Kalender för periodstängning och datum för uppföljning

Senast ändrad: 30 juli 2020

Här publicerar ekonomiavdelningen de datum som bokföringsperioderna stänger för institutionerna samt de datum man först kan göra uppföljning på perioderna i UWB.


Periodstängningar och datum för uppföljning år 2020: 

Period som ska stängas Sista dag för institutionerna Uppföljning kan göras
202001

2020-02-04 (tisdag)

2020-02-07
202002 2020-03-03 (tisdag)

2020-03-06
 

202003* 2020-04-07 (tisdag)
(perioden stänger 2020-04-08 för fakulteterna)

2020-04-15
202004 2020-05-05 (tisdag)

2020-05-08
202005 2020-06-02 (tisdag)

2020-06-05
202006* 2020-07-07 (tisdag)
(perioden stänger 2020-07-08 för fakulteterna)

2020-07-13
202007

2020-08-04 (tisdag)

2020-08-07
202008 2020-09-02 (onsdag)

2020-09-05 (lö)
202009* 2020-10-06 (tisdag)
(perioden stänger 2020-10-07 för fakulteterna)

2020-10-13
202010 2020-11-03 (tisdag)

2020-11-06
202011 2020-12-02 (onsdag)

2020-12-05 (lö)
202012* 2021-01-13 prel. (onsdag)
(perioden stänger 2021-01-14 för fakulteterna)
Prel.
2020-01-26

* Vid helårs-, halvårs- och kvartalsbokslut publicerar ekonomiavdelningen särskilda tidplaner som innehåller kompletterande information och datum som är viktiga och inte framgår av periodstängningstabellen ovan. Tidplanerna publiceras i form av ekonomimeddelanden på medarbetarwebben och skickas även ut via e-post.

 

Innebörden av "Sista dag för institutionerna"

"Sista dag för institutionerna" innebär att det är sista dagen då perioden är öppnen för institutionerna att göra bokföringar i huvudboken i UBW (Unit4 Business World). 

 

För bokföringsperioder som inte innebär helårs-, halvårs- eller kvartalsbokslut betyder "Sista dag för institutionerna" även att detta är sista datum att för perioden att:

  • attestera fakturor i Proceedo,
  • skicka bokföringsfiler i Excel till ekonomiavdelningen för inläsning i UBW och
  • skapa försäljningsorder i UBW. 

OBS! Detta gäller enbart för perioder som inte innebär bokslut. Perioder med bokslut har tidplaner med olika datum för flertalet av punkterna. 

Sidansvarig: malin.klevebrand@slu.se