Profilering i sociala medier

Senast ändrad: 24 oktober 2023

Sociala medier är en betydelsefull kanal för dialog och nätverkande. SLU ska alltid vara tydlig avsändare på konton som är kopplade till vår verksamhet, oavsett om det är för hela eller delar av verksamheten.

 

Sociala medier är inte ett verktyg. Det är en mängd olika webbplatser och mobila appar för olika behov, med det gemensamt att användare skapar konton med en tillhörande användarprofil. Användarprofilen visar vem avsändaren är. Den ser olika ut i olika verktyg, men innehåller oftast namn, användarnamn, en omslagsbild, en profilbild och en biografitext.

SLU ska alltid vara tydlig avsändare på konton som är kopplade till vår verksamhet, oavsett om det är för hela eller delar av verksamheten. Det ska också finnas en hänvisning till externwebben, alternativt, i de fall där målgruppen är intern, en hänvisning till medarbetarwebben.

Namn och användarnamn ska vara detsamma som det organisatoriska namnet. Namn och användarnamn kommer att synas i såväl i användarprofilen för kontot som vid inlägg som görs.

Profilbilden ska alltid vara SLU:s logotyp, den får  inte ersättas av någon annan bild.

Formulera en biografitext med stöd av SLU:s huvudbudskap. 

Välj en omslagsbild som uttrycker engagemang, optimism och framåtanda. Här har du chansen att visa upp verksamheten.

Innan du startar ett konto i sociala medier, läs riktlinjer för sociala medier som ligger på sidan för sociala medier.