Typografi

Senast ändrad: 20 december 2022

Ett konsekvent användande av typsnitt bidrar till att stärka varumärket och göra kommunikationen tydligare. Vi använder oss av två sorters typsnitt. Främst en så kallad sans serif (utan klackar) i rubriker, ingresser och korta texter. Sans serifen sätter karaktär genom sina raka tydliga linjer. I längre texter används en serif (med klackar), då det är mer lättläst.

Bastypsnitt

Bastypsnitten används till exempel i worddokument, e-post och powerpoint-presentationer.

 • Arial – rubriker, mellanrubrik och korta texter
 • Times New Roman – långa texter.

Finns som standardtypsnitt i alla datorer, är tillgängliga för alla och lätta att använda.

Webbtypsnitt

 • Oswald, Roboto, Roboto Condensed – rubriker, ingresser och knappar
 • Merryweather – brödtext.

Webbens typsnitt är gratis att använda och går att hitta på exempelvis Google Fonts och Fontsquirrel.  

Profiltypsnitt

Profiltypsnitten ska alltid användas i första hand för marknadsföringsmaterial, trycksaker, skyltar, profilprodukter med mera.

 • Akzidenz Grotesk – rubriker, mellanrubrik och korta texter
 • Bembo – långa texter
 • Bickham Script – vid högtidliga tillfällen. 

Typsnittslicenser

Akzidenz Grotesk och Bembo kräver särskilda licenser som finns tillgängliga för dig som arbetar med kommunikation vid SLU. Ansök här: https://internt.slu.se/typsnittsbestallning.

Bickham Script och Akzidenz Grotesk Condensed måste du köpa in själv.

Underleverantörer som gör marknadsföringsmaterial eller trycksaker för SLU på uppdrag av oss ska också använda dessa profilerande typsnitt. De får dock själva köpa in sina typsnittslicenser. 

Vikten av att vara en tydlig avsändare

Det är viktigt att du, när du kommunicerar i din roll vid SLU, gör det enhetligt och trovärdigt genom att ha en tydlig signatur. Till exempel är din e-postsignatur är en kvalitetsstämpel som verifierar din roll vid SLU. När hela e-postmeddelandet är igenkännligt, inte enbart från en person utan från olika medarbetare vid SLU, så underlättar det bland annat särskiljningen från spam. Det är därför beslutat av rektor vilket typsnitt som SLU ska använda i e-posthanteringen, alltså Arial som är default. 

Fakta:

Tips

 • Skrik inte. Det vill säga använd inte för mycket fet vikt. Utgå från light eller regular och betona valda delar.
 • Condensed – är inte den variant vi väljer i första hand, men kan användas för att lyfta citat, fakta, rubrik eller andra delar som får sticka ut lite extra.
 • Tydligt. Använd inte för många olika vikter, det kan lätt ge ett rörigt intryck.
 • Tillgängligt. Var sparsam med att använda färg på text och använd då färger med hög kontrast till bakgrunden. 

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen