Kalender för periodstängning och datum för uppföljning

Senast ändrad: 18 december 2023

Här publicerar ekonomiavdelningen de datum som bokföringsperioderna stänger för institutionerna samt de datum man först kan göra uppföljning på perioderna i UWB.


Periodstängningar och datum för uppföljning år 2024: 

Period som ska stängas Sista dag för institutionerna Uppföljning kan göras
202401 2024-02-02 (fredag) 2024-02-08
202402 2024-03-04 (måndag) 2024-03-08
202403* 2024-04-05 (fredag)
(perioden stänger 2024-04-08 för fakulteterna)
2024-04-12
202404 2024-05-03 (fredag) 2024-05-10
202405 2024-06-04 (tisdag) 2024-06-11
202406* 2024-07-05 (fredag)
(perioden stänger 2024-07-08 för fakulteterna)
2024-07-12
202407 2024-08-02 (fredag) 2024-08-08
202408 2024-09-03 (tisdag) 2024-09-09
202409* 2024-10-04 (fredag)
(perioden stänger 2024-10-07 för fakulteterna)
2024-10-11
202410 2024-11-04 (måndag) 2024-11-08
202411 2024-12-03 (tisdag) 2024-12-09
202412* 2025-01-10 prel. (fredag)
(perioden stänger 2025-01-13 för fakulteterna)
Prel. 2025-01-24


*
Vid helårs-, halvårs- och kvartalsbokslut publicerar ekonomiavdelningen särskilda tidplaner som innehåller kompletterande information och datum som är viktiga och inte framgår av periodstängningstabellen ovan. Tidplanerna publiceras i Ekonomiroller-kalendern.

 

Innebörden av "Sista dag för institutionerna"

"Sista dag för institutionerna" innebär att det är sista dagen då perioden är öppnen för institutionerna att göra bokföringar i huvudboken i UBW (Unit4 Business World). 

 

För bokföringsperioder som inte innebär helårs-, halvårs- eller kvartalsbokslut betyder "Sista dag för institutionerna" även att detta är sista datum att för perioden att:

  • attestera fakturor i Proceedo,
  • skicka bokföringsfiler i Excel till ekonomiavdelningen för inläsning i UBW och
  • skapa försäljningsorder i UBW. 

OBS! Detta gäller enbart för perioder som inte innebär bokslut. Perioder med bokslut har tidplaner med olika datum för flertalet av punkterna.