SLU:s varumärkeskommitté

Senast ändrad: 14 juni 2024
Sedan 2017 finns en varumärkeskommitté vid SLU. Kommittén är en viktig förutsättning för att varumärkesarbetet vid SLU ska ha en god intern förankring och långsiktighet. 

Kommitténs övergripande uppdrag

 • utgöra referensgrupp till SLU:s ledning och kommunikationsavdelning,
 • bidra med perspektiv kring olika verksamheters behov och förutsättningar att arbeta med utvecklingen av varumärket SLU, 
 • utgöra remissinstans inför vissa beslut kopplade till varumärkesfrågor
 • stödja arbetet med intern förankring och spridning av SLU:s varumärkesarbete.

Ledamöter

 • Ordförande: Anna Lundhagen, vicerektor samverkan och miljöanalys
 • Samordnare: kommunikationsavdelningen Maria Widén, varumärkesstrateg samt William Jansson Winge, varumärkeskoordinator
 • SLUSS: Einar Nordgren, vice ordförande
 • LTV-fak: Christina Lunner Kolstrup, dekan
 • S-fak: Pernilla Christensen, prodekan
 • VH-fak: Renée Båge, professor
 • NJ-fak: Torleif Härd, dekan
 • Samverkanslektor: Märit Jansson, universitetslektor
 • SLU Artdatabanken: Susanne Lundmark, kommunikationschef
 • Akademiska högtider: Helena Pennlöv, bitr. akademiintendent vid ledningskansliet
 • SLU Miljö: Camilla Källman, miljökoordinator
 • Kommunikationsavdelningen: Maria Bergkvist, tf kommunikationschef och enhetschef för varumärke och kommunikationsplattformar
 • Personalavdelningen: Maria Bergling, HR-strateg
 • Alumnverksamheten: Annica Hultfeldt, projektledare, utbildningsavdelningen

Kommitténs ledamöter är tillsatta för att representera sin avdelning/fakultet/råd eller grupp. Varumärkeskommittén sammanträder 3–4 gånger per år.


Kontaktinformation

Strategiska varumärkesgruppen, kommunikationsavdelningen
E-post: varumarke@slu.se