Blanketter och underlag

Senast ändrad: 03 april 2024

Blanketter

  
Styrande dokument (nedladdning)

 

Checklistor för inköp

 

Informationsblad

  • Information till nya leverantörer sve/eng (pdf)
    Ett infoblad som kan skickas till nya direktupphandlade leverantörer och som beskriver vår elektroniska order och vilka uppgifter som måste anges på fakturan. Länk till infobladet finns också i Proceedo.

    Information to new suppliers describing electronic order and items that must be stated in the invoice. A link to this information is also available within Procceedo.

  • Information vid köp över 100.000 kr (pdf)
  • Detta är en information om hur formuläret för köp över 100 000 kr ser ut, om man vill skriva ut det i förberedande syfte.

Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se.

Vid frågor angående e-handel och beställningar i Proceedo kan du kontakta ehandel@slu.se.

Vid frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på levreskontra@slu.se.