Inköpsinfo

Senast ändrad: 26 februari 2024

Nedan finns länkar till Inköpsinfo som är en löpande information till alla som gör beställningar och attesterar beställningar i Proceedo. Inköpsinfo innehåller nyheter om systemet, information om beställningar, nyheter om ramavtal och annat som kan vara bra att veta för en beställare.

2024

Inköpsinfo 24:1 24-02-26

  • Beställningar via Proceedos direktupphandlingsformulär
  • Information från Upphandling
  • Nya funktioner i Proceedo
  • Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo)
  • Summary in English

 

ARKIV

Inköpsinfo 2023

Inköpsinfo publicerade under år 2023.

Inköpsinfo 23:4 23-12-18
• Ändring av begrepp i Proceedo
• Julledighet - glöm inte att delegera!
• Information från restaurangerna
• Märk upp dina favoritartiklar
• Tips & råd
• Information från Upphandling
• Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet

To recieve this information in english please contact ehandel@slu.se.

Inköpsinfo 23:3 23-11-02
• Nya leverantörer och avtal
• Tips & råd
• Information från Upphandling; effektivare upphandlingstillsyn
• Nya funktioner i Proceedo - Inköp
• Höstens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo)
Summary in English

Inköpsinfo 23:2 23-06-05
• Semester? Glöm inte delegera och leveranskvittera!
• När har restaurangerna stängt i sommar?
• Leverantörer och avtal
• Tips & råd
• Information från Upphandling
• Ny vy för leveranskvittens i Proceedo
• Nyheter i Proceedos inköpsdel - övrigt
• Höstens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo)
Summary in English

Inköpsinfo 23:1 23-02-17
• Fritextbeställning byter namn till Direktupphandling
• Tips & råd
• Information från Upphandling
• Nya funktioner i Proceedo
• Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo)
Summary in English

Inköpsinfo 2022

Inköpsinfo publicerade under år 2022.

Inköpsinfo 22:4 22-12-16
Proceedo över jul- och nyårshelgerna - glöm inte att delegera! Tips & råd, nya funktioner i Proceedo samt information från Upphandling. Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet Proceedo.
Summary in English

Inköpsinfo 22:3 22-10-31
Nytt ramavtal avseende kommunikationstjänster och information om EU:s sanktion mot Ryssland gällande förbud att ingå samt fullgöra kontrakt med ryska leverantörer. Nyheter i systemet samt höstens kurser för behörighet i e-handelssystemet. 
Summary in English

Inköpsinfo 22:2 22-06-01
Nytt ramavtal för Catering från 1 juli samt information från Upphandling och nyheter i systemet. Höstens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo).
Summary in English

Inköpsinfo 22:1 22-02-15
Nytt ramavtal för Brandskydd samt information från Upphandling och nyheter i systemet. Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo).
Summary in English

Inköpsinfo 2021

Inköpsinfo publicerade under år 2021.

Inköpsinfo 21:4 21-12-15
Proceedo över jul- och nyårshelgerna - glöm inte att delegera!
Nya leverantörer och avtal, information från Upphandling och nyheter i systemet.
Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo).
Summary in English

Inköpsinfo 21:3 21-10-21
Nya leverantörer och avtal, information från Upphandling och nyheter i systemet.
Höstens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo).
Summary in English

Inköpsinfo 21:2 21-06-10
Att tänka på inför semestern, information om nya leverantörer och avtal, information från Upphandling och nyheter i systemet.
Anmälan öppen för höstens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo).
Summary in English

Inköpsinfo 21:1 21-02-17
Nytt avtal avseende "Server, lagring och nätverk" giltigt fr o m 1 januari 2021. Information om One Planet Plate, information från Upphandling samt nyheter i systemet.
Summary in English.

Inköpsinfo 2020

Inköpsinfo publicerade under år 2020.

Inköpsinfo 20:6 20-12-16
Proceedo över jul- och nyårshelgerna – glöm inte att delegera!
Information från Upphandling. Nytt ramavtal för bemanningstjänster, nytt avtal för brev- och paketförmedlingstjänster. Viktig Information gällande köp från leverantör Sarstedt. Vårens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo).
Summary in English

Inköpsinfo 20:5 20-10-21
Nytt ramavtal för Bussresor med chaufför. Information från Upphandling samt nyheter i systemet.
Summary in English.

Inköpsinfo 20:4 20-09-01
Visma Proceedo byter databas. 
Information från Upphandling, leverantörer och avtal samt nyheter i systemet. Vårens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo). Summary in English.

Inköpsinfo 20:3 20-06-16
Kom ihåg inför semestern - Glöm inte att delegera och leveranskvittera! Ulls restaurang håller sommarstängt, leverantörer och avtal. Höstens utbildningstillfällen för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo). Summary in English.

Inköpsinfo 20:2 20-05-12
Förhållningssätt till SLUs ramavtal gällande rådande situation med Covid-19. Kundundersökning i Proceedo, leverantörer och avtal samt information från Upphandling. Vårens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet (Proceedo). Malin Klevebrand slutar. Summary in English.

Inköpsinfo 20:1 20-02-27
Visma Proceedo byter databas.
Nytt avtal avseende Upphandlingskonsulter giltigt fr. o. m 1 januari 2020 som omfattar två olika avtalsområden och även nytt rikstäckande avtal för Farligt avfall med leverantör RagnSells.
Information från SLU Administrativ service. Summary in English.

 

Inköpsinfo 2019

Inköpsinfo publicerade år 2019.

Inköpsinfo 19:4  19-12-17
Proceedo över jul- och nyårshelgerna – glöm inte att delegera.
Leveranskvittens kan göras t.o.m. 8 januari för att kostnaden ska belasta år 2019. Nytt avtal för Djurläkemedel. Information från Upphandling. Vårens utbildningar för behörigheter i Proceedo. Summary in English.

Inköpsinfo 19:3  19-10-14
Nyheter i systemet, bl a total summering av beställning i steget slutför beställning. Nya avtal för kontorsmaterial och Labgaser klart. Information från Upphandling. Höstens utbildningar för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Inköpsinfo 19:2  19-06-19
Semester? Glöm inte att delegera och leveranskvittera! Nyheter i Proceedo. Leverantörer och avtal. Höstens utbildningar för behörighet i Proceedo. Gunilla Ljungqvist slutar. 

Inköpsinfo 19:1  19-03-13
Nyheter i Proceedo 9. Infomation om leverantörer och avtal, bl a rörande beställning av kemikalier och laboratorieprodukter.

 

Inköpsinfo 2018

Inköpsinfo publicerade år 2018.

Inköpsinfo 18:6  18-12-17
Support för jul- och nyårsperioden. Glöm inte delegera! Leveranskvittens senast 8/1 för ordrar gällande 2018. Nyheter i systemet. Prestanda och rekommenderade webbläsare. Leverantörer och avtal.

Inköpsinfo 18:5  18-10-11
Nyheter i systemet: Möjlighet att spara till senare + starta ny beställning, information om rang syns tydligare, summering av andel tummen upp totalt i varukorgen, informationsartiklar i systemet, länk till ordern i fakturan. Leverantörer och avtal. Summary in English.

Inköpsinfo 18:4  18-06-15
Proceedoinfo byter namn. Semester? Glöm inte delegera och leveranskvittera! Förändring fritextbeställning. Nytt formulär för fritextbeställning efter upphandling eller FKU. Leverantörer och avtal (bl a taxi). Summary in English.

Proceedoinfo byter namn till Inköpsinfo i samband med att Proceedo-systemet från VT 2018 integrerar beställningar och fakturor i samma system.

Proceedoinfo 18:3 18-04-04
Förändringar i och med övergång till Proceedo fakturahantering. Nyheter vid rekvisition. Proceedoinfo byter namn. Avtal och leverantörer. Extra kurstillfälle för LOU-kurs. Summary in English.

Proceedoinfo 18:2  18-03-13
Profilprodukter, visitkort och tryckta kuvert i Proceedo från 19 mars. Fakturahanteringen i Proceedo från 11 april. Ny funktion ”Granska faktura”. Enklare att beställa catering fr.o.m. april. Avtal och leverantörer.
Summary in English.

Proceedoinfo 18:1  18-01-29
Ändringar i beställningsflödet fr.o.m. 5 februari – kontroll av ekonomiregistrerare endast i vissa fall. Återanvändning av tidigare order. Övergång till Proceedo EFH i april. Ny beloppsgräns för direktinköp 586.907 kr. Avtal och leverantörer. Statistik Proceedo 2017. Summary in English.

 

Inköpsinfo 2017

Inköpsinfo publicerade år 2017.

Proceedoinfo 17:7  17-12-14
Proceedo över jul- och nyårshelgerna – glöm inte delegera! Ny tidpunkt för övergång till Proceedo EFH. Tips i Proceedo 9 inköp: dela kontering, återanvänd beställning. Rekvisition från Proceedo vid bokning för arbetsglasögon. Avtal och leverantörer.  Vårens LOU-kurser för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Proceedoinfo 17:6 Extra   17-09-25
Detta proceedoinfo handlar enbart om övergången till ny Proceedoversion, Proceedo 9.0, den 28 september.

Proceedoinfo 17:5  17-09-15
Snart uppgraderar vi Proceedo till version 9.0. Info om formulär. Gamla ordrar som inte är leveranskvitterade kommer att avslutas. Avtal och leverantörer i Proceedo. Utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Proceedoinfo 17:4 17-06-19
Proceedo under semesterperioden - glöm inte att delegera! Ny attestmotor i Proceedo. Avtal och leverantörer i Proceedo. Utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Proceedoinfo 17:3 17-05-30
Detta nyhetsbrev handlar om övergången till ny attestmotor i Proceedo.
This newsletter is about changing to new approval engine in Proceedo.

Proceedoinfo 17:2 17-04-05
Nu 30 000 order i Proceedo! Förändring: Beställning av fruktabonnemang inte längre i Proceedo. Införande Proceedo EFH/Inköp 9.0 – ändrad tidplan. Avtal och leverantörer i Proceedo.. Utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo
Summary in English.

Proceedoinfo 17:1  17-02-03
Åtgärda gamla okvitterade ordrar i Proceedo. Avtal i Proceedo. Statistik Proceedo 2016. Vårterminens utbildningar för behörighet i Proceedo. Summary in English.

 

Inköpsinfo 2016

Inköpsinfo publicerade år 2016.

Proceedoinfo 16:6 16-12-15
Nytt utseende på inloggningsruta. Proceedo över jul och nyår. Bussresor med chaufför nytt avtal – obs kolla om din region har bytt leverantör! Mer om catering Uppsala. Fritext till kemi- och lab-leverantörer. Nya avtal i Proceedo. Byte från Palette till Proceedo: Projektet Proceedo EFH/Inköp 9.0. Vårterminens utbildningar för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Proceedoinfo 16:5 16-09-30
Extra Proceedoinfo: Leveransavgift på orders till Staples (kontorsmateriel) från 1 oktober. Summary in English.

Proceedoinfo 16:4  16-09-09
Byte av inköpschef för SLU. Nytt ramavtal för catering Uppsala. Nytt ramavtal för resebyråtjänster från 1 december.Nytt ramavtal för arbetskläder och skyddskläder.Alla beställare får nu kontera på samtliga koder. Inköpsordrar som inte går att matcha i Palette. Höstens utbildningar för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Proceedoinfo 16:3  16-06-15
Proceedo under semesterperioden. Nu 20 000 order i Proceedo! Nya ramavtal i Proceedo (frukt, restaurang o catering, servrar, elektronik-komponenter). Nya anvisningar för inköp enligt forskningsundantaget. Höstens utbildningar för behörighet i Proceedo. Summary in English.

Proceedoinfo 16:2  16-04-06
Kompletterande avtal kemikalier, laboratorieförbrukningsartiklar och transportförpackningar. Förstudie inför övergången till Proceedos fakturahanteringssystem. Problem med SSO-inloggning. Fortfarande fraktfritt från Staples. Delegation av attesträtt när attestant slutar. Support - säkrare svar via e-post!

Proceedoinfo 16:1 16-02-02
Inköpsrapport 2015, nytt ramavtal IT-produkter och programvaror - Dustin ersätter Atea, AJ-produkter ny leverantör i systemet, inmatningsfältet Beställningens syfte heter nu ”Intern kommentar”

 

Inköpsinfo 2015

Inköpsinfo publicerade år 2015.

Proceedoinfo 15:7  15-12-15
Jul- och nyårshelgerna – glöm inte att delegera! Automatisk utskjutning av Java.Nytt avtal IT-produktförsörjning.Övrigt om ramavtal.Snabba ledtider i Proceedo.Proceedo-utbildning vt-16.

Proceedoinfo 15:6  15-10-28
Nya uppdaterade versioner av manualer och lathundar. Utbildning för behörighet i Proceedo under höstterminen. Beställningsstatistik. Nya avtal i Proceedo. Infoblad till leverantörer på engelska. Utökat utrymme i fält vid fritextbeställning.

Proceedoinfo 15:5  15-09-11
Ny version av infoblad till leverantörer. Utbildning för behörighet i Proceedo under höstterminen. Nya avtal i Proceedo. Information rörande befintliga leverantörer. Förslag på tillägg av ytterligare kemikalier och laboratorieförbrukningsartiklar.

Proceedoinfo 15:4  15-06-16
Proceedo under semesterperioden 2015. Utbildning för behörighet i höst. Leveransadresser. Nya leverantörer i Proceedo. Uppföljningsmöten elektronisk beställning. 

Proceedoinfo 15:3  15-05-04
Nytt avtal för laboratorieförbrukningsartiklar från 1 maj. Nytt keveransavtal för kontors- och tryckeripapper. Leverantörer övrigt. Påminnelse om vårterminens sista utbildningstillfälle för behörighet. .Paletterapporter - att se inköpsordrar och matchade fakturor i Palette.

Proceedoinfo 15:2  15-03-13
Påminnelse om utbildning för behörighet. Beställningar kemikalier på nya avtalet. Nytt ramavtal för laboratorieförbrukning. Nytt om leverantörsavtal i Proceedo. Tips vid fritextbeställning. Leveransadresser. För attestanter - attest i mejlet på ipad.

Proceedoinfo 15:1  15-01-16
Ny rutin tillfällig leveransadress. Ny leveransadress "Äta på plats - enligt överenskommelse". Om påminnelsemail "Faktura ankommen, leveranskvittens saknas i Proceedo". Påminnelse om vårterminens utbildningar för Proceedobehörighet. Avtalsinformationen i Proceedo. 

 

Inköpsinfo 2014

Inköpsinfo publicerade år 2014.

Proceedoinfo 14:6  14-12-16
Begränsad support över jul och nyår. Kom ihåg att delegera vid julledighet! Nya leverantörer i systemet - laboratoriegaser och kemikalier. Viktigt angående fritextbeställningar till Atea och Staples. Vårterminens utbildningstillfällen för Proceedo-behörighet. Dölja konteringsdimensioner som inte alltid används.

Proceedoinfo 14:5 14-11-06
Information om Proceedo-länk på startsidan på medarbetarwebben, Nya avtal och leverantörer, Leverantörer som inte kan hantera boxadresser, Viktigt angående enheter fritextbeställning, Uppföljning hos institutionerna/enheterna, Beställningsstatistik, Matchningsstatistik jan-jun 2014, Matchning, När en beställare/mottagare får ut en faktura som hör till en order i Palette, Information till ekonomiregistrerare, Modifierings-mejlet, Webbutbildning i Proceedo.

Proceedoinfo 14:4 14-09-26
Information om uppdaterade riktlinjer och anvisningar för inköp som gäller från 1 oktober samt krav på dokumentation av köp över 100 000 kr som innebär att vi i Proceedo ska använda en särskild fritextblankett för sådana köp efter samma datum.

Proceedoinfo 14:3 14-09-12
Utbildning för behörighet ht-14. Hur en attestant kan titta på beställningar som godkänts tidigare. Söka fram en order under tidigare beställningar. Staples kan inte hantera box-adresser. Nya leveransadresser. Att tänka på vid IT/Tele-beställningar. 

Proceedoinfo 14:2 14-06-13
med vad som gäller för Proceedo under semesterperioden juli 2014, samt
Proceedo- och Palettesupport, Manual för matchning i Palette, Byte av lösenord vid godkännande i mail, Eskaleringsfunktionen i Proceedo, Skapa beställningsmallar, Godsmärkning, Kontrollsteg i attestflödet, Fakturor som går ut i flödet i Palette, Beställning av IT-produkter, Nya leverantörer och avtal, Fritextformulär, beställarens mailadress på beställningen.
Detta informationsbrev hänvisar till manualer som återfinns på e-handelssidan.

Proceedoinfo 14:1  14-03-26
Avvikelser mellan order och faktura, Verifikationstext, Projekt i konteringen, Att slippa mail från Proceedo, Leveranskvittering, Avsluta order, Påminnelsemail, Infoblad till leverantörer, Orderstatistik, Nya leverantörer och avtal, Orderbekräftelse, Återanvända fritextbeställning, Hur konterare ändrar kontering, Bifogade filer till fritextbeställning. 

 

Inköpsinfo 2013

Inköpsinfo publicerade år 2013.

Proceedoinfo 13:2  13-12-18   
Kontrollpunkter i Proceedo, begränsad bemanning under mellandagarna jul och nyår 2013. Glöm inte leveranskvittera!

Proceedoinfo 13:1  13-12-06
Info om nya leverantörer, nya fritextformulär, statliga ramavtal, ändring verifikationstext, leveranskvittens, samla beställningar, manuell matchning av fakturor, kontering, rekvisitionsblankett, manualer

Inköpsinfo skickas till alla behöriga beställare och attestanter i Proceedo.