Kalender för periodstängning och datum för uppföljning

Senast ändrad: 02 mars 2021

Här publicerar ekonomiavdelningen de datum som bokföringsperioderna stänger för institutionerna samt de datum man först kan göra uppföljning på perioderna i UWB.


Periodstängningar och datum för uppföljning år 2021: 

Period som ska stängas Sista dag för institutionerna Uppföljning kan göras
202101

2021-02-02 (tisdag)

2021-02-08
202102 2021-03-02 (tisdag)

2021-03-08
 

202103* 2021-04-07 (onsdag)
(perioden stänger 2021-04-08 för fakulteterna)

2021-04-14
202104 2021-05-04 (tisdag)

2021-05-07
202105 2021-06-02 (onsdag)

2021-06-07
202106* 2021-07-07 (onsdag)
(perioden stänger 2021-07-08 för fakulteterna)

2021-07-14
202107

2021-08-03 (tisdag)

2021-08-06
202108 2021-09-02 (torsdag)

2021-09-07
202109* 2021-10-06 (onsdag)
(perioden stänger 2021-10-07 för fakulteterna)

2021-10-13
202110 2021-11-02 (tisdag)

2021-11-05
202111 2021-12-02 (torsdag)

2021-12-07
202112* 2022-01-12 prel. (onsdag)
(perioden stänger 2022-01-13 för fakulteterna)
Prel.
2022-01-24

* Vid helårs-, halvårs- och kvartalsbokslut publicerar ekonomiavdelningen särskilda tidplaner som innehåller kompletterande information och datum som är viktiga och inte framgår av periodstängningstabellen ovan. Tidplanerna publiceras i Ekonomiroller-kalendern.

 

Innebörden av "Sista dag för institutionerna"

"Sista dag för institutionerna" innebär att det är sista dagen då perioden är öppnen för institutionerna att göra bokföringar i huvudboken i UBW (Unit4 Business World). 

 

För bokföringsperioder som inte innebär helårs-, halvårs- eller kvartalsbokslut betyder "Sista dag för institutionerna" även att detta är sista datum att för perioden att:

  • attestera fakturor i Proceedo,
  • skicka bokföringsfiler i Excel till ekonomiavdelningen för inläsning i UBW och
  • skapa försäljningsorder i UBW. 

OBS! Detta gäller enbart för perioder som inte innebär bokslut. Perioder med bokslut har tidplaner med olika datum för flertalet av punkterna.