Dagar för sändning av betalningar och kundfakturor

Senast ändrad: 09 juni 2022

På den här sidan kan du läsa om vilka dagar som SLU sänder betalningar av leverantörsfakturor till banken samt skickar kundfakturor till interna och externa kunder. Du kan även läsa om i vilken period som intäkten från kundfakturan blir bokförd.

Betalningar

Betalningar, d.v.s. slutattesterade leverantörsfakturor, sänds normalt till banken på morgonen:

  • tisdagar
  • torsdagar

Fakturan måste vara korrekt konterad och slutattesterad i Proceedo senast dagen innan för att hinna gå med i sändningen.

 

Kundfakturor

Kundfakturor skapas genom fakturering av försäljningsorder i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Faktureringen sker med automatik.

Försäljningsorder till:

  • interna kunder faktureras varje kväll. De läses sedan in i Proceedo nästföljande morgon. Kundfakturorna i UBW blir därmed också leverantörsfakturor i Proceedo.

  • externa kunder faktureras tidigt på morgonen varje vardag.

 

Bokföringsperiod för externfakturor

Intäkten från externfakturor blir bokförd direkt vid faktureringstillfället, på den period som är öppen för institutionerna.

Ett undantag görs dock den dag då perioden stängs. Morgonen efter "sista dag för institutionerna" faktureras försäljningsordrarna på den period som ska stängas. Därmed blir de försäljningsorder som skapades sista dagen på perioden också fakturerade på den perioden.

Exempel: Sista dag för institutionerna på period 201607 var 2016-08-07. Tidigt morgonen 2016-08-08 skedde dock faktureringen på period 201607.

Bokföringsperiod för internfakturor

Intäkten från internfakturor bokförs först när fakturan blivit slutattesterad i Proceedo, på den period som vid attesttillfället är öppen för institutionerna.

Vid fakturering av interna försäljningsorder bokförs beloppet som en tillgång i UBW. När fakturan sedan slutattesteras i Proceedo gör UBW en omföring från tillgångskontot till intäktskontot.

 

Se kalender för periodstängning och datum för uppföljning för information om sista dagen en viss period är öppen för institutionerna.

 

 

Undantag

Vid semestrar, bokslut, m.m. kan sändningar komma att ske på andra dagar och tidpunkter än de ovan nämnda.

Dagar för sändning vid bokslut står i aktuellt bokslutsschema. Dessa publiceras som ekonomimeddelanden och återfinns på sidan Ekonomimeddelanden.