Utbildning i fördjupat informationsuttag ur UBW för projektekonomer

Senast ändrad: 19 maj 2022
Unit4 Business World Logotype. Illustration.

För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs goda kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och att du är en van användare av ekonomisystemet Unit4 ERP. Du kommer att få se de fasta rapporterna för projektekonomi i Lins (SLU:s ledningsinformationssystem). På kursen kommer en person från ekonomiavdelningens kontraktsgrupp att vara med för att besvara frågor.

Målgrupp

Du ska ha blivit tilldelad den administrativa rollen projektekonom. Du vill kunna få ut data ur ERP på andra sätt än genom standardrapporter. Fokus i kursen kommer att ligga på projektekonomi i ERP.

Förkunskaper

Du ska tidigare ha deltagit i kursen "Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd".

Lärandemål

  • Kunna göra uppföljning och analys av projekt på andra sätt än via standardrapporter

  • Kunna utnyttja finesser i ERP:s enkla och utökade frågebilder

  • Kännedom om ERP:s analyzer- och browserfunktioner för att kunna träna på egen hand

  • Kännedom om fasta rapporter i Lins

 

Kursinnehåll

  • Enkla och utökade frågebilder i ERP; fråga verifikation, fråga saldotabell och relationer

  • ERP:s analyzerfunktion

  • ERP:s browserfunktion

  • Att spara mallar och skicka dem till andra användare

  • Presentation av fasta projektrapporter i Lins

Omfattning

1 dag, datorsal

Datum och tid

Datum, plats och tid meddelas i ett ekonomimeddelande som skickas ut via e-post. 

Om du har någon av de administrativa rollerna övergripande ekonom, projektekonom eller ekonomiregistrerare får du dessa mejl.