Övergripande ekonomiroll

Senast ändrad: 26 november 2021

Övergripande ekonomirollen kräver ekonomikunskaper i form av en ekonomirelaterad högskoleutbildning eller likvärdig kompetens. Rollen är det huvudsakliga stödet till institutionen/motsvarande i frågor som rör ekonomiadministration. Rollen samordnar och kvalitetssäkrar ekonomiarbetet vid institutionen/motsvarande. Rollen stödjer även Beslutsstödsrollen med sin ekonomikompetens och genom att ta fram nödvändigt underlag.

Arbetsuppgifter

 • Kommunicera med den centrala processen/funktionen kring ekonomifrågor.
 • Rapportera fel och förbättringsförslag till den centrala processen/funktionen.
 • Informera den centrala processen/funktionen om förfallna kundfordringar som inte ska gå till inkasso.
 • Stöd vid ekonomisk uppföljning (t.ex. ta fram relevanta rapporter).
 • Ta ut rapporter vid förfrågan (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen).
 • Samordna institutionens/motsvarande bokslutsarbete enligt ekonomienhetens anvisningar.
 • Upprätta bokslutsspecifikationer vid årsbokslut (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen).
 • Kvalitetssäkra bokslut Analysera och kommentera bokslut.
 • Säkerställa rutiner för övrigt ekonomiarbete.
 • Följa upp av HST/HPR-ersättningar.
 • Ta fram objektsplan (kostnadsställe, projekt, fritt fält) för institutionen/motsvarande i samråd med överliggande nivåer.
 • Lägga upp fritt fält (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen).
 • Kvalitetssäkra redovisning (har regler följts, är siffrorna rimliga).
 • Genomföra månadsavstämningar (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen).
 • Sammanställa årlig projektöversyn för institutionen/motsvarande.
 • Granska lönekonteringar.

Kompetenskrav

 • Ekonomirelaterad högskoleutbildning eller likvärdig kompetens.
 • Kunskaper i engelska Kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och kalkyleringsmodell.
 • Kunskaper i budgetverktyget.
 • Kunskaper i Agresso.
 • Kunskaper i PaletteArena.