Märkning av arbetskläder

Senast ändrad: 19 februari 2024

SLU:s arbetskläder ska alltid bära universitetets logotyp och märkas i enlighet med den grafiska profilen. Hållbara kläder med hållbar märkning bidrar till att stärka varumärket.

Logotypen ska alltid ha en väl synlig placering på kläderna på minst en plats. Placeringen av plaggets märkning är valfri. Ha alltid SLU:s grafiska profil i åtanke vid val av färger och hantering av SLU:s logotyp.

Tryck eller brodyr

SLU:s logotyp trycks eller broderas på plagget i någon av dessa tre storlekar:

Logotyp liten: 20 x 20 mm
Logotyp mellan: 55 x 55 mm
Logotyp stor: 150 x 150 mm

Tags

Märkning med separat tag, vävd med broderad logotyp som antingen sys fast på kläderna eller värms fast på plagget.
Två varianter av SLU-tags; en som sys fast över tygkanter, 25x65 mm. (25x32,5 mm i vikt format.) och en med värmebaksida 25x25 mm. Illustration.

 

 

 

 

Ytterligare tryck

Klädesplagget kan även märkas med ytterligare tryck eller brodyr, utöver SLU:s logotyp.

Logotyp och organisationstillhörighet

När SLU:s logotyp kompletteras med en organisationstillhörighet, till exempel enhetsnamn, ska den som är mest relevant för målgruppen väljas. Namnet skrivs i typsnittet Akzidenz Grotesk och placeras under logotypen med en mellanliggande linje, alternativt till höger om logotypen. Kontakta kommunikationsavdelningen vid SLU för att erhålla vektoriserat tryckmaterial.

Färg för detta tryck: Svart, vit eller grå (40% svart), aldrig logotypens röda eller gröna färg.

Två exempel på när SLU:s logotyp kompletteras med organisationstillhörighet. Först en svart logotyp med en linje under och därefter ordet Service skrivet under linjen. Sedan en svart SLU-logotyp med en linje till höger och därefter orden Kliniska vetenskaper utskrivet till höger om linjen.

Logotyp separat från eget tryck

Om man vill ha ett ytterligare större tryck för att det ska synas tydligt bör SLU-märkningen på plagget placeras separat. Exempelvis "Tekniker" stort på ryggen på en jacka och SLU-logotypen mindre på framsidans bröstficka. Om verksamheten har ett eget märke ska det alltid tryckas separat från SLU:s logotyp. Det egna trycket får aldrig använda logotypens röda eller gröna färg.

Personnamn räknas inte som organisationstillhörighet och trycks separat från SLU:s logotyp, alternativt kan en lös namnbricka användas.

Oavsett vilket alternativ man väljer ska SLU:s logotyp alltid finnas med på plagget.

Exempel på tryck på en svart t-shirt. Mindre vit logotyp på framsidan och större tryck med texten ”Tekniker” på ryggen. Illustration.

Hantering av logotyp och färger 

Logotypen i färg (den rödgröna) får endast användas om bakgrunden är vit. Om produkten är vit bör logotypen i färg användas i första hand. Har produkten någon annan färg används svart, grå eller vit logotyp.

Fyra exempel på vilken färg logotypen kan vara beroende på bakgrundsfärg. Den rödgröna logotypen används alltid mot vit bakgrund. Mot ljuslila bakgrund kan en svart logotyp användas, mot orange bakgrund en vit. Det fjärde exemplet visar grå logotyp mot svart bakgrund.

Frizon

Runt SLU:s logotyp lämnas en frizon. Innanför denna zon får andra objekt inte placeras, till exempel andra logotyper. 

Runt SLU:s logotyp finns en frizon som är halva logotypens bredd alt höjd. Illustration.

Frizonen runt SLU:s logotyp är halva höjden alternativt halva bredden (x).

Skattefria arbetskläder

För att arbetskläderna ska vara skattefria ska de uppfylla Skatteverkets krav för det.

”Om arbetsgivare vill tillhandahålla sina anställda ordinära klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor, utan att skatteplikt ska uppkomma bör vissa krav vara uppfyllda. Kläderna bör

  • utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten,
  • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,
  • vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap, och
  • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

För skattefrihet för sådana plagg räcker det således inte att de är försedda med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda.

Skattefrihet bör dock gälla om anställda i samband med särskilda arbetsuppgifter tillfälligt lånar plagg som arbetsgivaren äger och förvarar på arbetsplatsen för att kunna nyttjas av olika anställda, t.ex. i samband med framträdande på scen.”

(Ur Skatteverkets rättsliga vägledning för skattefria arbetskläder)


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen