Produktion av trycksaker

Senast ändrad: 08 januari 2024

När du ska ta fram en trycksak så är det några saker att tänka på, ska den skickas, delas ut eller distribueras på något annat sätt? Omfångsrika material kan vara tungt att ta med sig på resor, dyrt att skicka per post osv. Tänk på vikten på den färdiga produkten och vilken kuvertstorlek trycksaken ska få plats i.

Producera eget material

När du ska producera eget material, utgå alltid från SLU:s varumärkesmanual och riktlinjer för att representera SLU med ett enhetligt uttryck.

Behöver du hjälp med produktionen?

Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för infrastruktur, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09 (Peter Sjöholm)
Besöks- och leveransadress: Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88
Besöksadress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala (Servicecenter, Ulls hus)
Leveransadress: Godsmottagningen, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala