Blanketter för ekonomihantering

Senast ändrad: 07 oktober 2020

Här hittar du blanketter och mallar som används vid olika typer av ekonomihantering.

Innehållsförteckning

1. Registrering i UBW (Unit4 Business World)
2. Utbetalningar
3. Inbetalningar
4. Anläggningar och lös egendom
5. Kund
6. Upplägg av nya projekt
7. Delegation
8. Journaler
9. Bokslut/månadsavstämning
10. Upphandling
11. Sponsring
12. Påslag
13. Lön
14. Investeringar
15. Internhandel

 

1.   Registrering i UBW (Unit4 Business World)

Utbetalning Pdf
Inbetalning Pdf
Bokföringsorder Pdf
Transferering/återbetalning  
Mall för Excelinläsning
Uppdaterad 2019-07-15
Bokföringsfil som används vid inläsning av verifikationer till UBW:s huvudbok. Se även Rutinbeskrivning
Bekräftelse av institutionsomföring  

    

2. Utbetalningar

Utbetalning via Proceedo, Sverige Blanketten ifylles elektroniskt och skickas som pdf till slufaktura@slu.se.

Utbetalning via Proceedo, utland Blanketten ifylles elektroniskt och skickas som pdf till slufaktura@slu.se.

Foreign payment in Proceedo Blanketten är en engelsk översättning av "Utbetalning via Proceedo, utland" ovan. Blanketten ifylles elektroniskt och skickas som pdf till slufaktura@slu.se.
Utbetalning av bilersättning till studenter När denna blankett används ska ska den vara en bilaga (sida nr. 2) till blanketten "Utbetalning via Proceedo ...".
Student representative reimbursement 

Blanketten ifylles elektroniskt och skickas som pdf till slufaktura@slu.se.

 

3. Inbetalningar

Kontoinformation svensk   Får ej användas för inbetalningar som rör projekt med kontrakt
Kontoinformation utland    Får ej användas för inbetalningar som rör projekt med kontrakt
Kvittomall Kvittomallen kan användas vid ex. inbetalningar via Swish. Mallen innehåller utrymme för underskrifter
Kvittomall utan underskrift Kvittomallen kan användas vid ex. inbetalningar via Swish

 

4. Anläggningar och lös egendom

Checklista immateriella tillgångar  
Beslut om avregistrering från anläggningsregistret IT-utrustning: blanketten mejlas till närmaste SLU Service

Övrig utrustning: blanketten mejlas till inv-reg@slu.se 
Avyttringsformulär för försäljning av lös och fast egendom  
Beslut om inventeringsförättare  

 

5. Kund

Beställning kundnummer i UBW
Uppdaterad 2019-04-24
Blanketten skickas till
kundreskontra@slu.se
Mall för internfaktura Gäller endast universitetsadministrationen. Blanketten skickas till uadmekonomi@slu.se
Mall för externfaktura Gäller endast universitetsadministrationen. Blanketten skickas till uadmekonomi@slu.se

 

6. Upplägg av nya projekt

Upplägg av nya projekt
Upplägg av nya partnerprojekt

 

7. Delegation

Tilldelning av administrativa roller
(webblänk)
De administrativa rollerna Ekonomiregistrerare (som ger registreringsbehörighet till Proceedo och UBW), Övergripande ekonom och Projektekonom (som ger registreringsbehörighet till UBW)
Delegering av rätten att slutattestera  
Återtag av slutattest  

 

8. Journaler

 Inga journalblanketter finns publicerade för närvarande.

 

9. Bokslut/månadsavstämning

Checklista för månadsavstämning vid institutionen Inklusive anvisningar
Avstämningslista bokslutsspec. Blanketten ska inte skickas in till ekonomiavdelningen.
Bokslutsspec. balanskonto Sparas på arbetsplatsen Ekonomiroller i den mapp som motsvarar balanskontot. Filen ska vara i pdf-format och ska namnges med inst tre siffror först i filnamnet följt av det kontonummer specifikationen avser, t.ex. "435 1395.pdf".
Parkerade ordernr och lev.fakturor Pdf. Blanketten ska inte skickas in till ekonomiavdelningen.
Projektavslut Blanketten ska skickas in löpande under året.

 

10. Upphandling

Anskaffningsbeslut  (webblänk)

 

11. Sponsring

Checklista för sponsring

 

12. Påslag

Sedan år 2017 (budgetår 2018) beräknas lokalkostnadspåslag i ekonomisystemet UBW i samband med budgetarbetet. Se Handbok för budgetering inom SLU.

 

13. Lön

Löneavdrag

 

14. Investeringar

Standardkalkyl för investeringar  Instruktion till standardkalkyl

 

15. Internhandel

Beräkning av timkostnad vid internhandel
Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se