19. Särskild information om vissa finansiärers rapporteringskrav

Senast ändrad: 18 september 2019

19.1 Jordbruksverket

         19.1.1 Jordbruksverket programperiod 2014-2020
         19.1.2 Universitets- och fakultetsgemensam OH

 

 

19.1 Jordbruksverket

19.1.1 Jordbruksverket programperiod 2014-2020

Klicka på länken för att få fram anvisningar från ekonomiavdelningen gällande Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt:

Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt

 

19.1.2 Universitets- och fakultetsgemensam OH

Jordbruksverket har särskilda krav för redovisning av indirekta kostnader i projekt finansierade från landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet.

SLU:s genomsnittliga procentsats för universitets- och fakultetsnivån 2016-2018 är: 17,0%.

Beräkningsunderlag för detta finns här:
Universitets- och fakultetsgemensam OH 2016-2018 till SJV

Sidansvarig: LISA.MUNTHER@SLU.SE