SLU:s varumärkeskommitté

Senast ändrad: 10 maj 2022
Sedan 2017 finns en varumärkeskommitté vid SLU. Kommittén är en viktig förutsättning för att varumärkesarbetet vid SLU ska ha en god intern förankring och långsiktighet. Varumärkeskommittén sammanträder ca 4 gånger per år och är permanent inrättad av universitetsdirektören, se beslutet här.

Ledamöter under 2022

 • Ordförande: Anna Lundhagen, vicerektor
 • Samordnare: Emma Hallberg Gardell och Maria Widén; strategiska varumärkesgruppen, kommunikationsavdelningen
 • SLUSS: Julia Lindh, vice ordförande
 • LTV-fak: Christina Lunner Kolstrup, dekan
 • S-fak: Pernilla Christensen, prodekan
 • VH-fak: Henrik Rönnberg, professor
 • NJ-fak: Torleif Härd, dekan
 • UDS: Erika Roos, tf klinikchef, UDS
 • Samverkanslektor: Märit Jansson, universitetslektor
 • SLU Artdatabanken: Susanne Lundmark, kommunikationschef
 • Akademiska högtider: Jenny Sälgeback, akademiintendent
 • SLU Miljö: Johanna Sennmark, miljöchef
 • Kommunikationsavdelningen: Sara Arons, kommunikationschef
 • Personalavdelningen: Maria Bergling, HR-strateg
 • Alumnverksamheten: Annica Hultfeldt, projektledare, utbildningsavdelningen

Kommitténs ledamöter är tillsatta för att representera sin avdelning/fakultet/råd eller grupp till slutet av 2022, då nya ledamöter utses.


Kontaktinformation

Strategiska varumärkesgruppen, kommunikationsavdelningen
E-post: varumarke@slu.se