17. Rapporter och sökmallar i UBW

Senast ändrad: 24 april 2019

17.1 Information om rapporter i UBW

17.2 Sökmallar i UBW

 

17.1 Information om rapporter i UBW

17.1.1 Excelrapporter under Egen meny

I UBW (Unit4 Business World) finns en mapp under Egen meny som heter Rapporter:

 

Här finns Excelrapporter för uppföljning på olika nivåer i verksamheten, exempelvis balans- och resultaträkningar för institutionen samt rapporter för projektuppföljning. Flera varianter finns med olika detaljnivå och skärningar.

Det finns även Excelrapporter som ska användas vid t.ex. kapitaldisposition och projektöversyner.

De flesta rapporterna är klickbara, t ex kan man i en resultaträkning klicka ner från summaraden till kontonivå.

 

17.1.2 Rapporter på rapportfliken

Bredvid fliken Meny finns en flik som heter Rapporter:Under Globala rapporter finns en rad olika browserrapporter, exempelvis rapporter för OH-avstämningar, milstolpar på projekt och avskrivningsprognos. Där finns även länkar till e-guider och handböcker för UBW.

17.1.3 Sökkriterier

Sökkriterierna kan skilja sig åt mellan olika rapporter, men vanliga sökvärden är kostnadsställe och period.

I vissa rapporter för projektuppföljning ska man ange projektlänk. En projektlänk är projektets fem första siffror följt av *.

Tänk på att rapporterna måste tas ut till och med avslutad period, annars visas inte korrekta värden.

 

17.1.4 Spara rapportresultatet på din dator

För att spara utdatat på din egen dator måste du först hitta din hemkatalog. Proceduren skiljer sig åt beroende på om du har standarddator eller inte.

Se dokumentet Spara en rapport eller en utsökning i UBW till den egna datorn för mer information om hur du tar reda på om du har standarddator eller ej och hur hittar din hemkatalog från UBW.

 

Frågor eller förslag på rapporter mejlas till redovisning@slu.se

 

17.2 Sökmallar i UBW

I UBW finns globala sökmallar i huvudboken samt i kund- och leverantörsreskontran. Att en sökmall är global innebär att alla UBW-användare kan komma åt dessa.  

Sökmallar finns för följande funktioner

Menypunkt Namn på mall
Fråga verifikation Global Fråga Ver.
Leverantörsregister / Leverantör Global Lev.sök
Öppna historiska poster alla leverantörer Global lev.betalningar
Kundregister / Kund Global kundsökning
Öppna och historiska poster alla kunder Global Kund-/kontraktsfordringar
Fråga försäljningsorder Global Fråga FO

 

Innan du börjar använda dig av en global sökmall ska du spara om den till en privat. Använd dig sedan enbart av din privata.

Dokumentet Globala sökmallar i UBW beskriver menypunkterna, mallarna och hur du gör för att spara en global mall till en privat.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se