Administrativ utbildning

Senast ändrad: 06 februari 2023

Genom införandet av administrativa roller på SLU kommer administrativ utbildning ges med jämna intervaller.

På underliggande sidor kan du se vilka utbildningar/träffar som är planerade och när de ges.

Utbildningarna är främst avsedda för av prefekten utsedda rollinnehavare. Vilka som är utsedda rollinnehavare på respektive institution/enhet kan du se här, välj rapporten Vilka roller finns tillsatta på en specifik organisatorisk enhet.

Här kan du läsa mer om administrativa roller och om rollägare


Kontaktinformation

Maria Hart, verksamhetscontroller 
Planeringsavdelningen, SLU
maria.hart@slu.se
, 018-67 20 81, 070-674 5081