Uppkoppling med videolänk från egen dator

Senast ändrad: 04 december 2023

I en del fall ges utbildningstillfällen där det är möjligt att koppla upp sig via videolänk från sin egen dator. Detta förutsätter att man gjort en kursanmälan och fått en bekräftelse på att man är antagen till kursen. Nedan beskrivs vad som krävs och hur det går till.

Inför varje kurstillfälle skapar AV-stöd en brygga som deltagarna ringer in till. De som fått bekräftelse på sin kursanmälan kommer någon dag före kursen att få information om vilken adress som är aktuellt att ringa till.

En 10-15 minuter före angiven kursstart ringer du upp den angivna adressen för att koppla upp dig till kursen, börja med att kontrollera kamera och ljud.

Om du får problem med uppkopplingen kan du ringa till AV-stöd på 018-672010 (tonval 2).

Deltagaren/deltagarna själva bokar upp en lokal med videokonferensutrustning, detta debiteras i så fall beställarna och måste i förväg anmälas till AV-enheten.