig tryckt folder som ger en överskådlig beskrivning av universitetet. Kan även användas som mapp att lägga in annat material i, A4 eller mindre, till exempel lokala informationsblad. 

Ny version kommer.

Filmer om SLU

Presentera SLU med en kort film. Det finns färdiga filmer som du kan använda när du vill berätta om SLU i olika sammanhang, både internt och externt – för såväl för medarbetare, studenter eller någon som inte vet något alls om vår verksamhet. Alla filmer finns på både svenska och engelska och med tillgänglighetsanpassad text och kan till exempel länkas in i din powerpointpresentation.

Profilprodukter och -kläder

På SLU:s servicecenter i Alnarp, Umeå och Uppsala kan du se hela utbudet av SLU:s profilprodukter. Som anställd vid SLU kan du se hela sortimentet och prisuppgifter i beställningssystemet Proceedo. 

Årsredovisning

Universitetets verksamhet och ekonomi presenteras i årsredovisningen. Finns att beställa som trycksak.

Vandringsguide: Ultunaringen

I Ultunaringen ges en beskrivning av Ultunas historia, från bronsålderns bosättningar till våra dagar, i form av en guide till en vandring på Ultuna. Tryckta guiden är slut men finns att se som pdf.

Fakta:

Om du behöver någon av trycksakerna kan du hämta eller beställa på följande platser:

  • Alnarp: Servicecenter, Sundsvägen 6, tel. 018-67 24 00.
  • Umeå: Servicecenter, Skogsmarksgränd 17, tel. 018-67 24 00.
  • Uppsala: Servicecenter, Ulls hus, Almas allé 8, tel. 018-67 24 00.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen