Utbildning i LOU och regelverk för beställarbehörighet i Proceedo

Senast ändrad: 20 oktober 2020

Obligatorisk utbildning för behörighet att göra beställningar och attestera beställningar i Proceedo

Målgrupp

Utbildningen är obligatorisk för alla som är utsedda till att bli beställare/attestant i systemet.  Utbildning i Proceedo är också obligatorisk för att inneha Inköpsrollen.

Behörighet tilldelas efter genomgången kurs. Nytillkomna attestanter och ekonomiregistrerare tilldelas omgående en tillfällig behörighet och ska sedan gå utbildningen så snart det är möjligt. Kontakta Proceedosupport@slu.se. (Användare som endast ska ha rollen att leveranskvittera inkomna leveranser behöver inte gå någon av kurserna.)

Det är institutionens prefekt eller administrativa chef som avgör vilka som ska ha behörighet att göra beställningar resp attestera i Proceedo. En avstämning ska alltså ske innan man gör kursanmälan.

Utbildningen

Den obligatoriska utbildningen för behörighet består av en live-kurs i LOU och inköpsregler.  Kursen är obligatorisk för behörighet att beställa resp attestera i Proceedo. 

Se Hur man får behörighet i Proceedo för ytterligare information om behörighet.


Kurs i LOU och inköpsregler HT 2020

Utbildningen i LOU och inköpsregler ges vid fyra utbildningstillfällen under höstterminen 2020: samtliga tillfällen i Uppsala med möjlighet för övriga orter att göra uppkoppling via videolänk (med Skype, se länk nedan).

Samtliga kurstillfällen ges på svenska.
För behov av utbildning på engelska vänligen kontakta ehandel@slu.se.

Tillfällena kommer att ges enligt nedan, deltagande kräver att man gör en kursanmälan.

2020-09-01, 10.00-11.30 Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

2020-10-06, 10.00-11.30 Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

2020-11-12, 13.00-14.30  Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

2020-12-10, 10.00-11.30  Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

Information om uppkoppling via videolänk meddelas anmälda med e-post, i anslutning till respektive kurs.

Observera att anmälan till samtliga tillfällen är separerade för deltagande i lokal resp videouppkoppling för att vi ska veta vilka som kommer att delta via video; välj rätt kurstillfälle!

Anmäl till LOU-kurs här

Hur man kopplar upp sig via egen dator

Alternativ till uppkoppling vid egen dator kan vara att deltagaren/deltagarna själva bokar upp en lokal med videokonferensutrustning, detta debiteras i så fall beställarna och måste i förväg anmälas till AV-stöd (se länken om uppkoppling nedan) 

 

Utbildning i hantering av beställningssystemet Proceedo

För att hantera beställningssystemet har vi tidigare haft en webbkurs. För den nya versionen av Proceedo finns e-handböcker för självstudier. Gå gärna igenom handboken innan du lägger en beställning så att du blir bekant med den. När du ska jobba i systemet kan du visa den i ett separat fönster och ha bredvid som stöd. Du kan också gå tillbaka till  handböckerna när du söker information om ett visst moment.

Du hittar handböckerna på sidan Handböcker och e-guider på Proceedoportalen.

Obs! Om visningen av e-handbökcerna  inte fungerar kan du behöva uppdatera din FlashPlayer https://helpx.adobe.com/se/flash-player.html

 


Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se

Om du har specifika frågor om beställningar i Proceedo kan du kontakta supporten på  ehandel@slu.se .

Om du har frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på proceedosupport@slu.se.


För frågor om e-handel och beställningar i Proceedo kontakta ehandel@slu.se

Frågor om fakturor i Proceedo ställs till Proceedosupport@slu.se

Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se