SLU:s varumärkeskommitté

Senast ändrad: 16 juni 2023
Sedan 2017 finns en varumärkeskommitté vid SLU. Kommittén är en viktig förutsättning för att varumärkesarbetet vid SLU ska ha en god intern förankring och långsiktighet. Varumärkeskommittén sammanträder 3–4 gånger per år och är permanent inrättad av universitetsdirektören, se beslutet här.

Ledamöter

 • Ordförande: Anna Lundhagen, vicerektor
 • Samordnare: Maria Widén och Helena Holmquist; strategiska varumärkesgruppen, kommunikationsavdelningen
 • SLUSS: Julia Eriksson, vice ordförande
 • LTV-fak: Christina Lunner Kolstrup, dekan
 • S-fak: Pernilla Christensen, prodekan
 • VH-fak: Renée Båge, professor
 • NJ-fak: Torleif Härd, dekan
 • UDS: Erika Roos, tf klinikchef, UDS
 • Samverkanslektor: Märit Jansson, universitetslektor
 • SLU Artdatabanken: Susanne Lundmark, kommunikationschef
 • Akademiska högtider: vakant
 • SLU Miljö: Johanna Sennmark, miljöchef
 • Kommunikationsavdelningen: Sara Arons, kommunikationschef och Maria Bergkvist, enhetschef för varumärke och kommunikationsplattformar
 • Personalavdelningen: Maria Bergling, HR-strateg
 • Alumnverksamheten: Annica Hultfeldt, projektledare, utbildningsavdelningen

Kommitténs ledamöter är tillsatta för att representera sin avdelning/fakultet/råd eller grupp.


Kontaktinformation

Strategiska varumärkesgruppen, kommunikationsavdelningen
E-post: varumarke@slu.se