Typografi

Senast ändrad: 08 januari 2024

Ett konsekvent användande av typsnitt bidrar till att stärka varumärket och göra kommunikationen tydligare. Vi använder oss av två sorters typsnitt. Främst en så kallad sans serif (utan klackar) i rubriker, ingresser och korta texter. Sans serifen sätter karaktär genom sina raka tydliga linjer. I längre texter används en serif (med klackar), då det är mer lättläst.

Bastypsnitt

Bastypsnitten används till exempel i worddokument, e-post och powerpoint-presentationer.

 • Arial – rubriker, mellanrubrik och korta texter
 • Times New Roman – långa texter

Bastypsnitten finns som standardtypsnitt i alla datorer, är tillgängliga för alla och lätta att använda.

Webbtypsnitt

 • Oswald, Roboto, Roboto Condensed – rubriker, ingresser och knappar
 • Merryweather – brödtext

Webbens typsnitt är gratis att använda och går att hitta på exempelvis Google Fonts och Fontsquirrel.  

Profiltypsnitt

Profiltypsnitten ska alltid användas i första hand för marknadsföringsmaterial, trycksaker, skyltar, profilprodukter med mera.

 • Akzidenz Grotesk – rubriker, mellanrubrik och korta texter
 • Bembo – långa texter
 • Bickham Script – vid högtidliga tillfällen

Typsnittslicenser

Akzidenz Grotesk och Bembo kräver särskilda licenser men finns tillgängliga för dig som arbetar med kommunikation vid SLU. Ansök här: https://internt.slu.se/typsnittsbestallning

Bickham Script och Akzidenz Grotesk Condensed måste du köpa in själv.

Underleverantörer som gör marknadsföringsmaterial eller trycksaker för SLU på uppdrag av oss ska också använda dessa profilerande typsnitt. De får dock själva köpa in sina typsnittslicenser. 

Vikten av att vara en tydlig avsändare

Det är viktigt att du, när du kommunicerar i din roll vid SLU, gör det enhetligt och trovärdigt genom att ha en tydlig e-postsignatur. Din signatur är en kvalitetsstämpel som verifierar din roll vid SLU och som underlättar särskiljningen från spam. Det är därför beslutat av rektor att Arial typsnitt ska användas i e-posthanteringen vid SLU.
Läs mer om e-postsignatur

Fakta:

Tips

 • Skrik inte. Det vill säga använd inte för mycket fet vikt. Utgå från light eller regular och betona valda delar.
 • Condensed – är inte den variant vi väljer i första hand, men kan användas för att lyfta citat, fakta, rubrik eller andra delar som får sticka ut lite extra.
 • Tydligt. Använd inte för många olika vikter, det kan lätt ge ett rörigt intryck.
 • Tillgängligt. Var sparsam med att använda färgad text och använd då färger med hög kontrast till bakgrunden. 

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen