Kalender för periodstängning och datum för uppföljning

Senast ändrad: 16 mars 2023

Här publicerar ekonomiavdelningen de datum som bokföringsperioderna stänger för institutionerna samt de datum man först kan göra uppföljning på perioderna i UWB.


Periodstängningar och datum för uppföljning år 2023: 

Period som ska stängas Sista dag för institutionerna Uppföljning kan göras
202301 2023-02-02 (torsdag) 2023-02-08
202302 2023-03-02 (torsdag) 2023-03-08
202303* 2023-04-05 (onsdag)
(perioden stänger 2023-04-06 för fakulteterna)
2023-04-13
202304 2023-05-03 (onsdag) 2023-05-09
202305 2023-06-02 (fredag) 2023-06-09
202306* 2023-07-07 (fredag)
(perioden stänger 2023-07-10 för fakulteterna)
2023-07-14
202307 2023-08-02 (onsdag) 2023-08-08
202308 2023-09-04 (måndag) 2023-09-08
202309* 2023-10-05 (torsdag)
(perioden stänger 2023-10-06 för fakulteterna)
2023-10-12
202310 2023-11-03 (fredag) 2023-11-09
202311 2023-12-04 (måndag) 2023-12-08
202312* 2024-01-10 prel. (onsdag)
(perioden stänger 2024-01-11 för fakulteterna)
Prel. 2024-01-22


*
Vid helårs-, halvårs- och kvartalsbokslut publicerar ekonomiavdelningen särskilda tidplaner som innehåller kompletterande information och datum som är viktiga och inte framgår av periodstängningstabellen ovan. Tidplanerna publiceras i Ekonomiroller-kalendern.

 

Innebörden av "Sista dag för institutionerna"

"Sista dag för institutionerna" innebär att det är sista dagen då perioden är öppnen för institutionerna att göra bokföringar i huvudboken i UBW (Unit4 Business World). 

 

För bokföringsperioder som inte innebär helårs-, halvårs- eller kvartalsbokslut betyder "Sista dag för institutionerna" även att detta är sista datum att för perioden att:

  • attestera fakturor i Proceedo,
  • skicka bokföringsfiler i Excel till ekonomiavdelningen för inläsning i UBW och
  • skapa försäljningsorder i UBW. 

OBS! Detta gäller enbart för perioder som inte innebär bokslut. Perioder med bokslut har tidplaner med olika datum för flertalet av punkterna.