SLU:s varumärkeskommitté

Senast ändrad: 21 januari 2021
Sedan 2017 finns en varumärkeskommitté vid SLU. Kommittén är en viktig förutsättning för att varumärkesarbetet vid SLU ska ha en god intern förankring och långsiktighet. Varumärkeskommittén sammanträder ca 4–5 gånger per år och är permanent inrättad av universitetsdirektören, se beslutet här.

Ledamöter under perioden 2019–2020

 • Tf ordförande: Martin Melkersson, universitetsdirektör
 • Samordnare: Maria Widén/Emma Hallberg Gardell, projektledare Bilden av SLU
 • Samordnare: Linda Vidarv/Anna Bleckert, projektledare Bilden av SLU
 • Sekreterare: Emma Hallberg Gardell, varumärkeskoordinator
 • SLUSS: Elin Fridlund, vice ordförande
 • LTV-fak: Lena Ekelund Axelson, vicedekan
 • S-fak: Pernilla Christensen, vicedekan
 • VH-fak: Henrik Rönnberg, professor
 • NJ-fak: Torleif Härd, dekan
 • UDS: Li Hedenström, marknadsansvarig vid UDS
 • Samverkanslektor: Anders Herlin, universitetslektor – samverkan, institutionen för biosystem och teknologi
 • Artdatabanken: Susanne Lundmark, kommunikationschef
 • Akademiska högtider: Jenny Sälgeback, akademiintendent
 • SLU Miljö: Johanna Sennmark, miljöchef
 • Kommunikationsavdelningen: Sara Arons, kommunikationschef
 • Personalavdelningen: Åsa Söderberg, enhetschef
 • Alumnverksamheten: Annica Hultfeldt, projektledare, utbildningsavdelningen

Kommitténs ledamöter är tillsatta för att representera sin avdelning/fakultet/råd eller grupp och är tillsatta till slutet av 2020, då nya ledamöter väljs.


Kontaktinformation

Bilden av SLU: 

Kontakta gärna projektgruppen om du har några funderingar.
E-post: bildenavslu@slu.se

 

Sidansvarig: varumarke@slu.se