Lins - ledningsinformationssystem

Senast ändrad: 19 maj 2022
Lins logotype. Illustration

Lins är SLU:s ledningsinformationssystem.

I Lins finns rapporter som i sin tur baseras på data från olika verksamhetssystem bl.a. systemen UBW (redovisning), Primula (personal) och Ladok (studiedokumentation). Rapporterna har en fast fördefinierad struktur men går att filtrera på t.ex. organisation och period.

Systemet är tillgängligt för alla anställda och primär målgrupp är prefekter och andra chefer som har behov av att följa upp sin verksamhet.

Boksluts- och budgetkommentarer nås via en egen menyrubrik i LINS-portalen och där är arkiverade kommentarer från 2017 och framåt tillgängliga.

Lösningen togs i bruk vid halvårsbokslutet 2020. För de som tillhör de administrativa rollgrupperna beslutsstöd och övergripande ekonom är menyrubriken ”Kommentarer” synlig i LINS-portalen, andra ser den inte, men kan få behörighet. Behörigheterna är styrda med hjälp av IDIS-roller (på samma sätt som i den tidigare lösningen vpvb).

Det finns två menyval för respektive kommentarstyp; ”Ladda upp…” och ”Hämta…”.

Mallar för att skapa kommentarerna nås via genvägar under respektive ”Ladda upp…”-meny.

Under menyvalen ”Hämta bokslutskommentar” och ”Hämta budgetkommentar” återfinns kommentarer från 2017 och framåt.

Macanvändare:

Om du använder Mac, ska du logga in här

Här beställer du inloggning för Mac

 

Logga in i Lins via Verktyg och systemmedarbetarwebbens startsida.