Avgifter

Senast ändrad: 04 maj 2021

Till avgiftsbelagd verksamhet räknas tjänster och produkter som, mot avgift, tillhandahålls uppdragsgivare utanför universitetet, dvs. såväl andra myndigheter som privata avnämare. 

Sidansvarig: Jenny.Kjellstrom@slu.se