Bemanning och resurser

Senast ändrad: 13 december 2022

Ibland kanske du behöver råd och stöd i ditt kommunikationsarbete eller har behov av att köpa in tjänster. Här finns några sidor med information om vart du vänder dig.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen