Grafisk service (tryck och layout)

Senast ändrad: 12 februari 2024

SLU:s grafiska service hjälper avdelningar och institutioner med trycksaker och enklare layoutuppdrag. Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med allt från idé till färdig produkt. Vi erbjuder även rådgivning och offerförfrågningar.

För de trycksaker vi själva inte producerar i egen regi har vi avtal och samarbetar med flera olika tryckerier. Det spelar alltså ingen roll vilken trycksak du har behov av, vi ser till att du får den som du vill ha den. Du behöver med andra ord inte bekymra dig om upphandlingar, det tar vi hand om!

Grafisk service Uppsala och Alnarp har stängt vecka 28–30.
Om ni har beställningar så var ute i god tid!

Beställning sker via webbformulär, mejl, telefon och personlig kontakt.

Avhandlingar

Checklista

Vid inlämning av dina avhandlingsfiler så önskar vi få svar på nedan frågor:

 • Vilket är ditt spikdatum? Filerna ska lämnas in minst tre veckor innan ditt spikdatum.
 • Vilken fakturareferens (123ABC) ska den betalas med och vem tillhör referensen (för- och efternamn)?
 • Hur många exemplar vill du trycka?
 • Vill du ha interfolierade (spiralbundna) exemplar också, i så fall hur många? Interfolierade ex är utformade med varannan sida blank/vit för tex anteckningar.
 • Vilka sidor vill du ska vara utskrivet i färg? Skriv en lista med sidnummer och vart vi hittar dem i Kappan resp. i de ev. olika Papers (bilagorna).

Filtyper

 • Kappan i pdf
 • Papers (bilagor) i pdf
 • Spikbladet i pdf
 • Baksidestext i .doc (word)
 • Ev. framsidesbild i .tif eller .jpg

Leverans

Vill du hämta den i Servicecenter, Ulls hus (Ultuna) eller ska vi leverera den till dig? Om den ska skickas vänligen ange namn, adress och postadress till vem/vart den ska skickas.

Instruktioner & mallar

Pliktexemplar

Ca 12 exemplar försvinner från din upplaga till pliktex (7st) och referensex till SLU-biblioteket/registrator (ca 5 st).

Vi/tryckeriet ansvarar för att skicka pliktexemplaren.

Du som doktorand ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet.

 • För dig vid NJ-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 3 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket vid den ort där disputationen sker och 1 exemplar hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå.
 • För dig vid LTV-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 2 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Alnarp och 1 exemplar hos Registrator, SLU Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma.

Lagen om pliktexemplar, som bl.a. gäller för avhandlingar, säger att allt som trycks/kopieras skall sändas in till universitetsbiblioteken och Kungliga biblioteket(KB) vilket innebär 7 ex. Vill du veta mer om pliktexemplar och lagen om den så finns information på KB:s webbplats.

ISBN- och ISSN-nummer

Till avhandlingar och övriga publikationer tilldelas ISBN- och ISSN-numren av SLU-biblioteket. Vill du veta mer om ISSN & ISBN-nummer - kolla länken.

Övrigt

När Avhandlingen är godkänd och tryckt så mailar vi dig en komplett pdf-fil (inkl fram- och baksida), det är denna fil du ska ladda upp vid registrering i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). Har du inte fått någon, vänligen be oss om den i så fall.

Var snabb med korrektur och att återkoppla till oss med ändringar och godkännande inför tryck när du fått ditt provexemplar utskrivet.

Vi vill ha alla filer och uppgifter ovan vid inlämningsdatumet. Man brukar räkna tre veckor från inlämning fram till den är korrekturändrad och tryckt.

En förberedande kontakt med oss innebär också att risken för extraarbete och justeringar i slutänden reduceras vilket i sin tur håller kostnaderna nere!

Broschyr, flyer & folder

Broschyrer kan vi erbjuda i flera olika modeller. Presentera din idé så hjälper vi dig!

Flyer (Flygblad/Reklamblad) trycks enkel- eller dubbelsidigt på obestruket, bestruket eller glättat papper av hög kvalitet. Vi erbjuder flyers i flera olika storlekar från A-format till flertalet olika specialmått. För större format välj "Poster".

Foldrar trycks enkel- eller dubbelsidiga med 4 till 6 sidor på bestruket eller glättat papper av hög kvalitet. Vi erbjuder foldrar i flera olika storlekar från A-format till flertalet olika specialmått. För ett större antal sidor välj "Broschyr".

Kuvert & adressetiketter

Kuvert

Beställning av kuvert i olika storlekar kan göras i Proceedo under inköp och tryckeritjänster (Välj ort). Beställ i god tid om du behöver produkten till ett specifikt datum. Först när din chef attesterat köpet i Proceedo skickas beställningen vidare och sedan tar det ca 1–3 dagar innan produkten kan hämtas ut.

Är du inte beställare i Proceedo och vill göra inköp?
Be en kollega på din avdelning som är beställare i Proceedo, att göra inköpet! Möjlighet finns att gå en utbildning i Proceedo för att bli beställare, se mer på webben: https://internt.slu.se/proceedoutbildning

Adressetiketter

För tryckning av etiketter kontakta oss på grafiskservice@slu.se. Vi behöver av dig som förstgångsbeställare: kundnummer hos postnord/streckkod, avdelning/instution och ev. adress. Du kan också med fördel bifoga en bild/tryckfil från tidigare beställning.

Poster & Rollup

Poster/affisch trycks enkelsidigt på bestruket eller glättat papper av hög kvalitet, och även i tyg. Vi erbjuder affischer i flera olika storlekar från A3 till 70 cm x 100 cm. För mindre format välj "Flyer".

Färdiga mallar av ventenskapliga posters, posters och rollup hittar du här.

Vi erbjuder även en Rollup om 85 cm x 200 cm . Den är stryktålig, enkel att montera och lätt att bära med sig. Alla våra rollups trycks i färg på dukar av hög kvalitet. Levereras komplett med system i aluminium, bild i färgtryck och en smidig bärväska.

Utställningsmaterial

SLU kan erbjuda anställda och studenter ett behovsanpassat utbud av utställningsmaterial, tillgängligt och bokningsbart på SLU:s huvudorter inkl. instruktioner i text och rörligt material. Syftet är att underlätta för medarbetare och studenter att representera SLU med enhetligt uttryck och kommunikation.

Se utbudet och boka här!

Observera att uthämtning av bokat material sker på angivna orter.

Visitkort & korrkort

Alla inköp där SLU bekostar produkten ska göras via Proceedo.
Beställ i god tid om du behöver produkten till ett specifikt datum. Först när din chef attesterat köpet i Proceedo skickas beställningen vidare och sedan tar det ca 1–3 dagar innan produkten kan hämtas ut.
Är du inte beställare i Proceedo och vill göra inköp?
Be en kollega på din avdelning som är beställare i Proceedo, att göra inköpet! Möjlighet finns att gå en utbildning i Proceedo för att bli beställare, se mer på webben: https://internt.slu.se/proceedoutbildning

SLU:s visitkort är precis som SLU, tvåspråkiga.

Grafisk service kan hjälpa till med följande tjänst från tjänstekatalogen:

Tryckeritjänster

Beskrivning av tjänsten: För trycksaker i olika utföranden finns grafisk service till hjälp på alla SLU:s orter. De utför layout, tryckning och efterbehandling av alla typer av tryckeriuppdrag. Layout, tryckning av avhandlingar, rapporter, foldrar, visitkort, adresser, storformat, roll-ups och kuvert.

Kontakt:
Stefan Jansson, ansvarig grafisk service, 018-67 37 30
Beställning: Webb, mejl, telefon och personlig kontakt.
Prissättning: Se Utbud och prissättning 2021.

Tilläggstjänster: Vi kan hjälpa till med avrop av tryckeritjänster. Ta in offerter eller ombesörja hela processen.

Fakta:

Filformat

Filformat som accepteras är i första hand PDF, EPS eller Jpg/Jpeg (minst 150 dpi). Andra gångbara filformat är PSD, Indd, Tiff (LZW compression) och Ai.

Bästa filformat för trycksaksorginal är en högupplöst PDF-fil då denna är plattformsoberoende. All grafik är inbakad i PDF-dokumentet och typsnitt kan inkluderas.

PDF-inställningar

PDF-filer måste vara kompatibla med ISO PDF/X 1:a 2001 standard. Typsnitt ska inkluderas eller konverteras till banor.

Bilder/upplösning

Allmän rekommenderad upplösning är 600 dpi. För flyers/folders krävs en minsta upplösning på 600 dpi. För storformat så som banderoller eller rollups krävs minst 72 dpi. Lägre upplösning ger sämre resultat vid tryck.

Utfall

I de fall ditt original har utfallande bilder rekommenderas ett minsta utfall på 3mm. Detta ställer du in i InDesign genom att gå Arkiv > Dokumentinställningar > Utfall.

Filkonvertering

Filer som ej uppfyller ovanstående grafiska riktlinjer konverteras till tryckbart filformat (Jpg eller Tiff).


Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för infrastruktur, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09 (Peter Sjöholm)
Besöks- och leveransadress: Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88
Besöksadress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala (Servicecenter, Ulls hus)
Leveransadress: Godsmottagningen, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala