Formgivning av trycksaker

Senast ändrad: 25 november 2020

När du ska ta fram en trycksak så är det några saker att tänka på, ska den skickas, delas ut eller distribueras på något annat sätt? Omfångsrika material kan vara tungt att ta med sig på resor, dyrt att skicka per post osv. Tänk på vikten på den färdiga produkten. Ska trycksaken få plats i ett C4 eller C5 kuvert?

Producera eget material

När du ska producera eget material, utgå alltid från SLU:s varumärkesmanual och riktlinjer för att representera SLU med ett enhetligt uttryck.

 

Behöver du hjälp med produktionen?

Kontaktinformation

Repro Uppsala
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
repro@slu.se018-672788

Besöksadress: Almas allé 3
Leveransadress: Ulls väg 24D, 756 51 Uppsala

Repro Alnarp
Infrastrukturavdelningen, SLU Service
alnarpsrepro@slu.se

Besöksadress: Kungsgårdsvägen 8b
Leveransadress: Box 52, 230 53 Alnarp

Sidansvarig: varumarke@slu.se