17. Rapporter och sökmallar i UBW

Senast ändrad: 18 maj 2022

Kapitel 17 i ekonomihandboken handlar om rapporter och sökmallar i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Här kan du bl.a. läsa om hur du får fram olika typer av rapporter och sparar dessa samt vad det finns för sökmallar och hur du skapar en privat mall.

Innehållsförteckning

17.1 Information om rapporter i UBW

17.2 Sökmallar i UBW

 

17.1 Information om rapporter i UBW

17.1.1 Excelrapporter under Egen meny

I UBW (Unit4 Business World) finns en mapp under Egen meny som heter Rapporter:

Mappar under Egen meny / Rapporter som innehåller Excelrapporterna. Skärmklipp.

 

Här finns Excelrapporter för uppföljning på olika nivåer i verksamheten, exempelvis balans- och resultaträkningar för institutionen samt rapporter för projektuppföljning. Flera varianter finns med olika detaljnivå och skärningar.

Det finns även Excelrapporter som ska användas vid t.ex. kapitaldisposition och projektöversyner.

De flesta rapporterna är klickbara, t ex kan man i en resultaträkning klicka ner från summaraden till kontonivå.

 

17.1.2 Rapporter på rapportfliken

Bredvid fliken Meny finns en flik som heter Rapporter:

Mapparna i rapportfliken som innehåller rapporterna. Skärmklipp.

Under Globala rapporter finns en rad olika browserrapporter, exempelvis rapporter för OH-avstämningar, milstolpar på projekt och avskrivningsprognos. Där finns även länkar till e-guider och handböcker för UBW.

17.1.3 Sökkriterier

Sökkriterierna kan skilja sig åt mellan olika rapporter, men vanliga sökvärden är kostnadsställe och period.

I vissa rapporter för projektuppföljning ska man ange projektlänk. En projektlänk är projektets fem första siffror följt av *. För exempelvis projekt 12345801 är projektlänken 12345*.

Tänk på att rapporterna måste tas ut till och med avslutad period, annars visas inte korrekta värden.

 

17.1.4 Spara rapportresultatet på din dator

För att spara utdatat på din egen dator måste du först hitta din hemkatalog. Proceduren skiljer sig åt beroende på om du har en s.k. standarddator eller inte.

Se dokumentet Spara en rapport eller en utsökning i UBW till den egna datorn för mer information om hur du tar reda på om du har standarddator eller ej och hur hittar din hemkatalog från UBW.

 

17.1.5 Frågor eller förslag

Frågor eller förslag på rapporter mejlas till redovisning@slu.se

 

17.2 Sökmallar i UBW

I UBW finns globala sökmallar i huvudboken samt i kund- och leverantörsreskontran. Att en sökmall är global innebär att alla UBW-användare kan komma åt dessa.  

Sökmallar finns för följande funktioner

Menypunkt
Namn på mall
Fråga verifikation

Global Fråga Ver.
Leverantörsregister / Leverantör

Global Lev.sök
Öppna historiska poster alla leverantörer

Global lev.betalningar
Kundregister / Kund

Global kundsökning
Öppna och historiska poster alla kunder

Global Kund-/kontraktsfordringar
Fråga försäljningsorder

Global Fråga FO

 

Innan du börjar använda dig av en global sökmall ska du spara om den till en privat. Använd dig sedan enbart av din privata.

Dokumentet Globala sökmallar i UBW beskriver menypunkterna, mallarna och hur du gör för att spara en global mall till en privat.