Fakturahantering i Proceedo

Senast ändrad: 08 september 2021

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning.

Hantering av fakturor i Proceedo

Fakturaflödet:

Tre personer/roller är inblandade i fakturaflödet:

  • Fakturagranskaren (beställaren) kontrollerar att fakturan stämmer överens med order, leverans och pris samt anger kostnadsställe, projekt och vad köpet avser.

  • Ekonomiregistreraren anger kostnadskonto, justerar eventuellt övrig kontering och utför kontroller för att säkerställa att gällande regelverk följs.

  • Attestanten attesterar fakturan och tar det ekonomiska ansvaret för transaktionen. Betalningen skickas därefter till banken.

 

Handböcker och miniwebinarier

Det finns handböcker som beskriver hur du hanterar fakturor i Proceedo. Du hittar dessa på sidan Handböcker och e-guider Proceeodo.

Lär dig systemet på tre minuter

Nedan finns "miniwebinarierna" Proceedo på tre minuter där du på tre minuter får lära dig hur du hanterar en faktura i Proceedo.  Väj miniwebinarie utifrån den roll du har (avsätt gärna sex minuter och titta på båda, så lär du dig ännu mer).

Proceedo på tre minuter - fakturahantering

På svenska

Klicka på länkarna (rubrikerna) nedan för att se treminutersfilmer som visar hur du hanterar en faktura i Proceedo. 

Fakturahantering för granskare 

Filmen riktar sig till dig som är Fakturagranskare, d.v.s. du som har gjort ett köp och tar emot fakturan. På mindre än tre minuter får du veta hur du ska behandla en faktura i Proceedo.

 

Fakturahantering för attestanter

Filmen riktar sig till dig som är Attestant och utför slutattest av fakturor. På mindre än tre minuter får du veta hur du ska behandla en faktura i Proceedo.

 

In English

Click on the links (headlines) below and learn to use Proceedo in three minutes! 

Invoice processing for reviewers

This film is aimed for Invoice reviewers - that is, those who have made a purchase and received an invoice. In three minutes you will see how to process an invoice in Proceedo.

 

 

Invoice processing for approvers (authorisers)

This film is aimed for Approvers - that is, those who authorise payment of invoices. In three minutes you will see how to process an invoice in Proceedo.

Behörighet till systemet

På sidan Behörigheter och utbildning i Proceedo finns information om hur man får behörighet till systemet.

 

Inloggning

Gå till Proceedoportalen för att logga in i systemet. Du använder ditt ad-namn med tillhörande lösenord som inloggningsuppgifter (samma som du använder när du loggar in på din dator).

Fakta:

SLU har använt Proceedo som elektroniskt fakturahanteringssystem sedan april 2018, innan dess använde vi systemet PaletteArena. För att återsöka fakturor innan april 2018 måste man gå in i Palette, läs mer på sidan Fakturaarkivet PaletteArena.

Relaterade sidor: